Gasdrift i Campingvogn (Samlet artikel)


Fakta om flaskegas (F-gas):)

Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og sammenpresset til væskeform, der fordamper, når der åbnes for flaskeventilen.
Trykket i en gasflaske er 4-14 bar (højtryk) – afhængigt af temperatur og gasart.
Når gassen slippes ud gennem en regulator, har den et tryk på ca. 30 mbar (lavtryk) – Det er det gastryk, som almindeligt gastilbehør som sælges i Danmark er konstrueret til (se mærke-plade på gasudstyret).

Hvor mange kWh/MJ (energiindhold) svarer 1 kg flaskegas til……?
1 kg gas svarer til 13,95 kWh.
1 kg gas svarer til 50,2 MJ.

Hvor mange liter er 1 kg flaskegas……?
1 kg gas svarer til 1,972 liter flydende gas.

NB. Tilsluttede gasflasker anses som driftsmiddel og ikke som farligt gods
(ADR fritagelse iht. afsnit 1.1.3.1 og 1.1.3.2. e).


Hvilken gasventil skal du anvende ved kørsel på gasdrift::)

Det kan være svært, at finde ud af hvilken gasventil man bør anvende samt hvad der lovligt.

Opmærksomheden skal henledes på at ” Overtryksventil der udlufter i en ventil ved overtryk” – ikke kræves af Danske myndigheder (Sikkerhedsstyrelsen), som en del af regulatoren, da man har vurderet at der sikkerhedsmæssigt ville være flere ulemper end fordele ved det. Der er i øvrigt i forvejen en overtryksventil i den ventil, der er monteret i gasflasken (DK).

Der tales ofte om der krav til ventilen har slangebruds sikring, og her har f.eks Kosan gas´s standard ventil click-on er med indbygget slangebruds sikring. F-gas regulator med slangebruds sikring, virker ved at der ligger en kugle inde i regulatoren der ved normalt forbrug bliver i bunden, og ved unormalt stort forbrug, f.eks ved slangebrud, vil gastrykket skubbe kuglen op så den lukker for regulatoren. Der findes også gashøjtryksslanger (med slangebruds sikring).

Nogle campister får monteret en Duo Control Cs gasflaskeomskifter som automatisk skifter mellem 2 f-gas flasker, når den ene gasflaske bliver tom skifter den over til den anden gasflaske. Man kan som ekstra tilslutte EisEx for SecuMotion, DuoComfort som ved temperatur omkring 0 °C kan forhindre der dannes ispropper eller propanhydrat i regulatoren pga. de spor af vand, der forekommer i den flydende gas – Dette bevirker, at gastilførslen reduceres eller stoppes helt.
Du behøver ikke at monterer Duo Control Cs for at opfylde de Danske regler, en nyere standard regulatorventil til under kr. 200 opfylder kravet og er med slangebruds sikring. Du kan kontrollere om din regulatorventil har slangebruds sikring ved at ryste den, og kuglen kan høres.

gasventil

Den nye type gasregulator ser således ud:
download

NB. Den gamle model regulator kunne blive slap omkring plastlåsering ved ventilen, hvilket medføre der ikke kommer tryk nok igennem ventilen.
Hvis du trykker ned med hånden på ventilen og der kommer max tryk, er det fordi den er defekt (Blevet slap omkring plastlåseringen).Gasflammen blæser ud ved kørsel med køleskabet på gasdrift:

Når du køber en campingvogn forventer de fleste at man kan anvende de muligheder campingvognen er solgt med, f.eks at du kan køre med campingvognen på gasdrift. Gasdrift på køleskabet yder den bedste køle effekt.

Ved kørsel med køleskabet på gasdrift bliver gasflammen blæst ud under kørsel i nogle campingvogne. Der er noget som tyder på det gælder begge de 2 førende producenter af absorberende køleskabe. Hvis gasflammen bliver blæst ud sker der ikke noget, grundet gastilførslen selv slår fra (Magnet ventil/ varmesikring) – Vær dog opmærksom på køleskabet mister køleeffekten.

