Har du styr på dit gaskøleskab i campingvognen ?


Vedligeholdelse ud over gastest:

Vedligeholdelse ud over gastest:

I en campingvogns instruktionsbog fremgår det ofte, at campingvognens gasapparater skal følge brugsanvisningerne for vedligeholdelse af gasapparater.

Det er campingvognens ejer eller bruger, der har ansvaret for, at gasinstallationerne er vedligeholdte og sikre.

Du skal således bla. se hvad producenten har beskrevet vedrørende vedligeholdelse, og her er det ofte ikke nok, at få gastestet campingvognen hvert 2 år. F.eks Dometic køleskabe som er installeret i mange campingvogne og autocamper beskriver følgende vedrørende “vedligeholdelse”, se nedenstående:
[ws_table id=”2″]
Jf. Dometic brugsanvisning pkt. 5.14

Gasbrænder (Køleskab):

Som Dometic skriver skal gasbrænderen renses efter behov, dog mindst en gang om året. Ved anvendelse af tank eller genopfyldelige flasker forkortes vedligeholdelsesintervallet.
Det vil sige, at grundet campister anvender genopfyldelige flasker
(F-gas), bør gasbrænderen til køleskabet renses mindst en gang om året.

Vil du efterleve Sikkerhedsstyrelsens anvisning samt producentens anvisning, bør du som campist foretage: gastest hvert 2 år, og rensning af gasbrænder mindst 1 gang om året.

Komplet gasbrænder til køleskab
Komplet gasbrænder til køleskab

Ved rensning af brænder bør man tjekke gasdysen, grundet “gasdysen er en slid del”. Gasbrænderen er også en slid del, og skal derfor vurderes ved rensning om den skal skiftes. Udover din egen sikkerhed kan det også have indflydelse på dit køleskabs køleeffekt. Er flammen i gasbrænderen ikke kraftig og effektiv nok, køler dit køleskab ikke med max ydelse.

Gasdyse til køleskab
Gasdyse til køleskab

Gasbrænderen og gasdysen til køleskabet er den absolut mindste i hele campingvognen, og derfor vil evt. “urenheder vise sig i køleskabet først”, det er fintfølende (gasdyse og brænder til køleskab).

For at opretholde sikkerheden ved brug af gaskøleskab samt max køleeffekt, er der derfor god grund til, at sikre sig ovennævnte vedligeholdelse bliver foretaget.

Hvad kan der ske hvis der ikke sker rensning eller gasdysen er defekt:

Sker der ikke rensning af gasbrænder eller gasdysen er defekt (er en slid del), kan der komme en ukontrollerende flamme som medføre brandfare – Se nedenstående billede som viser en ukontrollerende flamme grundet defekt dyse/ manglende rensning:

Ukontrollerende flamme grundet defekt dyse/ manglende rensningUkontrollerende flamme grundet defekt dyse/ manglende rensning

Se youtube film af ukontrolleret flamme.

 

Da vi konstaterede ovenstående ukontrollerende flamme som vist på billede samt youtube film blev der straks slukket for gashanen til køleskabet, og en campingvognsforhandler som er autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed blev kontaktet, og fik udbedret fejlen – Læs mere hvad vi fik udbedret.

Vores campingvogn var blevet gastestet ca. 4 måneder før ovenstående problem med ukontrollerende flamme viste sig, så du har ikke nogen garanti for en gastest sikre ovenstående ikke sker – Læs mere om hvad en gastest indeholder i denne artikel.

Flammen på billede er ca. 5 cm høj, og kommer ud af det runde hul på gasbrænderen som du ser på billede, rent held flammen ikke har fået fat i plastik isoleringen på ledningen til tændrør.

Vi valgte, at få skiftet “ny gasdyse samt komplet ny gasbrænder” samtidig, selv om forhandleren oplyste de kun plejer at skifte gasdysen – Vi havde kontaktet Dometic som oplyste de anbefaler man skifter gasbrænderen sammen med gasdysen (Campingvognen er 8 år gammel).
For at skifte gasdysen skal gasbrænderen demonteres, så der er god grund til, at vurderer om gasbrænderen skal skiftes samtidig.

