Victron Blue Smart IP67 - Batterilader

Victron Blue Smart IP67 batterilader i Kabe Campingvogn

Victron Blue Smart IP67 batterilader i Kabe Campingvogn 

Vi har skiftet vores Kabe til en anden Kabe campingvogn, og når man en gang har haft en kvalitets batterilader er det svært ikke at havde samme kvalitets batterilader ved skift af campingvogn. Reklame for Victron.

Vi har derfor valgt at monterer en Vicetron Blue Smart IP67 kvalitets batterilader som sikre skånsom opladning, lang levetid af batteriet, er fuldstændig støjfri: ingen køleventilator eller
andre bevægelige dele. Høj driftssikkerhed og med 5 års garanti og  indvendige komponenter er støbt voks således er den ekstra sikret mod komponenter tager skade ved vibrationer, stød eller andre påvirkninger. Indstil, overvåg og opdater opladeren (tilføj nye funktioner, når de bliver tilgængelige) via Apple og Android-smartphones, tablets eller andre enheder – Blot for nævne nogle, læs mere i nedenstående artikel.

Hvilken størrelse batterilader bør du vælge ?

Nordisk campingvogn

Har du en Nordisk campingvogn, er campingvognen ikke med 12 volt omformer, det vil sige batteriet og batterilader fungerer som 12 volt omformer. Det stiller større krav til både batteri samt batterilader. En batterilader  i nordiske campingvogne er kraftigere end ikke nordiske campingvogne. Nordiske campingvogne har batteriladere som ofte er på 25-35 A. Det skyldtes batteriladeren skal kunne følge med vedrørende opladning i forhold til dit forbrug i campingvognen når man anvender alt i campingvognen. Når du forbruger 12 volt i campingvognen vil batteriladeren oplade efter forbruget.

Har du f.eks Hobby, Fendt, Knaus, Adria m.v…

Har du f.eks Hobby, Fendt, Knaus, Adria m.v. er campingvognene installeret med 12 volt omformer. 12 volt omformeren forsyner 12 volt strøm til campingvognens 12 volt installationer, derfor vil der ikke være samme krav til batteri samt batterilader. I campingvogne hvor der er installeret 12 volt omformer kan du ofte nøjes med 7A-13 A batterilader.

Størrelse batterilader

Man skal også vurderer størrelse batterilader ud fra hvilken batteri man har installeret, f.eks tager det længere tid at oplade et bly/syre batteri end f.eks rørcellebatteri (Optima Yellow top) og lithium batteri. Ved brug af lithium batteri i en nordisk campingvogn som standard har 25A batterilader, kan du ofte klare dig med f.eks 17A batterilader. Vi har testet vores forbrug samt indladning i vores Kabe, og har få gange haft kortvarig forbrug på ca. 16 A, og med et lithium batteri sker indladning meget hurtigt i forhold til bly/syre batteri, hvorfor krav til størrelse batterilader ofte kan dimensioneres mindre.

Victron Blue Smart IP67 findes i to versioner

Victron Blue Smart IP67 findes i to versioner. Modeller med endelsen (1+Si) er desuden udstyret med en ekstra strømbegrænset udgang, der altid er strømførende, så længe indgangsspændingen er 180 – 265 VAC. Modeller med endelsen (1+Si) kan med fordel anvendes i nordiske vinter campingvogne som f.eks Kabe.

Billede viser model med endelsen 1+Si Download specifikationer for begge modeller

Vores installation

Gør det nemmere at arbejde ved at løfte bænken op – Arbejdsmiljøet bør være optimalt 🙂 .

Vi fastholder bænken således 🙂
Eksisterende standard batterilader
Eksisterende Macot batterilader er fjernet og kabler fjernet - Den korte røde ledning er hvor Kabe blå ledning er tilsluttet til vinter/ bjergtilslutning.
Eksisterende standard batterilader er fjernet.

Anvende Victron Blue smart IP67 uden endelsen (1+Si) :

Ved brug af Victron Blue smart IP67  “uden endelsen (1+Si)” bliver der en ledning i overskud ved skift af batterilader. Ledningen som bliver i overskud ved brug af batterilader uden endelsen (1+ Si) har i vores Kabe har en blå farve, og den er til bjergtilslutning” / vinter Heating. Du kan isolerer stikket og fastgøre det til øvrige kabler .

Anvende Victron Blue smart IP67 med endelsen (1+Si) :

Victron Blue smart IP67 med endelsen (1+Si) kan med fordel anvendes i vinter campingvogne som f.eks Kabe.
Victron Blue smart IP67 med endelsen (1+Si) er desuden udstyret med en ekstra strømbegrænset udgang, der altid er strømførende, så længe indgangsspændingen er 180 – 265 VAC som sikre funktionen bjergtilslutning”/ Winter Heating fungerer som eksisterende standard batterilader.
Den ekstra ledning på batteriladeren tilsluttes den ekstra ledning fra standard batterilader som i vores Kabe har en blå farve.