Der er mange teorier om årsagen til gasflammen bliver blæst ud under kørsel, om vinteren monterer man ofte vinterafdækninger på begge køleskabs riste, hvorfor problemet ikke forekommer om vinter når vinterafdækninger
er monteret. Om sommeren kan man anvende den nederste køleskabs rist når man kører med køleskabet på gasdrift, men anvend kun den nederste. Den nederste vinterafdækning som anvendes om sommeren bør fjernes igen så snart man er fremme på dinistationen/campingpladsen.

Vinterafdækning riste monteret på begge riste

Billede viser vinterafdækning riste monteret på begge riste

Køleskabet bliver udluftet via de 2 udvendige ventilationsriste, hvor den nederste rist trækker frist luft ind, og når den friske luft som kommer ind fra nederste ventilationsrist bliver varmet op, hvorefter den opvarmet luft kommer ud af den øverste udluftningrist (kaldes skorstens effekt).

Brug af køleskab om vinteren:

Hvis du bruger køleskabet, når udendørstemperaturen er under 8°C, bør der monteres vinterafdækning på ventilationsgitrene. Vinterafdækningen beskytter dit køleskab mod for kold luft.

Nogle campingvognsforhandlere oplyser deres kunder som har problemer med gasflammen blæses ud under kørsel, at de skal monterer en vinterafdækning på den nederste køleskabs rist ved kørsel med camping på gasdrift om sommeren, og at vinterafdækningen ikke medfølger ved køb af campingvogn. Hvis du monterer vinterafdækning om “sommeren” bør du få din forhandler til, at bekræfte det er efter forskrifterne du monterer en vinterafdæknings rist (kun den nederste om sommeren) ved kørsel med køleskabet på gasdrift.

Det fremgår ikke af campingvognens brugsanvisning der skal anvendes vinterafdækning på den nederste køleskabs rist om sommeren ved kørsel med køleskabet på gasdrift.
Nogle danske campingvognsforhandler oplyser campingvogns ejerne som har problemer med gasflammen går ud under kørsel, at man ikke må kører med køleskabet tændt på gasdrift under kørsel, og dermed er deres problem løst.

Der findes også gasflammebeskytter som sælges som ekstraudstyr, man kan undre sig over sådanne en lille fætter ikke bliver monteret fra starten når man bygger campingvognen. De fleste campister forventer ved køb af campingvogn, at man kan anvende 12 volt samt gas til drift af køleskab under kørsel med campingvognen.

Gasflamme beskytter

Gasflamme beskytter

De to førende inden for produktion af absorberende køleskabe er Dometic og Thetford, producenter leverer bla. Deres køleskabe til de respektive fabrikker som bygger campingvogne. Køleskabs producenterne har nogle krav til installation af køleskabet, og campingvogns producenterne skal efterleve disse krav ved montering af køleskabet i campingvognen, ellers fungerer det muligvis ikke som det skal, og garantien kan evt. bortfalde.

Årsagen til dit køleskab gasflamme blæser ud under kørsel kan bla. Være:

• Forkert installation fra campingvognfabrikken.
• Formeget luft kommer ind og blæser gasflammen ud.
• Nogle vil påstå det afhænger af hvilken side dit køleskab er placeret i, men erfaringer viser det ikke er retvisende, problemet sker uanset hvilken side dit køleskab er placeret i – Ligesom campingvognejere med tagudluftning også har oplevet problemet.

Mange køleskabe er monteret således, at den nederste ventilations rist er placeret højere end gulvet i campingvognen, typisk grundet hjulkassen.
Når Campingvognfabrikken installerer køleskabet ved hjulkassen og ventilations risten er hævet over gulvet i campingvognen, skal der bores i 40 mm hul i campingvognens bund jf. køleskabsproducenterne. Hullet i bunden er “alene til at fjerne evt. uforbrændt gas bag køleskabet, idet gas er tungere end luft, derfor vil evt. udforbrændt gas blive ved gulv niveau. Campingvogne som har nederste ventilationsrist lig med gulvniveau, skal ikke havde et hul i bunden, grundet den nederste ventilationsrist ville fungerer som ventilation af køleskabet samt fjerner uforbrændt gas.
Problemet er, at campingvognfabrikkerne måske ikke helt overholder installations kravene fra køleskabs producenterne. Prøv at måle om det hul din campingvogn har i bunden er 40 mm, måske du måler 56 mm idet varmeslange kabel bliver anvendt fordi man har det materiale i forvejen.
At gasflammen blæses ud ved kørsel på gasdrift, kan måske skyldtes hullet i bunden er for stort, og der derved kommer formeget luft/lufttryk op til gasflammen som blæses ud.