Det kan ikke anbefales, at prøve at rense gasdysen hvis den har nogle år bag sig, det giver ikke noget godt resultat, og risikoen for at få en dårlig forbrændning, eller risiko for du får lavet det lille hul i gasdysen for stor, kan få stor betydning efterfølgende.
Ny gasdyse i 2016 priser koster ca. 130 kr excl. arbejdsløn.
Efter udskiftning af gasbrænder og gasdyse, skal du stadig vedligeholde med rensning af gasbrænder mindst 1 gang årligt – Læs mere om rensning af gasbrænder i artiklen.

Holdbarheden af gasdysen eller gasbrænderen afhænger af hvor meget belastningen har været på dit køleskab (varer der skal nedkøles).

Er rensning af gasdyse/ gasbrænder inklusiv i en gastest:

Svaret er nej – Der sker ikke rensning af gasbrænder eller gasdyse ved en gastest.

Vi har forespurgt nogle campingvognsforhandlere rundt om i landet, og alle dem vi har spurgt oplyser, at rensning af gasbrænder/ gasdyse ikke bliver udført ved gastest, dog kun hvis kulilte mål tal ikke efterleves – Så sker der rensning via trykludt via det lille hul i gasbrænder. Umiddelbart sker der ikke adskillelse af gasbrænder, og vi fik oplyst det er en ekstra reparation som der typisk bliver faktureret seperat for ca. 0,5 time ekstra, hvis der skal ske adskillse for, at foretage rensning af gasbrænderen.

Det blev ligeledes oplyst, at du som kunde/ forbruger selv skal anmode om, at få foretaget rensning af gasbrænder til dit køleskab.

Når campingvognsforhandleren foretager rensning af gasbrænder, sker det typisk ved trykluft, og ofte kun hvis kulilte mål tallene ved gastesten ikke kunne efterleve min krav eller hvis du som kunde bestiller arbejdet.

Der skal ikke så meget til før en rensning bør ske, feks. kan partikler for skorstensrøret falde ned i gasbrænderen, eller der kan komme et edderkoppespin i gasbrænderen/ gasdysen eller skorstensrøret.

Som det fremgår af uddrag fra Dometic, anbefaler Dometic det kun er autoriserede fagfolk som foretager rensning af gasbrænder.

Det fremgår ikke af Dometic brugermanual hvordan rensning skal foretages.

Hvis du selv foretager rensning af gasbrænder, og ikke har en trykluft kompressor, kan du med fordel anvende trykluft på spraydåse som bla. kan købes hos Thansen. Hvis du kan foretage rensning uden brug af værktøj, efterlever du reglerne i gasreglementet afsnit B-3, og vi har forespurgt Sikkerhedsstyrelsen som oplyser du gerne selv må fortage rensning uden brug af værktøj, det vil sige foretage rensning af gasbrænder med trykluft via det lille hul i køleskabets gasbrænder.

Fremover har vi en spraydåse med luft fast liggende i campingvognen, for det er træls, at man er på ferie, og evt. edderkoppespind eller andet sætter sig i gasbrænderen.

Trykluft via spray flaske
Trykluft via spray flaske

Sikkerhedsstyrelsen oplyser ved gastest sker rensning af brænderen, hvis den visuelle gennemgang og røggasmålingen med brænder i drift, har givet anledning hertil.

Hvordan renser du gasbrænderen:

Det er vigtigt hvis du selv renser gasbrænderen, at den mest optimale metode anvendes.

Ved rensning af gasbrænder på de fleste køleskabe i campingvogne sker der ikke adskillelse af selve gasrøret (den faste installation), også selv om du løsner gasbrænderen fra skorstensrøret.

Du kan anvende trykluft til rensning uden at anvende værktøj og skulle skille noget ad, men en gang i mellem bør rensning af gasbrænder ske ved du løsner gasbrænderen fra skorstensrøret som sidder fast med en skrue til skorstensrøret.

Når gasbrænderen er løsnet fra skorstensrøret, skal du blæse trykluft 2 steder – Du skal blæse trykluft op gennem skorstensrøret, sørg for gasbrænderen som er løsnet er beskyttet således nedfaldende snavs fra skorstensrøret ikke kommer ned i gasbrænderen.
Du kan også slå på skorstenen med en fastnøgle, herefter afslutter du med at blæse trykluft op i skorstenen.

