Fejlsøgning af Caravan Mover


Der kan være flere årsager til din mover ikke virker eller fungerer korrekt. Nedenstående beskriver nogle forskellige eksempler og forslag til lokalisering af problemet.

NB. Ofte skyldtes fejl på Movere dårlig kabelforbindelse, hvorfor du bør tjekke “alle ledninger” i kabelsko m.v. om de er løse samt tjekke om kabelsko er fastspændt – Husk også at tjekke ved batteriet. Løse ledninger/kabelsko kan i værste fald skabe en brand på grund af overophedning hvor ledningen er løs.

Ved kontrol samt rensning af evt. løse kabelsko kan kontaktspray med fordel anvendes.

Først fremmest skal man sørge for, at “batteriet i fjernbetjeningen” bliver skiftet hvert år eller efter behov.

Din mover hovedafbryder er ON.

Campingvogn/ Mover batteriet er opladet 100 % (mål evt. med multimeter hvor mange volt batteriet har) – Fuldt opladet batteri måles til ca. 12,72 volt, måler du f.eks 12,12 Volt er ladningsgraden ca. 50% (bør oplades omgående)

Virker din mover slet ikke skal du tjekke om sikringen er defekt.

Du kan også foretage en nulstilling ved at koble strømmen fra i 10-20 sekunder, herefter kobler du strømmen til igen, og nulstilling er foretaget.

Mål spændingen direkte på dit batteri i campingvognen mens du anvender moveren for at se om der sker et større spændings fald ved brug af moveren. Et batteri kan vise fuldt opladet batteri inden forbrug af batteriet, men ved forbrug kan spændingen falde væsentligt, er det tilfældet er batteriet defekt.

De mest udsatte strømstik f.eks de udvendige stik bør holdes rene for evt. ir, du kan anvende kontaktspray for at begrænset evt. ir (se mere herom under menu vedligeholdelse af campingvogn) Klik her.

Hvis ovenstående ikke hjælper, så prøv at efterspænde kablerne i styreboksen m.v., samt bevæge sikringen for løse/ dårlige forbindelser.

Et multimeter kan være nødvendigt til fejlsøgning, du kan måle om der er strøm til en motor samt om batteriet har den strøm som er nødvendigt for at din mover fungerer korrekt – Se evt. mere om batteri i menuen batteri Klik her.

Movere med elektrisk tilkobling kan betjenes til batteriet har ca. 9 volt, ved spændings fald under ca. 9 volt kan den elektriske til- og frakobling umiddelbart ikke anvendes, tjek spændingen på batteriet.

Hvis din mover køre, men køre skævt eller ikke trækker ordenligt (f.eks op på en kile) kan det også skyldtes afstanden mellem drivruller og dæk er for står. Afstanden skal på de fleste movere være 20 mm mellem dæk og moverrulle. Man løsner boltene som moveren er fastgjort ved campingvognens undervogn, og placerer f.eks et stykke træ på 20 mm presser mover rulle ind mod dækket således træstykket på 20 mm er imellem, herefter spændes boltene fast igen (Boltene skal kun løsnes, og moveren skal ikke af for at justerer moveren).


Selve mover el-motoren er ret simpel idet der tale om en el-drevet motorer, hvor kul og kommutator er nogle vigtige dele i en elmotor.

Hvis kullene sidder fast i kulholderen kan det være på grund af “snask” (kulstøv opblandet i kondensvand).

Typisk kan det forekomme hos vintercampister som ofte bruger deres mover om vinteren, hvilket på sigt kan medføre dårlig kontakt mellem kommutatoren og kullene grundet kulstøv opblandet i kondensvand. Kondensvand kommer ved brug af moveren om vinteren, og kombinationen af kulstøv og kondensvand er en dårlig blanding for en elmotor med kul.
Der kan også forekomme ekstra kulstøv i motoren ved evt. overbelastning af moveren, eller kullene være knækket.

Hvis din mover trækker dårligt eller pludselig ikke virker, kan ovenstående være årsagen, og en rensning for evt. kulstøv bør foretages.

Hvis kullene sidder fast i kulholderen kan det være på grund af “snask” (kulstøv opblandet i kondensvand).
Typisk kan det forekomme hos vintercampister som ofte bruger deres mover om vinteren, hvilket på sigt kan medføre dårlig kontakt mellem kommutatoren og kullene grundet kulstøv opblandet i kondensvand. Kondensvand kommer ved brug af moveren om vinteren, og kombinationen af kulstøv og kondensvand er en dårlig blanding for en elmotor med kul. Der kan også forekomme ekstra kulstøv i motoren ved evt. overbelastning af moveren, eller kullene være knækket.

