Overlæsset Campingvogn

Stor risiko for overlæsset campingvogn?

Overlæs kan have stor indflydelse på vogntogets køreegenskaber, både i forhold til risikoen for at komme i slinger og evnen til at bremse.


Vægtunøjagtighed på 5% for egenvægt af nye campingvogne er inden for rammerne af det tilladte, men ofte vejer campingvognene mere end det.
Det vil sige at en ny produceret campingvogn som kommer direkte fra fabrikken gerne må veje op til max. 5% mere end det producenten oplyser egenvægt er for den respektive campingvogn, du skal dog huske det er dig som ejer af campingvognen der får mindre i lasteevne, hvis egenvægten overskrides fra det oplyste og til 5% på en fabriks ny campingvogn.

Anmod om en vejeseddel, når du køber ny campingvogn samt betinge dig at campingvognens egenvægt ikke vejer mere end oplyst af fabrikanten, det vil sige de 5% ikke accepteres. En fabriks ny campingvogn med oplyst egenvægt på 1200 kg som vejer 5% mere (max. overskridelse), medføre din fabriks nye campingvogn vejer 1260 kg, derved har du 60 kg mindre lasteevne i din fabriks nye campingvogn fra starten.


dansk flag

VÆGTBEKENDTGØRELSER
Folketinget har vedtaget ændringer af reglerne omkring totalvægt samt akseltryk, og samtidig nedsættes tolerancegrænsen for overlæs. Loven vil blive håndhævet særdeles restriktivt med bøder samt frakendelse af kørekortet som konsekvens.

Billed uddrag af gældende cirkulæreskrivelse om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt (forstør billede ved at klikke på billede):

CIS nr 9275 af 06/05/2014 Gældende
CIS nr 9275 af 06/05/2014 Gældende

Se cirkulæreskrivelse via dette link: Klik her og se cirkulæreskrivelse

Der henvises til ovennævnte cirkulæreskrivelse nr. 9275 af 6. maj 2014 om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt. Samtidig ophæves cirkulæreskrivelse nr. 9054 af 30. januar 2014.

Særligt bemærkes, at det følger af cirkulæreskrivelsen, at der pr. 1. juni 2014 rejses tiltale, når den tilladte totalvægt for et køretøj eller et vogntog med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg overskrides med mere end 6,0 pct. Selvom overskridelsen ikke udgør 6,0 pct. af den tilladte totalvægt, rejses tiltale endvidere, hvis den tilladte totalvægt overskrides med mere end 2.000 kg.

Det bemærkes endvidere, at hvis overskridelsen af den tilladte totalvægt i sådanne tilfælde er på mere end 6,0 pct. eller mere end 2.000 kg, vil politiet i forbindelse med en kontrol kunne tilbageholde køretøjet, indtil forholdene er bragt i orden, jf. færdselslovens § 120 a, stk. 1, nr. 2.

Se relevente links vedrørende BEK/ cirkulæreskrivelser:

Se link: BEK nr 1594 af 06/05/2014 Gældende
Se link: BEK nr 577 af 06/06/2011 Gældende
Se link: BEK nr 1165 af 08/12/2011 Gældende

Bøder og Regler i Danmark

Loven er, at et registreret godkendt køretøj aldrig må belastes med en større vægt, end det er registreret eller godkendt til at bære. Reglen om overlæs omfatter både personer og gods.
Ved kørsel med overlæs beregnes overskridelsen i %, i forhold til den tilladte totalvægt.

Bøde ved overskridelse af tilladt akseltryk / totalvægt:

Fører: kr. 75,00 pr. %
Brugeren/ejer: kr. 150,00 pr. %
Chauffør af køretøj over 3500 kg: kr. 100,00 pr. %
Bøden rundes endvidere op til nærmeste beløb, der er deleligt med 500 kroner. Ved overlæs gælder den nye mindstesats på 1000 kroner altså ikke.
Husk du også risikerer kørerforbud.