Når du har anvendt trykluft i skorstensrøret skal du afslutte med, at blæse trykluft ind i selve gasbrænderen. For at undgå gasdysen bliver tilstoppet, bør du blæse luft ind via det lille hul til gasbrænderen (se nedenstående billede), således sikre du evt. snavs i gasbrænderen kommer op af gasbrænderen, og væk fra gasdysen.
Starter du med at blæse trykluft ned i gasbrænderen, blæser du måske snavs fast i gasbrænderen, og samtidig risikerer du snavs bliver blæst ind i gasdysen som har et meget lille hul, og derved er meget fintfølende.

Ovenstående metode sikre evt. snavs kommer helt væk fra gasbrænderen.

Start med at blæse trykluft ind via dette hul, i retning mod gasbrænder
Start med at blæse trykluft ind via dette hul, i retning mod gasbrænder
Her ser du oppe fra og ned i gasbrænderen
Her ser du oppe fra og ned i gasbrænderen

Husk på korrekt gasflamme fra gasbrænder hvad angår”størrelse og farve”, er med til at sikre dit køleskab yder max køling samt sikre korrekt forbrændning hvad angår kulilte, sidst og ikke mindst undgår du ukontrolleret flamme som vist på billede i artiklen, som udgør en brandfare.

Hvornår bør du udskifte gasdyse og gasbrænder, afhænger af flere forhold, dels hvor meget dit køleskab har været anvendt, men kan også afhænge af du ikke anvender så ofte.

Vi anvender selv ofte vores køleskab på gasdrift, og umiddelbart vil en udskiftning nok fremadrettet ske hver ca. 6-8 år, dog er gasdysen det svageste punkt, og måske udskiftning af gasdyse sker alene inden udskiftning af gasdyse og gasbrænder sker samtidigt.

Gasbrænderen kan nemt renses, hvorimod gasdysen ikke er til at rense så nemt, og er meget fint følende, hvis du f.eks prøver at rense det lille hul med en nål eller andet, kan du risikerer du ikke efterfølgende har en korrekt forbrænding – Det anbefales ikke, at man prøver at rense gasdysen med nål eller andet via det lille hul.
Rensning af gasdyse bør alene ske med en vatpind med lidt egnet snavs opløsende middel, herefter pust med f.eks et sugerør hullet rent i dysen.

Materiale priser i 2016 er ca. 130 kr. for en gasdyse, og ca. 500 kr. for en komplet gasbrænder, herudover kommer arbejdsløn.

Jævnføre gasreglementet afsnit B-3 vedr. campingvogne, fremgår bla. følgende: pkt. 7.3.1. Service på F-gasinstallationer skal udføres af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder.
Almindelig vedligeholdelse af gasforbrugende apparater, hvortil der ikke kræves anvendelse af værktøj, kan dog udføres af bruger eller andre på dennes ansvar.

Sikkerhedsstyrelsen har oplyst man gerne selv må rense gasbrænderen med trykluft via det lille hul i gasbrænderen, dog forudsætter det du ikke skiller noget af med værktøj.

NB. Du kan tjekke for utætheder ved at putte lidt sulfovand på, hvis det bobler, er der en utæthed.

Tjek gasslangens tæthed, se link vedr. gasrelement:Link – Klik her.

Se mere vedrørende: Husk Dokumentation – Efterlever forhandler gældende regler.

Nedenstående billede viser de udskiftet dele:

Udskiftet dele
Udskiftet dele

Forbedret køleeffekt efter udskiftning af gasdyse og gasbrænder:
Efter udskiftning af gasdyse og gasbrænder, har vi oplevet forbedret køleeffekt. Herudover kunne vi ikke høre gasflammen fra gasbrænderen før udskiftning. Nu kan vi når vi står ved køleskabsristen høre gasbrænderen, så der må være betydelig mere flow/ effekt i gasbrænderen end før, herved opnås der også mere køleeffekt 🙂 .


Husk Dokumentation – Efterlever forhandler gældende regler:

Det er vigtigt, at når du modtager en faktura, at den indeholder specifikke oplysninger om hvad der er udført på din campingvogns gassystem, idet fakturaen bla. kan anvendes som dokumentation over for forsikringsselskab ved evt. ulykke m.v..

Da vi fik udskiftet gasdyse og gasbrænder, modtog vi en faktura som var mangelfuld, der stod på fakturaen det var en Hobby campingvogn, der skulle stå Kabe 🙂 . På fakturaen stod der “brænder”, og så stod der “dyse” – Hvordan kan en 3. part gennemskue det er en gasbrænder til et køleskab, og en gasdyse til et køleskab, det kunne lige så godt være til gasgrillen eller gaskomfuret 🙂 – Vi anmodede campingvognsforhandleren om, at rette fakturaen med de rigtige oplysninger samt specifikke oplysninger.