Må man køre med køleskab på gasdrift – Se svaret længere nede.


Må man køre med campingvognen på gasdrift:

Hvordan er reglerne:
Der er ikke forbud mod, at køre med sit køleskab tændt på gasdrift under kørsel, men nogle steder er det forbudt at have tændt for gas. Det gælder f.eks. på tankstationer, garager, på færger, ved færgelejer.

Der er ikke krav om, at campingvognens gasanlæg skal efterses jævnligt, men Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at anlægget bliver kontrolleret minimum hvert andet år.
Typisk fremgår det af brugsanvisnngen: Gasanlægget skal kontrollere regelmæssigt iht. gældende forskrifter af en autoriseret fagmand.


Hvad står der i brugsanvisningen (Uddrag fra en “campingvogn brugsanvisning”):

Gasanlægget blev installeret og godkendt iht. de “Tekniske regler for apparater med flydende gas og ildsteder i køretøjer” (TRF). Ved ændringer af enhver art på gasanlægget efter campingvognens udlevering bortfalder gyldigheden for den medfølgende gaskontrolattest og kontrolskiltet på campingvognen.
• Ud over de nedenstående retningslinjer skal du altid overholde
brugsanvisningerne for de indbyggede gasapparater.
• Brugsanvisningerne skal altid være tilgængelige i
campingvognen.
• Gasanlægget skal kontrollere regelmæssigt iht. gældende forskrifter af en autoriseret fagmand.
• Gasanlægget skal kontrolleres mindst hvert 2. år på et autoriseret værksted. Det gælder også for ikke indregistrerede køretøjer. Overhold de lokale forskrifter.
• Luk gasregulatoren og gasapparaternes gashaner inden du kører ud.

Som det fremgår af brugsanvisningen som medfølger din campingvogn skal du altid overholde brugsanvisningerne for de indbyggede gasapparater. Det betyder du skal kigge i brugsanvisningen vedrørende dit køleskab f.eks Thetford eller Dometic. Kan du ikke finde din brugsanvisning, kan du ofte finde den på producentens hjemmeside, vi har indsat links længere nede på siden.


Hvorfor anvende køleskabet på gasdrift under kørsel:

• Køleskab på gasdrift har større køleeffekt.
• Gasdrift på køleskabet mens du kører istedet for 12 volt medfører du får større køleeffekt. Ved brug af 12 volt forbruger din bil mere brændstof og bruger lidt af motorkraften til ladning af strøm til køleskabet.

Se oplysninger om gasforbrug nederst på denne side!


Køler dit køleskab ikke ordenligt?:

Hvis du har problemer med dit køleskab ikke køler effektivt nok, er der flere ting du kan gøre for at afhjælpe problemet:

1) Har du ikke køleskabet på gasdrift, kan du prøvet at tilslutte det gasdrift idet dit køleskab er mest effektivt på gasdrift.
2) Du kan afmonterer den “øverste køleskabs rist udvendigt” mens du holder stille på campingpladsen.

Køleskabs rist afmonteres helt

Køleskabs rist afmonteres helt


3) Sørg for ikke, at holde køleskebet åbent i for lang tid af gangen så kulden i kølskabet kommer ud.
4) Du kan skrue ned for kølestyrken således køleskebet er på 2/3 indstilling af max.
5) Du kan monterer små ventilatorer bag den udvendig køleskabs rist.

Se nedenstående links vedrørende nogle eksempler – Ventilator bag køleskabsristen udvendigt:

Link: Ventilator via solceller
Link: Ventilator med styring

Køler dit køleskab ordenligt på 230 volt strøm men ikke på gasdrift:

Køler dit køleskab ordenligt på 230 volt strøm men ikke på gasdrift kan det skyldtes dårlig forbrænding, og du kan tage baffelen ud som er en snoede spiral som sidder nede i “skorstenen” idet den kan også være sodet til samt forhindre korrekt aftræk.

