Alde G13 Glykol

Alde Glykol væske Skift selv

Vi har skiftet vores Kabe ud med en anden model Kabe,
hvor vi bla. skifter Glykol væsken. 
Vi har valgt, at anvende Alde Glykol G13 som er færdig blandet Glykol. Vi har tidligere udarbejdet ligende artikel, dog uden brug af Alde G13 færdig blandet Glykol.


Vigtigt !

Det er vigtigt at påpege, at man ikke skifter Glykol væske fordi frostsikringen ikke fungerer, man skifter Glykol væske fordi korrosions beskyttelsen mod tæring o.s.v ikke er tilstrækkelig beskyttende med hindrende stoffer i væsken.

Frostsikring ændre sig ikke men korrosions beskyttelsen mod tæring o.s.v har begrænset levetid f.eks har G13 ca. 5 år .

Hvis man senere skal skifte Alde centralvarme dele eller i selve Alde fyret, er det betydeligt dyrere omkostninger end at skifte Glykol væske – Læs mere i nedenstående artikel.


Er Glykol væsken frostsikret nok:

Du har sjældent brug for at tjekke om Glykol væsken har tilstrækkeligt frostsikring, fordi frostsikringen ændre sig ikke med mindre du fortynder Glykol væsken med f.eks vand,  Demineraliseret vand – Men du har mulighed for at tjekket jævnføre nedenstående hvis du vil være sikker.

Hvorfor du ofte ikke behøver tjekke frostsikringen er fordi, at du skifter Glykol væsken hvert 2 år eller ca. 5 år med longlife grundet de korrosions hindrende stoffer i væsken ikke har tilstrækkelig virkning, og så sker der bla. tæring af rørene, Alde fyret.

Du kan selv tjekke om dit glykol (kølervæsken) er frostsikret tilstrækkeligt, der findes en kølervæske tester (vægtfylde måler) som tester hvor meget dit glykol (kølervæsken) er sikret til af frost grader- Kølervæske testeren viser kølervæskens frysepunkt:

• Måler ethylenglycol/methanol i C°
• Grøn skala for varm glykol og hvid skala for kold glykol

En kølervæske tester kan f.eks købes hos Harald Nyborg til ca. kr. 19,95,- i 2016 priser.

Glykol væsken er tilsat korrosions hindrende stoffer i væsken, der modvirker tæring af dit Alde centralvarme anlæg, og det holder ved brug af longlige, G13 Glykol ca. 5år. Herefter bør man udskifte glykolvæsken for sikre anlægget mod tæring.

Glykol væskens tilsatte korrosions hindrende stoffer, nedbrydes langsomt ved opvarmning, derfor skal man skifte glykol hvert 2-5 år alt efter hvilken kvalitet Glykol væske man anvender. Det ikke så ofte man behøver skifte glykol væske grundet beskyttelse mod frost. Udskiftningen skyldtes oftest fordi glykol væsken korrosions hindrende stoffer nedbrydes, også bliver glykol væsken mere aggressiv (pH værdien) overfor metaller eller gummi eller, at den nedbydes pga. samme.

Du kan selv tjekke om glykolvæsken er blevet for aggressiv, og bør skiftes. Kølervæsker skal være basiske, og have en pH på mere end 7 – Normalt 8-10 pH værdien.

For billige penge kan du selv tjekke pH værdien i dit glykolvæske, og herved se om udskiftning skal foretages.
Du kan anvende lakmus som er et blåt farvestof, som udvindes fra en række lavarter. Farvestoffet har tidligere været anvendt til farvning af fødevarer, men anvendes nu hovedsagelig som syre-base-indikator, idet farven er blå i basisk væske (over pH 8,3) og rød i sur væske (under pH 4,5).

Lakmuspapir er en af de bedst kendte indikatorer, der anvendes i kemi. Den oprindelige farve af lakmus er blå men under fremstillingen, er den røde lakmuspapir blandet med en syre for at slå det røde. Når rød lakmus kommer i kontakt med en base, det vender tilbage til sin oprindelige blå nuance.