Herudover fik vi ikke automatisk kopi af “installation-servicerapport” jævnføre gasreglementet afsnit B-3.

Vi anmodede campingvognsforhandleren om, at ændre fakturaen således den var med korrekte oplysninger, herudover anmodede vi om kopi af “installation-servicerapport”.
Installation-servicerapporten som dokumenterer, at der er anvendt måleudstyr og gassystemet er testet for utætheder efter der er udskiftet gasdele, og som dokumenterer korrekt kulilte mål tal som efterlever gældende krav til værdier.

NB. Der skal altid udarbejdes en “installation-servicerapport” når der er foretaget udskiftning af gasdele på campingvognens gassystem, og du har krav på at få kopi af denne rapport som dokumentation.

Campingvognforhandleren var desværre ikke indstillet på, at udleverer en “installation-servicerapport”!

Grundet campingvognforhandleren ikke var indstillet på, at udleverer en “installation-servicerapport”, oplyste vi gasreglementet afsnit B-3 beskriver, at der skal udarbejdes en “installation-servicerapport” ved udskiftning af gasdele.

Vi oplyste samtidig, at der ville blive taget kontakt til Sikkerhedsstyrelsen (SIK). Vi kontaktede Sikkerhedsstyrelsen, men vi oplyste ikke navnet på campingvognsforhandleren. Sikkerhedsstyrelsen oplyste, at den autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed skal foretage målinger med måleudstyr når der sker udskiftning af gasdele som f.eks gasbrænder og gasdyse til køleskab, og udarbejde en installation-servicerapport.

Herefter kontaktede vi campingvognsforhandleren som er den autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed, og oplyste hvad Sikkerhedsstyrelsen havde forklaret os.

Vi aftalte herefter, at campingvognforhandleren inden for et måned kommer forbi campingvognen, og gennemføre måling og udarbejder en “servicerapport”, hvilket han accepterede.

Vi er tilfredse med denne løsningsmodel, på trods af lidt tovtrækkeri – Vi ønskede ikke, at skade campingvognsforhandleren forretning, derfor oplyste vi ikke deres navn til sikkerhedsstyrelsen.


Sikkerhedsstyrelsen (SIK) oplyser: En gastest er omfattende. Den omfatter blandt andet tætheds- og kuliltemåling af udstyret, en funktionskontrol samt et generelt vedligeholdelsestjek af gasudstyret. Kilde Sikkerhedsstyrelsen.

Forringe køleskabseffekten

Defekt eller lidt slidt gasdyse og gasbrænder kan forringe effekten af dit køleskabseffekt, og husk på det er sliddele, så det holder ikke evigt, dog kan et køleskab som ikke er i funktion på gas, tit være dårligere for driftsforholdet end et køleskab som ofte er i drift.


Vigtigt der er 100 % tæthed:

Det er vigtigt der er 100 % tæthed mellem bagside af dit køleskab og indvendigt i campingvognen, idet der ved forbrænding afgives primært vanddampe og kultveilte (CO2). Ved ufuldstændig forbrænding kan der dannes kulilte (CO) som binder sig over 200 gange stærkere til blodets hæmogobin end ilten (O2), og man bliver derved kulilteforgiftet såfremt der ikke er tæt mellem bagside af dit køleskab og indvendigt i campingvognen.

Man skal huske på det generelt er få ulykker der sker ved gasdrift i campingvogne, derfor ingen grund til panik.
Hvis du f.eks selv visuelt ser efter, at skorstenen eller f.eks køleskabsristen tilstoppet, foretager rensning af gasbrænder til køleskab via det lille hul i gasbrænder en gang imellem, og gastest hvert 2 år – Så bør du ikke bekymre dig – Vi har altid anvendt gas til opvarmning og køleskab, og fortsætter med at anvende gas til køleskab og opvarmning så længe vi har campingvogn.


Tjek gasslangens tæthed:

Det eneste du selv må er at tjekke installationens tæthed, hvis du er i tvivl om, at slangeforbindelsen er tæt. Det gør du ganske enkelt ved, at du kommer sæbevand på og ser på, om der er udsivning af gas ved, at der kommer sæbebobler. Der kan bruges almindelig opvaskesæbe i samme blanding, som hvis du vasker op.