Ved gentagelsestilfælde forhøjes med 300 kr. pr. fortilfælde inden oprunding til nærmeste beløb deleligt med 500 kroner.

Betinget frakendelse af førerretten:
Hvis føreren af et køretøj, med en tilladt totalvægt på over 3500 kg, kører med et overlæs på mere end 30%, frakendes førerretten betinget.

Ubetinget frakendelse af førerretten:
Hvis føreren af et køretøj, med en tilladt totalvægt på over 3500 kg, kører med et overlæs på mere end 30%, og samtidigt overskrider en anden bestemmelse, som kan give ubetinget frakendelse, f.eks. en hastigheds overskridelse på mere en 40%, frakendes førerretten ubetinget. (kørekortet mistes i minimum 6 mdr.)

Politiet i Danmark vejer din af campingvogn på følgende måde:

NB. Når politiet skal kontrolveje din campingvogn bliver campingvognen ikke frakoblet bilen.

• Politiet kontroller bilens styrende aksel (forhjul), og forhjulene kommer på vægten. Her kontroller politiet, at mindst 20% af bilens vægt er på forhjulene (bilens styrende aksel).

• Bilen med campingvognen tilkoblet køres ind på vægten, det vil sige kun bilen står på vægten. Nu vejes bilens totalvægt inkl. trykket på bilens trækkugle idet campingvognen ikke bliver frakoblet. Kugletrykket indgår således i bilens faktiske totalvægt.

• Til sidst køres bilen væk fra vægten, således det kun er campingvognens aksel som står på vægten (Campingvognen er stadig på bilens trækkrog). Nu bliver campingvognens akseltryk kontrolvejet. Akseltrykket bruges også til, at kontrollerer om bilens lovlige tilkoblingsvægt er overholdt.

Politiets vejning af campingvognens faktiske akseltryk samt bilens faktiske totalvægt, udgør vogntogets faktiske vægt.

Politiet har umiddelbart ikke interesse i hvor meget dit kugletryk er, med mindre det ser visuel helt forkert ud (f.eks bilen hænger “meget” med røven). Politiet tjekker ofte også, at din bil samt påhængsvogn passer sammen, men har som udgangspunkt ikke interesse campingvognens totalvægt samt det faktiske kugletryk.

Tillæg til B-kørekortet kaldet B+:
Den 19. januar 2013 blev der indført et tillæg til B-kørekortet kaldet B+, som giver ret til at køre en personbil med campingvogn eller trailer, der har en samlet totalvægt på op til 4250 kg, uanset at trailerens totalvægt er større end 750 kg. Med almindeligt B-kørekort må du køre en bil med en trailer efter der vejer op til 750 kg., såfremt det samlede vogntog ikke overstiger 3500 kg.

Kører du med campingvogn som kræver B+ eller B/E, og har du ikke B+ eller B/E-kørekort, og er du kun i besiddelse af et B-kørekort, koster det som udgangspunkt en bøde på 2.000 kr.

Billerne er idag godkendt til at køre med en tungere påhængsvogn, end det man må køre med på et almindeligt B-kørekort, i disse tilfælde begrænser kørekortet mulighederne. Med et B-kørekort må du køre med enhver påhængsvogn, hvis summen af bilens tilladte totalvægt og påhængsvognens tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.
Er f.eks trailerens totalvægt på 750 kg eller derunder, må man dog altid køre med traileren, hvis bilen er godkendt til det. Kan du ikke opfylde dette, kræver kørslen en fører, der enten har B+ som er til “mellemstore vogntog” eller et trailerkørekort “B/E”.
Klik her – Se link til Politiet´s hjemmeside


Skærpede regler hvis du skal udlandet med din campingvogn:

Tager du på ferie i udlandet med din campingvogn, er der skærpede regler, og brud på reglerne kan medfører bøde samt forbud mod fortsat kørsel. Har du trailerkørekort (B/E-kørekort), og er du dækket ind i forhold til gældende regler – Se link:Se mere på FDM´s hjemmeside via dette link

Du kan anvende FDM´s beregner til at se hvor tung en anhænger giver dit kørekort og din bil dig ret til at trække? B – FDM´s Beregner til trailer og campingvogn


Ansvarsforsikring dækker

Campistens ansvarsforsikring dækker selvom man har været involveret i en ulykke, hvor det efterfølgende viser sig, at campingvognen var overlæsset.