Baser smag bitter og føle glatte ; stærke kan give forbrændinger på huden. Syrer smag sur og har stærke reaktioner på metaller, og husk den med den stærke syrer kan du brænde dig .

Lakmuspapir 20 stk. til måling af pH er set på internettet til kr. 22,25 i 2016 priser.

[ws_table id=”67″]

Hvorfor udskifte Glykol væsken

Et Alde centralvarmeanlæg skal have skiftet Glykol som også kaldes kølervæske. Glykol væsken er det som bliver varmet op i centralvarmesystemet, på samme måde som et radiatorsystem i et hus.

Der skal ske udskiftning af Glykol væsken for, at beskytte dit Alde centralvarmeanlæg mod tæring samt beskytte at gummi ikke nedbrydes. Foruden der er Glykol i væsken, er der også stoffer i væsken, der modvirker tæring samt nedbrydelse af gummi i dit Alde centralvarme anlæg. For at opretholde korrekt beskyttelse mod tærring eller gummi nedbrydes i dit centralvarmeanlæg, bør det udskiftes f.eks hvert 5 år hvis du anvender G13 Glykol.

Der findes forskellige Glykol væsker, og den blå farve bør udskiftes hvert ca. 2 år, og den røde er longlife Glykol væske som bør udskiftes hvert ca. 5 år. De additiver som er tilført Glykol væsken for, at beskytte mod tæring nedbrydes langsomt når man anvender Alde centralvarmen, og skift af Glykol anbefales ved ca. 5 år ved brug af G13 Glykol.

Den egentlige forskel på Glykol (kølervæsker) er de additiver som er tilført væskerne. Additiverne sikrer, at Glykol væsken ikke er aggressiv overfor metaller eller gummi eller, at den nedbydes pga. samme, og forhindre tærring.

Campingvognforhandler værksted kan udskifte dit Glykol væske, men du kan også selv gøre det. Nedenstående kan give dig inspiration til selv, at skifte Glykol væske på dit Alde centralvarmeanlæg.

Hvad skal du bruge ?

Inden du går igang skal du sikre dig du har følgende klar:
•Glykol væske
•Umbraconøgle
•Gummihandsker
•Klude
•En spand til opsamling af Glykol som aftappes fra campingvognen
•En beholder til det gamle Glykol væske
•Det gode humør 🙂

Alde Glykol
Du skal anvende Alde Glykol, en spand, hælde kande, umbraco nøgle, og en skruetrækker samt klude

Gennemskylle anlægget:

Det er vigtigt, at det Glykol man skifter med kan blandes med eksisterende – Hvorfor det ?, når man tømmer det gamle Glykol ud. Fordi der stadig er noget gammelt Glykol i anlægget som ikke kan tømmes helt ud, og for at undgå der sker en kemisk reaktion fordi to Glykol væsker ikke kan sammen, bør man gennemskylle anlægget. Vi gennemskyllede anlægget med almindeligt vand, og anvendte herefter Alde G13 Glykol som er færdigblandet G13 Glykol, det nyeste på marked som f.eks VW også anvende til biler. Se nedenstående billede som viser hvilken typer Glykol der må blandes sammen.

NB. Har du en campingvogn fra årgang 2014, er der med stor sansynlighed fyldt Alde Glykol G13 på som er den nyeste Glykol væske.

Alde Glykol
Tabellen identificerer, hvilket servicekølevæske (venstre) kan tilføjes til det fabriksfyldte kølemiddel (øverst).

Hvilken typer Glykol anvendes primært:

Der findes som udgangspunkt 2 typer af Glykol: Ethylenglykol og Propylenglykol.
Forskellen er at ethylenglykol er klassificeret sundhedsskadeligt, det er propylenglykol ikke.
For propylenglykol gælder at den akutte giftighed ved indtagelse er meget ringe, og der kræves store mængder for at fremkalde tydelig skade på helbredet hos mennesker. Propylenglykol nedbrydes i kroppen til pyrodruesyre (som er et normalt led i glukosestofskiftet, hvor det fungerer som energikilde).