Hvis din mover trækker dårligt eller pludselig ikke virker, kan ovenstående være årsagen, og en rensning for evt. kulstøv bør foretages.

Se mere om udskiftning samt service af mover kul Klik her.

Se nedenstående billede af 2 stk. kul til en Mover motor:


Billede af Moverkul


Hvis en mover motor ikke vil trække, men giver lyd fra sig, kan det være gearet eller en sikkerheds split som er defekt. Hvis det er en sikkerheds split vil det koste få kroner for en ny split samt arbejdet med at skille moveren af.

Kig altid i din instruktionsbog og prøv de tips som er beskrevet, hvis det ikke giver resultater kan du arbejde videre med at finde fejlen.

NB…. Ofte skyldtes fejl på Moveren “dårlige kabelforbindelser”. Du bør som det første starte med at undersøge dårlige kabel forbindelser i el-systemet. Start med at undersøge kabelforbindelserne der går fra batteri til styreboks o.s.v., efter spænd skruer/ møtrikker og kabelsko m.v…. 


På de fleste movere kan nedenstående fremgangsmåde anvendes:
1) Tag strømmen fra styreboksen
2) Mærk ledningerne til de 2 motorer, således at de kan monteres i samme rækkefølge
3) Afmonter de 4 ledningerne til de 2 motorer
4) Sæt strøm på styrboksen
5) Tænd fjernbetjeningen til styreboksen
6) Prøv nu at betjene moveren med fjernbetjeningen

Hvis den lyser rød, er det styrboksen der er gået og skal byttes.

Hvis alt fungere normalt, når du bruger de enkelte knapper på fjernbetjeningen skal du fortsætte med følgende:

7) Tag strømmen fra styreboksen
8) Tilslut nu den ene motor
9) Gentag nu 4 – 6

Hvis den lyser rød, er det den pågældende motor der er gået og skal byttes.

Hvis alt fungere normalt, når du bruger de enkelte knapper på fjernbetjeningen men den ene motor tilsluttet skal du fortsætte med følgende:

10) Tag strømmen fra styreboksen
11) Fjern den ene motor
12) Tilslut nu den anden motor
13) Gentag nu 4 – 6

Hvis den lyser rød, er det den pågældende motor der er gået og skal byttes.

Hvis alt fungere normalt, når du bruger de enkelte knapper på fjernbetjeningen men den anden motor tilsluttet skal du fortsætte med følgende:

14) Tag strømmen fra styreboksen
15) Tilslut nu begge motorer
16) Gentag nu 4 – 6

Hvis den lyser rød, kan det være styreboksen eller det kan være en overbelastning med begge motorer tilsluttet, og du bør vurderer om et værksted skal se på det.Har du ikke fundet fejlen kan også prøve nedenstående:

Hvis du har prøvet, at tjekke/udbedre evt. dårlige kabelforbindelser, og det ikke har afhjulpet problemet, bør du undersøge videreHvis alt umiddelbart fungerer men Moveren ikke kan trække ordenligt eller slår fra kort tid efter den er blevet aktiveret – Bør du anskaffe dig et multimeter hvis du ikke har dette stykke værktøj, kan købes hos Onkel Nyborg. Selv om du har et forholdvis nyt batteri samt en ny lader, kan fejlen godt ligge her.

Husk at skifte batterier i din Mover fjernbetjeningen.

Du bør lokaliser fejlen med dit multimeter, prøv følgende:

1) Mål batterispændingen på batteriet poler uden belastning – Fuldt opladet batteri måles til ca. 12,72 volt, måler du 12,12 Volt er ladningsgraden ca. 50% (bør oplades omgående), og måler du 11,64 Volt er ladningsgraden ca. 10 %, og batteriet er fladt.

2) Mål batteri spændingen på batteriet poler med laderen tilsluttet – Hvis spændingen stiger til ca. 14 volt (afhængig af ladertype) fungerer batteriladeren.

3) Mål spændingen på batteri poler mens du belaster Moveren, hvis batterispændingen falder til under 12 volt når du belaster batteriet er batteriet defekt (Inden test skal dit batteri skal være opladet 100 % = 12,7 Volt).

Ovenstående afdækker evt. tvivl om defekt batteri eller batterilader, er der stadig fejl kan du prøve at undersøge følgende:

4) Du kan måle direkte på hver motor.- Når disse belastes hårdt, og er der stadig 12-12,5 Volt, er der ingen fejl med strøm til motorene. En metode du også kan anvende er at måle udgangs spændingen på styreboksen, husk dog det skal være med  belastning på moveren.