Skorstenen kan også være godt sodet til, du kan rense skorstenen trykluft eller f.eks en flaskerenser, hvorefter du puster ren med trykluft.
Selve brænderen kan også være lukket af det sod (fastbrændt), hvorfor selve brænderen bør renses, prøv med trykluft, men ikke direkte på brænderen.

Link: Se artikel vedr. reparation af køleskab


Husk de 2 førende producenter giver 3 års garanti på deres køleskabe.


Konklusion vedrørende gasflamme blæser ud under kørsel:

* Domitec skriver i deres brugermanual du må køre med køleskabet og varmeovnen på gasdrift.
* Thetford skriver derimod man ikke må køre med køleskabet samt varmeovnen på gasdrift. Har kontaktet Thetford som oplyser i de ikke anbefaler man anvender køleskabet på gasdrift under kørsel, men at det kan køre på gasdrift under kørsel.
* Lovgivningen har ikke givet forbud mod, at campingvogne kører med køleskab eller varmeovnen på gasdrift.
* Det fremgår ikke af campingvognens brugermanual, der skal monteres vinterafdækning på den nederste rist om sommeren ved kørsel på gasdrift – Ligesom det ikke fremgår af køleskabs producenternes brugsanvisning, derfor bør du få dokumentation fra din forhandler på du må installerer vinterafdækningsrist om sommeren ved kørsel på gasdrift (af hensyn til evt. ansvar/garanti).
* Der findes jf. den ene køleskabs producent en flammebeskytter som kan afhjælpe problemet vedrørende gasflammen blæses ud ved kørsel på gasdrift, hvorfor det kan undres, at sådanne lille dims ikke er monteret fra campingvognfabrikken eller køleskabs producenten. Flere campister har problemet og det afhjælpes typisk ved campisten får oplyst der skal købes en vinterafdækningsrist som skal monteres ved kørsel på gasdrift, eller der bliver oplyst du ikke må anvende køleskabet på gasdrift under kørsel – Men er det rimeligt??, skriv evt. dine kommentarer nederst på denne side.

Se oplysninger om gasforbrug nederst på denne side!


Hvor meget gas må du havde med i campingvognen samt i dit fortelt:

Du må maksimalt have to flasker af 11 kilo i vognen. Og heraf må kun én af dem være i brug (i anlæg). I forteltet må du også have to flasker, hvoraf én må være i brug (i anlæg). Det vil sige, at du maksimum må have fire flasker af 11 kilo, hvoraf to er i reserve. kilde sikkerhedsstyrelsen

Se link – Sikkerhedsstyrelsen – Flaskegas for campister.


De nye kompressor køleskab er absolut værd at overveje hvis muligheden viser sig, f.eks ved vognskift:

Isotherm har udviklet et kompressor køleskab til campingvogne, dette meget specielle køleskab til campingbrug bliver kaldt XL Freeze, og er en revolutionerende nyhed inden for camping.

Køleskabet er meget energivenlig at bruge og bruger kun 45 W i timen og det er klassificeret som et A+ køleskab. Køleskabet kører på 230 V og kan ligeledes køre på 12 V.

Kan køle ned til den anbefalede temperatur (4-5 gr.) køler fra 15°C til 0°C på kun 15 minutter ved temperaturer på helt op til 43°C i udendørstemperatur.

Oplysningen om 45 W i timen er ikke tilstrækkeligt til at udtale sig om køleskabets forbrug. Er køleskabet tilsluttet en time er det 45Wh (Watt timer), vil det 24 timer (et døgn – max forbrug) have brugt 24timer x 45W = 1080 Wh eller 90 Ah – Men et køleskab kører normalt ikke hele tiden, forbruget er absolut max forbrug. Ved brugt af dette køleskab på campingvognens batteri, skal man tænke sig godt om hvilken batteri man vælger, en løsningsmodel hvor man vælger et batteri med hurtig indladning (f.eks Optima batteri) tilsluttet en batteribooster således der sker opladning under kørsel er at klart en god løsningsmodel.
Link til Isoterm hjemmeside.