Hvis du lugter gaslugt, skal du straks lukke for gastilførslen. Du må ikke bruge apparatet, før du har kontaktet en autoriseret vvs-installatørvirksomhed.

Ovenstående er oplysninger fra SIK´s hjemmeside – Se link fra SIK:Link – Klik her.


Tjek gasslangens tæthed:

Fejlsøgning vedr. “gaskøleskab”:
1) Brænderen er snavset, således at flammen er for lille, og termoelementet er ikke korrekt varmt.
2) Temperaturføleren er ikke korrekt placeret med spidsen af den blå flamme, hvorved termoelement ikke bliver rigtig varmt.
3) Gasdysen er tilstoppet, defekt eller slidt.
4) Kabelforbindelser er iret eller løse.
5) Fastgørelser af jordledninger, tjek det er rent og fast.
6) Gasventil i gaskasse står i åben position, og gasventil i campingvognen står i åben position
7) Der er gas i gasflasken


Gastest:

For at leve op til reglerne anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, at ejeren af en campingvogn mindst hvert andet år får foretaget en gastest af campingvognens gasudstyr.

NB. Du behøver ikke, at få gastestet din campingvogn hvert år, den bør kun gastestes hvert 2 år hvis du skal efterleve Sikkerhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende gastest.

Husk også, at hvis man som ejer af en campingvogn ikke efterlever Sikkerhedsstyrelsens anbefalet interval på 2 år for gastest af campingvogn, kan man komme ud for, at der i værste fald sker alvorlige ulykker/ skader, og at forsikringen ikke dækker i tilfælde af ulykker.

Forsikringsselskaberne har altid bevisbyrden, så uanset om du ikke har overholdt gastest hvert 2 år, og der sker en skade/ulykke skal forsikringsselskabet bevise skaden/ulykken kan henføres til det skyldtes der ikke er foretaget gastest hvert 2 år.


Sikkerhedsstyrelsen (SIK), producenten, forhandler – fortolkninger, grænseflader m.v.:

Vi har været i dialog med Sikkerhedsstyrelsen, hvor vi har stillet en række spørgsmål til gasreglementet samt producenternes anbefalinger.

Vores dialog samt spørgsmål til Sikkerhedsstyrelsen samt til producenten, har fået klarlagt flere forhold, og har medført vi nu bedre forstår fortolkninger m.v..

Man må antage, at en gascertificeret campingvognsforhandler, kender 100 % til gasreglementet afsnit B-3 samt producenternes anbefalinger og krav.
Forbrugeren forventer når campingvognens gassystem bliver repareret/ vedligeholdt hos en gascertificeret campingvognsforhandler, at gældende regler bliver overholdt – Noget tyder på, at ikke alle har fuldt ud kendskab til gasreglementet afsnit B-3, idet forhandleren ikke havde udarbejdet en installation-servicerapport efter udskiftning af gasdyse og gasbrænder.


Artiklen er blevet opdateret med nedenstående, efter modtagelse af en installation-servicerapport:

Forskel på CO (kulilte) og Co2 aflæsninger efter udskiftning af gasbrænder og gasdyse:

Vi har nu modtaget en installations- og servicerapport, hvor campingvognforhandleren har udarbejdet en komplet gastest.

Vi kiggede nærmere på den udarbejdede gastest rapport med tilhørende udprint fra det anvendte måleudstyr. Idet vi havde fået udarbejdet en gastest for blot 4 måneder siden kunne vi sammenligne de to gastest rapporter.
Vi kontrollerede via måleudstyr udprint om det var det samme måleudstyr som var blevet anvendt til de to gastest, hvilket vi kunne bekræfte. Det fremgår af udprint fra måleudstyr, at navn og enhedsnummer på måleudstyret er det samme.

Der er blevet målt CO (kulilte) og CO2 værdier på køleskab, kogebord, varmekilde (Alde 3010). Koncentration af CO (kulilte) i luft måles i PPM (dele af 1 million) (Parts Per Million).

Vi har interesse i, at se resultaterne vedrørende køleskabet hvor “gasbrænderen samt gasdysen” blev udskiftet – Vores Kabe har et Dometic RM 8551 køleskab installeret som er ca. 8 år.