Din ansvarsforsikring dækker, grundet det ikke må gå ud over den eller de passagerer, du har beskadiget ved din skødesløshed, men hvorvidt din kaskoforsikring også dækker afhænger af de betingelser dit forsikringsselskab har.


HUSK – Hvis din campingvogn har en tilladt totalvægt på 1.600 kg, og din bil må trække 1.500 kg, må du kun fylde din campingvogn op, til den når de 1.500 kg.


Tysk flag
Bøder og Regler i Tyskland

Regler vedrørende overbelastning af køretøjer med totalvægt op til 7,5 t.

Hvis det tilladte akseltryk eller den tilladte totalvægt overstiger følgende, vil der blive givet bøder i Tyskland:
• mere end 5 procent: 10 €
• mere end 10 procent: 30 €
• mere end 15 procent: 35 €
• mere end 20 procent: 95 €
• mere end 25 procent: 140 €
• mere end 30 procent: 235 €

Husk du også risikerer kørselsforbud allerede ved 5% overlæs.

Det Tyske politi oplyser, at ca. hver 3 campingvogn eller autocamper som de stopper for kontrol af vægt er overlæsset.


fransk flag

Bøder og Regler i Frankrig

Der gives bøder for overlæsset køretøjer op til 750 €


Engelsk flag
Bøder og Regler i England

Der gives bøder for overlæsset køretøjer ved:
• 10 procent: ca. 68 €
• mere end 10 procent: ca. 136 €
• mere end 15 procent: ca. ca. 227 €


Flag italien

Bøder og Regler i Italien

Der gives bøder for overlæsset køretøjer med totalvægt på op til 10 t ved:
• mere end 5 procent rækkevidde brugere: 39 to 159 €
• mere end 10 procent: 80-318 €
• mere end 20 procent: 159-639 €
• mere end 30 procent: 398-1596 €


Luxenborg Flag
Bøder og Regler i Luxenborg

Der gives bøder for overlæsset køretøjer til 10 procent: 74 €


Norge Flag
Bøder og Regler i Norge

Der gives bøder for overlæsset køretøjer som starter fra ca. 400 € jf. artikel ” Se link: Bilføreren kjørte med tydelig overlast “

Der gives ikke standard bøder for overlæsset campingvogne – Det vurderes individuelt, bl.a. ud fra hvor meget campingvognen er overlæsset og
hvor meget det vurderes, at påvirke bilens køreegenskaber.
Har din overlæsset campingvogn været med årsag til en ulykke, vil
dette og eventuelle skader selvsagt være strafskærpende.
Husk du også risikerer kørerforbud.

(Kjører du med en tilhenger som er for tungt lastet, kan du risikere å få forsikringen din avkortet, i de groveste tilfellene kan man risikerer å miste hele erstatningen).


Østrig flag
Bøder og Regler i Østrig

Der gives bøder for overlæsset køretøjer med mere end 2 procent: 36-2180 €


Flag polen
Bøder og Regler i Polen

Der gives bøder for overlæsset køretøjer fra 50 €


Sverige flag
Bøder og Regler i Sverige

Der gives bøder for overlæsset køretøjer ved:
• mere end 1 – 20 procent: 2.000 SEK
• mere end 21-30 procent: 2.500 SEK
• mere end 31-40 procent: 3.000 SEK
• mere end 41-50 procent: 4.000 SEK
• 51 procent eller mere = Evt. retsforfølgning.

Husk du også risikerer kørerforbud.