Links til producenternes brugsanvisninger:

Klik her – Dometic brugermanualer.
Klik her – Dometic produktsøgning.
Klik her – Thetford brugermanualer.


Gasforbrug:


Gas køleskab eller varmeovn m.f.Gas forbrug (Gram gas pr time)
Varmeluftovne:
Trumatic S 3002 30-280
Trumatic S 3004/ Trumatic S 3004 P30 – 280
Trumatic S 500260-480
Trumatic E 2400100-200
Trumatic E 4000150-310
Trumatic C 4002170-320
Trumatic C 6002170-480
Truma Combi 4160-320
Truma Combi 6160-480
Centralvarme:Centralvarme:
Alde Compact 3010245-405
Alde Compact 3000380
Alde Comfort 2983420
Alde Comfort 2828480
Kedel:Kedel:
Truma B 10120
Truma B 14120
Komfur:Komfur:
Cramer kliener Brenner30-116
Cramer grosser Brenner30-146
Cramer glaskeramik lille80-109
Cramer glaskeramik stor95-131
SMEV Lille Brenner24-73
SMEV mellem Brenner44-131
SMEV stor Brenner53-160
Bageovne:Bageovne:
Cramer (Bageovn)80
Cramer (Grill funktion)116
SMEV (Bageovn)32-73
SMEV (Grillfunktion)95
Grill:Grill:
Cramer (Lille)320
Cramer (Stor)380
Køleskabe:Køleskabe:
Dometic 90 liter18,3
Dometic 115 liter20,2
Dometic 179 liter22,5
Thetford 97 liter13,8
Thetford 141 liter17,5
Thetford 180 liter16,6

Har du supplerende oplysninger, vil vi sætte pris på du kontakter os.


Husk at deltage i afstemning!Se samlet afstemningsresultater i menuen eller kun vedr. gasdrift under kørsel (Bliver løbende opdateret, du kan også skrive dine kommentarer nederst på denne side:
Gasdrift under kørselStemme procent fra Caravaninfo.dk afsteming
Jeg anvender køleskabet på gasdrift under kørsel39.76%
Jeg anvender IKKE køleskabet på gasdrift under kørsel29.1%
Gasflammen i køleskabet bliver IKKE blæst ud under kørsel23.18%
Gasflammen i køleskabet bliver blæst ud under kørsel6,09%


ET SKATKAMMER AF OPLEVELSER med Rejsetips/ Ferielande: Se mere via dette link: Rejsetips/ Ferielande

http://caravaninfo.dk/rejesetips-og-ferielande/

Kabe Snak

Facebook gruppe: Kabe Snak

Kabe Snak er for alle som har en Kabe Campingvogn eller Autocamper (Gratis at være med) - Gruppen er også for dig som overvejer Kabe eller måske du gerne vil følge med fordi du overvejer Kabe 🙂 .
Gruppen er ikke en klub og er ikke kommerciel, er tiltænkt vi kan drøfte alt vedrørende Kabe Campingvogne og Autocampere. Køb og Salg af Kabe Campingvogne og Autocampere med tilhørende udstyr er tilladt.

•Link: Kabe Snak

Kabe Snak

Camping, Udstyr & Teknik:

Deltag i facebook gruppen Camping, Udstyr & Teknik som bla. omhandler alt om: Camping, Campingvogne, Caravan Movere, Udstyr & Teknik. En hygelig gruppe som er for alle, og hvor der er hjælp at hente:

Klik på link eller billede og deltag i gruppen: Facebook Gruppe


Følger du os på Facebook?

Hvis ikke husk, at give CaravanInfo.dk et Like, så du er med på de første nyheder, videoer o.l.. Like Page:

CaravanInfo.dk er Skandinavien´s største samt mest unikke private campingportal vedrørende:Camping, Campingvogne, Caravan Movere, Udstyr, Teknik, Artikler samt gode råd til Gør-Det-Selv Projekter.
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*