Hvilken typer Glykol, og hvornår blev det anvendt:

G10: Blå/Grøn Er vel nærmest antik
G11: Blå Indtil 1996
G12: Rød Kom i 1997. Er forbedret mht. korrosionsbeskyttelse af aluminiumsmotorer.
G12+: Lyserød Kan efterfyldes uanset om der er G11 eller G12 på i forvejen.
G12++: Lilla Kom i 2009. Kan som G12-Plus også efterfyldes uanset om der er G11 eller G12 på i forvejen. Indeholder yderligere additiver for de nyeste dyre bil motorer.
G13: Lyserød, en ny og forbedret version af G12++, den kan godt blandes med G12++.


Sådan skifter du Glykol:

Du starter med og fjerne hynder m.v således du kan komme til udluftningsventiler:

Du starter med og fjerne hynder m.v., hvor udluftventiler er placeret. Vi skulle f.eks fjerne hynde i rundsiddegruppen, og beklædningsplade i skebet i toiletrum samt beklædningsplade i garderobeskabet hvor Glykolbeholderen er placeret.

Alde Glykol
Beklædningsplade til Glykol beholder i garderobeskab fjernes – Skruer løsnes, skal ikke skrues helt ud, herfter fjernes pladen.
Alde Glykol
Sådanne ser det ud når pladen til 12 volts pumpen er fjernet.
Alde Glykol
Hynde i rundsiddegruppe er fjernet, således vi kan komme til udluftningsventil.
Alde Glykol
Beklædningsplade i skabet i toiletrum er fjernet, og du kan se udluftningsventilen på billede.

Tømme det gamle Glykolvæske ud af anlægget:

Nu skal det gamle Glykol tømmes af anlægget, og du starter med at fjerne 12 volts pumpen som du med fordel kan komme ned i pose og hænge ved siden af (du behøver ikke frakoble ledninger). Herefter løsner du skruen i bunden af campingvognen – Se billede serie med tekst.

Alde Glykol
12 volt pumpen løsnes vis denne plast møtrik.
Alde Glykol
12 volt pumpe er nu placeret i en frysepose således drypper der ikke gammelt glykolvæske fra pumpen, herudover holder posen pumpen.
Alde Glykol
Aftapningsskrue i bunden af campingvognen – Du løsner skruen og skruer den helt ud (husk en spand under til opsamling af gammelt Glykol.

Når der ikke løber mere gammelt Glykol i spanden, fjerner du spanden. Nu skal du køre dine støtteben op, og herefter anvende næsehjulet til, og løfte og sænke vognen, således du får tømt det hele ud.

Vi valgte og gennemskylle anlægget – Du skruer bundskruen i igen, og hælder vand på anlægget til der ikke kan være mere på anlægget, anvend udluftningsventilerne for evt. luft. Monter 12 volt pumpen, og tænd for fyret, lad fyret stå ca. 5 minutter, og du kan se vandet bliver mørk af den farve den gamle Glykol havde. Sluk for fyret gas=Off fyret=off, herefter tømmer anlægget igen på samme måde som i starten – Du gennemskyller flere gange end til der ikke er mere gammelt Glykol i anlægget. Vi gennemskyllede afslutningsvis med Alde Glykol, lidt hysterisk 🙂 .

Påfyldning af nyt Alde Glykol:

Efter anlægget er gennemskyllet og aftappet, kan du begynde og påfylde det nye Alde Glykol væske.

Alde Glykol
Nu påfylder vi den nye Alde Glykol.

Du fylder på således Glykolvæsken er lidt over MIN i beholderen, løsne udluftskruerne, og væsken forsvinder i beholderen ved evt. luft, herefter påfylder du igen Glykol væske til lidt over MIN i beholderen. Når der ikke kommer mere luft ud af udluftningskruerne, er du klar til at monterer 12 volts pumpen, og starte Alde fyret op :-).

Alde Glykol
Bemærk opfyldning er lige over MIN mærke – 12 Volt pumpe monteret – Nu skal beklædningsplader monteres og arbejdet er afsluttet

Inden du monterer beklædningspladen i garderobeskabet, bør du lade fyret køre nogle timer samt tjekke om når Glykol væsken er blevet kold om der bør efterfyldes således der er Glykol væske ca. 1 cm over min mærket. Alde fyret er monteret med automatisk udlufter, og derfor vil væskestanden i starten falde lidt, hvorfor man efter skift af Glykol kan genopfyldning være nødvendigt, således Glykolvæsken er lidt over MIN mærke.