Reglerne for overlæsset campingvogn i Sverige, som nu gælder er ved at ændre sig i løbet af 2017.


Flag schweiz
Bøder og Regler i Schweiz

Der gives bøder for overlæsset køretøjer (NUL TOLERANCE):
Nul tolerance: ca. 76 €


Politiet vejer din campingvogn på følgende måde:

Når politiet skal kontrolveje din campingvogn bliver campingvognen ikke frakoblet bilen.

• Politiet kontroller bilens styrende aksel (forhjul), og forhjulene kommer på vægten. Her kontroller politiet, at mindst 20% af bilens vægt er på forhjulene (bilens styrende aksel).

• Bilen med campingvognen tilkoblet køres ind på vægten, det vil sige kun bilen står på vægten. Nu vejes bilens totalvægt inkl. trykket på bilens trækkugle idet campingvognen ikke bliver frakoblet. Kugletrykket indgår således i bilens faktiske totalvægt.

• Til sidst køres bilen væk fra vægten, således det kun er campingvognens aksel som står på vægten (Campingvognen er stadig på bilens trækkrog). Nu bliver campingvognens akseltryk kontrolvejet. Akseltrykket bruges også til, at kontrollerer om bilens lovlige tilkoblingsvægt er overholdt.

Politiets vejning af campingvognens faktiske akseltryk samt bilens faktiske totalvægt, udgør vogntogets faktiske vægt.

Politiet har umiddelbart ikke interesse i hvor meget dit kugletryk er, med mindre det ser visuel helt forkert ud (f.eks bilen hænger “meget” med røven). Politiet tjekker ofte også, at din bil samt påhængsvogn passer sammen, men har som udgangspunkt ikke interesse campingvognens totalvægt samt det faktiske kugletryk.

” Link: Se youtube film om hvordan det danske politi vejer din campingvogn”

Vejning af campingvogn for at se om den efterlever producentens oplyste vægtangivelser

For at kontrollerer campingvognens egenvægt skal du forbi en kontrolvejestation eller godkendt vejested. Din campingvogn skal være placeret alene på vægten for, at få den korrekte vejning af din campingvogn, det ville sige du skal frakoble campingvognen fra bilens trækkrog.

Husk at campingvognens egenvægt skal vejes uden ekstra udstyr, og andre ting som ikke er en del af campingvognens fabriksmonteret udstyr.

Når du får din campingvogn vejet kan du lige så godt få din bil vejet du sikre dig således oplysninger om vægtgrænserne for campingvognen og bil enkeltvis og samlet.


Se nogle youtube film hvor campister bliver stoppet for overlæs:


Se relevante links:

” Link: Kugletryk”
” Link: Campingvogn i slinger”
” Link: Se info. om Tempo 100 godkendelse”
” Link: Vejning af campingvogn”


Skriv evt. din oplevelse i ovenstående kommentar feltet – Fik du en bøde o.s.v., hvordan foregik vejningen af din campingvogn. Er din campingvogn ikke blevet kontrolvejet for overlæsning, kan du naturligvis også skrive dine erfaringer fra andres oplevelser eller hvad du har set.Deltag i vores Facebook gruppe:

Facebook Gruppe Camping-Udstyr-Teknik


Camping-Udstyr-Teknik:

Deltag i facebook gruppen Camping Udstyr, Teknik. En hyggelig gruppe som er for alle, og hvor der er god dialog samt hjælp at hente.

Læs Mere
Solceller Camping:

Har du solceller til camping eller overvejer du solceller til camping, kan du med fordel deltage i facebook gruppen Solceller Camping som omhandler alt vedrørende Solceller inden for Camping: Campingvogn, Autocamper, Telt, Teltvogn, Shelter, Campinghytte, Mobilhome eller Bivuak m.v..

Solceller Camping - Facebook GruppeLæs Mere


Summary
Article Name
Overlæsset Campingvogn
Description
Overlæsset Campingvogn
Author
Publisher Name
Caravaninfo.dk
Publisher Logo

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top