Er problemet ikke fundet/løst bør du havde fokus på kullene i motoren, læs i starten af tråden på denne side om kul/kulstøv i motoren.

5) Du bør skilles af for at undersøge følgende:

  • Tilholdertrykket på kullene, rense disse og sikre dig fri bevægelighed i kulholderne.
  • Rense for ect. kulstøv.
  • Udskifte kullene hvis de er defekte.

6) Hvis en mover motor ikke vil trække, men giver lyd fra sig, kan det være gearet eller en sikkerheds split som er defekt. Hvis det er en sikkerheds split vil det koste få kroner for en ny split samt arbejdet med at skille moveren af.

Du skal naturligvis tjekke at alle ledninger er fastspændt, og sidder som de skal.

NB. Har du skilt motoren af bør du smøre motorens bevægelige dele med smøremiddel,  se mere vedrørende vedligeholdelse af mover: Klik her.

Læs mere information om mover og campingvogn Batteri:  Klik her

Billede af et multimeter:

Multimeter_Harald_Nyborg


Mover uden kul:
Bemærk der findes nye Mover som er kommet på marked i 2013 der er børsteløse (Uden kul). Caravaninfo.dk har ikke kendskab til hvordan de nye typer børsteløse Mover motorer er opbygget, vil dog forklare lidt om forskellen på en børste motor og børsteløs motor.

Indledningsvis kan det oplyses der er mange fordele ved en børsteløs motor (uden kul), hvilket sikkert også bliver fremtiden. Dels grundet mindre sliddele, bruger mindre strøm, genererer mindre varme, bedre ydeevne, højere drejningsmoment hvorfor effektiviteten kan gøres højere, og som regel har de lavere elektrisk støj. Man undgår ligeledes kul støv samt fugt som kan gøre motoren sløv. Børsteløs “motor” er vedligeholdelses fri, da den er uden kul og kommutator.

En børsteløs (uden kul) motor virker som en DC motor med børster, bortset fra at kummuteringen sker elektronisk. Ved børsteløs motor er det motorens hastighed som bestemmer feltets hastighed, og motorens hastighed justeres ved at ændre spændingen. Typisk har en børsteløs motor ikke samme startmoment som en motor med børster (med kul), det er fordi regulatoren ikke kender motorens position når den ikke roterer. De børsteløse motorer har samme karakteristikker som motoren med børster, hvis man ser bort fra opstarten. Hvis der eksempelvis er monteret en form for positions måler på en børsteløs motor, så regulatoren altid har kendskab til motorens position, kan man opnå samme store startmoment på den børsteløse motor.


Deltag i facebook gruppen “Campingvogne og Movere med Fejl”. Der findes allerede mange gode nyttige informationer i gruppen – Deltag via link eller klik på billede: Campingvogne og Movere med Fejl
Gruppen omhandler Campingvogne og Movere med Fejl – Der findes allerede mange gode information i gruppen.Har du noget at kunne tilføje eller konstaterer du fejl, må du gerne kontakte os. e-mail


Caravaninfo.dk kan ikke gøres ansvarlig for brug af ovenståenden informationer. Ligeledes er det den respektive bruger som er ansvarlig for den til enhver tid gældende lovgivning overholdes for udførsel af 12 Volt..


Kabe Snak

Facebook gruppe: Kabe Snak

Kabe Snak er for alle som har en Kabe Campingvogn eller Autocamper (Gratis at være med) - Gruppen er også for dig som overvejer Kabe eller måske du gerne vil følge med fordi du overvejer Kabe 🙂 .
Gruppen er ikke en klub og er ikke kommerciel, er tiltænkt vi kan drøfte alt vedrørende Kabe Campingvogne og Autocampere. Køb og Salg af Kabe Campingvogne og Autocampere med tilhørende udstyr er tilladt.

•Link: Kabe Snak

Kabe Snak

Camping, Udstyr & Teknik:

Deltag i facebook gruppen Camping, Udstyr & Teknik som bla. omhandler alt om: Camping, Campingvogne, Caravan Movere, Udstyr & Teknik. En hygelig gruppe som er for alle, og hvor der er hjælp at hente- Klik på link eller billede og deltag i gruppen: Facebook Gruppe

Følger du os på Facebook?

Hvis ikke husk, at give CaravanInfo.dk et Like, så du er med på de første nyheder, videoer o.l..

CaravanInfo.dk er Skandinavien´s største samt mest unikke private campingportal vedrørende:Camping, Campingvogne, Caravan Movere, Udstyr, Teknik, Artikler samt gode råd til Gør-Det-Selv Projekter.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*