Når Glykol væsken ikke falder under “MIN mærke” på beholder er arbejdet afsluttet, og beklædningspladen kan monteres igen 🙂 .

Vi havde ikke brug for, at løfte og sænke campingvognen for, at få luftlommer ud, udluftning blev foretaget alene via udluftningskruer samt automatudlufteren som er fabriks monteret på Alde fyret.

Hvornår skal du skifte Glykol igen ?:

Ført og fremmest bliver det lettere næste gang idet du ikke behøver, at gennemskylle anlægget, men blot kan aftappe og påfylde nyt væske 🙂 .

NB. Har du en campingvogn bygget fra januar 2014, er der med stor sansynlighed fyldt Alde Glykol G13 på som er den nyeste Glykolvæske.

Svar på spørgsmål om hvornår skal du skifte Glykol igen er:

Som tidligere oplyst ændre frostsikringen i Glykol væsken sig ikke – Du skifter kun Glykol væske for at opretholde korrekt beskyttelse mod tærring eller gummi nedbrydes i dit centralvarmeanlæg, og det bør udskiftes f.eks hvert 5 år hvis du anvender G13 Glykol.

Glykolvæskens tilsatte korrosions hindrende stoffer, nedbrydes langsomt ved opvarmning, derfor skal man skifte Glykol hvert 2-5 år alt efter hvilken type Glykol man på sit anlæg. De tilsatte korrosions hindrende stoffer smøre, og beskytter alu dele m.v. mod tærring.

For campister som anvender deres Alde Centralvarme meget, enten bor i campingvognen eller anvender den som fastligger om sommer og vinter, anbefales det man skifter efter producentens anvisninger – Men Anvender du ikke dit Alde centralvarmeanlæg så ofte, vil vi skifte hvert ca. 6-7 år ved brug af G13 Glykolvæske.

Som oplyst nedbrydes de tilsatte korrosions hindrende stoffer langsomt ved opvarmning, og idet du f.eks ikke anvender dit Alde centralvarme så ofte, vil der gå længere tid før de tilsatte korrosions hindrende stoffer nedbrydes 🙂  – Tak fordi du læste denne artikel.


Hvorfor Alde centralvarme:

Mange campister har fundet ud af hvor stor komfort man får med centralvarme i en campingvogn.
Et Alde centralvarmeanlæg er meget effektivt centralvarmeanlæg, som kan bla. styres efter den ønskede temperatur du ønsker i campingvognen. Har man først prøvet centralvarme i en campingvogn er det svært at undvære, det svare til et radiatorsystem i et hus. Idag findes der centralvarme i mange campingvogne, også i små campingvogne.Deltag i vores Facebook gruppe:

Facebook Gruppe Camping-Udstyr-Teknik


Camping-Udstyr-Teknik:

Deltag i facebook gruppen Camping Udstyr, Teknik. En hyggelig gruppe som er for alle, og hvor der er god dialog samt hjælp at hente.

Læs Mere
Solceller Camping:

Har du solceller til camping eller overvejer du solceller til camping, kan du med fordel deltage i facebook gruppen Solceller Camping som omhandler alt vedrørende Solceller inden for Camping: Campingvogn, Autocamper, Telt, Teltvogn, Shelter, Campinghytte, Mobilhome eller Bivuak m.v..

Solceller Camping - Facebook GruppeLæs Mere


Summary
Alde Glykol væske Skift selv
Article Name
Alde Glykol væske Skift selv
Description
Alde Glykol væske Skift selv
Author
Publisher Name
Caravaninfo.dk
Publisher Logo

2 kommentarer til “Alde Glykol væske Skift selv”

    1. Vi købte 2 x 4 liter til en Kabe Smaragd. Dog vil 5 liter være nok: 1×4 liter og 1×1 liter. 4 liter koster ca. kr. 200, og 1 liter koster ca. kr. 80.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top