Vores gastest som blev udført for ca. 4 måneder siden (før udskiftning af ”gasdyse og gasbrænder”), viste følgende måleresultater fra måleudstyr:
Ppm= 20 CO (kulilte) og Co2= 5,6

Gastest udført efter udskiftning af ”gasdyse og gasbrænder” viste følgende måleresultater fra måleudstyr:
Ppm= 3 Co (kulilte) og Co2= 1,1

Som det fremgår er der stor forskel på ppm= CO (kulilte) tallet som er forbedret med 17 🙂 , hvilket betyder CO (kulilte) er forbedret væsentligt efter udskiftning af “gasdyse og gasbrænder”. Det viser hvor vigtigt det er “gasdyse samt gasbrænder” bliver rengjort samt ikke er slidt. Forskellen på Co2 tallet er 4,3.

Husk CO (kulilte) er farligt:

CO (kulilte) er en usynlig og lugtfri gasart.
CO (kulilte) udvikles naturligt i forbindelse med forbrændingsprocesser, og risikoen opstår når f.eks gasfyr samt gaskøleskabe ikke brænder ordentligt.
Problemet med kulilte opstår, hvis forbrændingen ikke sker ordentligt, og det kombineres med et utæt eller tilstoppet aftræk, hvorved røggassen og dermed CO’en evt. har mulighed for, at blive udledt i rummet hvor du opholder dig.

Følgende symptomer kan stamme fra kulilteforgiftning:

• 35 ppm: Dette er den maksimalt tilladte koncentration af CO, som en rask voksen må være udsat for i en sammenhængende periode på 8 timer.
• 200 ppm: Let hovedpine, træthed, svimmelhed, kvalme efter 2-3 timer
• 400 ppm: Frontal hovedpine i løbet af 1-2 timer, livstruende efter 3 timer
• 800 ppm: Svimmelhed, kvalme og krampetrækninger i løbet af 45 minutter. Bevidstløshed indenfor 2 timer. Død indenfor af 3 timer.
• 1600 ppm: Hovedpine, svimmelhed og kvalme i løbet af 20 minutter. Død indenfor 1 time.
• 12800 ppm: Død indenfor 1-3 min.

Der findes forskellige kuliltealarmer på marked:

Såfremt en kuliltealarmen ikke giver en alarm, udelukker det ikke, at der kan være CO (kulilte) i andre områder. En kuliltealarm kan ikke erstatte andre alarmer som f.eks røgalarmer og gasalarmer – Det er vigtigt du vælger kvalitet.

Vi er trygge ved at anvende alle vores gasapparater i campingvognen, så længe vi efterlever de forhold som er nævnt i ovenstående artikel, bla. gastest hvert 2 år.

Vi tjekker selv visuelt, at der er tæt mellem bagside af køleskab, og indvendigt i campingvognen, at udvendige ventilationsriste til køleskab samt gasfyret skorsten ikke er lukket til. Ser om flammen til gaskøleskabet brænder ordentligt (pæn blå flamme), tjekke om det indvendige aftræksrør fra gasfyr til skorsten sidder fast og er uden skader (utæt).

I forbindelse med udskiftning af vores røgalarm, har vi også valgt at monterer en kuliltealarm – Se mere via dette link: Kvalitets “kuliltealarm” i campingvogn med 7 års garanti samt 7 års batterilevetid 🙂Deltag i vores Facebook gruppe:

Facebook Gruppe Camping-Udstyr-Teknik


Camping-Udstyr-Teknik:

Deltag i facebook gruppen Camping Udstyr, Teknik. En hyggelig gruppe som er for alle, og hvor der er god dialog samt hjælp at hente.

Læs Mere
Solceller Camping:

Har du solceller til camping eller overvejer du solceller til camping, kan du med fordel deltage i facebook gruppen Solceller Camping som omhandler alt vedrørende Solceller inden for Camping: Campingvogn, Autocamper, Telt, Teltvogn, Shelter, Campinghytte, Mobilhome eller Bivuak m.v..

Solceller Camping - Facebook GruppeLæs Mere


Summary
Har du styr på dit gaskøleskab i campingvognen ?
Article Name
Har du styr på dit gaskøleskab i campingvognen ?
Description
Har du styr på dit gaskøleskab i campingvognen ?
Author
Publisher Name
Caravaninfo.dk
Publisher Logo

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top