Korrekt opladning

Korrekt opladning har stor betydning for levetiden af batteriet samt driftssikkerheden.
Vi ønsker en ny mordernet elektronisk batterilader som erstatning for den fabriks monteret batterilader. Vi har valgt Victron Blue smart IP67  (1+Si) batterilader bla. fordi Victron Blue Smart IP67 batterilader til campingvogne er en god batterilader til den kræsne campist som ønsker en kvalitets batterilader som bla. sikre dit batteri lang levetid, og som kan betjenes via bluetooth med Victron Connect APP.

Victron har også Blue Smart batteriladere som er IP65, denne model er lidt billigere end IP67.

Specifikationer

Herudover er Victron Blue Smart IP67 uden blæser til køling af batterilader, derved undgår du blæserstøj.  Victron Blue Smart IP67 indvendige komponenter er støbt voks således er den ekstra sikret mod komponenter tager skade ved vibrationer, stød eller andre påvirkninger. Der er 5 års garanti på Victron Blue Smart IP67 batterilader.

Hvilken type batterier kan oplades 

Batteriladeren kan lade følgende batterityper: Syre, AGM, Gel & Li-ion.
Herved kan du lade stort alle typer batterier. Har du ikke et lithium batteri men overvejer at skifte behøver du ikke skifte batterilader for Victron Blue Smart IP67 kan lade lithium batterier korrekt.

Støv og vandtæt

Blue Smart IP67 batterioplader som er støv og vandtæt, er en kvalitets batterioplader med indbygget Bluetooth, og med høj effektivitet på 93% ved 17A lader.

Temperaturføler

Herudover har Blue Smart IP67 indbygget temperaturføler, således tilpasser batteriladeren automatisk ladestyrken – En høj temperatur sænker ladestyrken, og en lav temperatur medføre højere ladestyrke, herved oplades batteriet så skånsomt samt korrekt som muligt.

Robust, sikker og støjfri

– Lav varmepåvirkning af de elektroniske komponenter.
– Beskyttelse mod indtrængen af støv, vand og kemikalier.
– Beskyttelse mod overophedning: udgangsstrømmen sænkes, når temperaturen stiger op til 60 °C, uden at opladeren svigter.
– Opladerne er fuldstændig støjfri: ingen køleventilator eller andre bevægelige dele.

Beskyttelse mod omvendt polaritet

Når batteriet er tilsluttet, registrerer opladeren straks spænding og polaritet. Hvis batteriet er tilsluttet forkert, vil alle statuslysdioder begynde at blinke. Der opstår ikke gnistdannelse.

Funktion for genanvendelse af fuldstændig afladedebatterier

De fleste opladere med beskyttelse mod omvendt polaritet genkender ikke og vil derfor heller ikke genoplade et batteri, som er blevet afladet til nul eller næsten nul volt. Blue Powerbatteriopladeren vil imidlertid forsøge at genoplade et fuldt afladet batteri med lav strøm og genoptage normal opladning, så snart der er opbygget tilstrækkelig spænding over batteriterminalerne.

Opladning med temperaturudligning

Den optimale ladespænding af en blyakkumulator varierer omvendt proportionelt med temperaturen. Blue Power IP67 opladeren måler rumtemperaturen under testfasen og kompenserer for temperatur under opladningsprocessen. Temperaturen måles igen, når opladeren befinder sig i lav strømtilstand under flydning eller lagring. Der er derfor ikke behov for særlige indstillinger til kolde eller varme omgivelser.

Antal ladetrin

Tilpasset 4-trins opladningskarakteristik: bulk – absorption – flydning – lagring. Blue Power IP-67-opladeren er udstyret med et mikroprocessorstyret tilpasset batteristyringssystem som er med til at sikre de bedste forhold for batteri.

Tilpasningsfunktionen optimerer automatisk processen

Tilpasningsfunktionen optimerer automatisk processen alt efter den måde, som batteriet anvendes på. Korrekt ladningsmængde: variabel absorptionstid Når der kun forekommer mindre afladninger, afkortes absorptionstiden for at undgå overopladning af batteriet.

Efter en større afladning øges absorptionstiden automatisk for at sikre, at batteriet bliver helt genopladet. Mindre vedligeholdelse og ældning når batteriet ikke er i brug: lagringsindstilling Efter absorptionsperioden går Blue Smart IP67 batteriopladeren over til flydeopladning og derefter, hvis batteriet ikke er blevet afladet, begynder lagringsindstillingen. I denne indstilling sænkes flydespændingen til 2,2 V/celle (13,2 V for 12 V batteri) for at mindske gasdannelse og korrosion af de positive plader.

En gang om ugen øges spændingen

En gang om ugen øges spændingen til absorptionsniveauet for at ‘udligne’ batteriet. Denne funktion forebygger lagdeling af elektrolytten og sulfatdannelse, der er en væsentlig årsag til for tidligt batterisvigt.

Regenerering

En blyakkumulator, som ikke er tilstrækkeligt opladet, eller som henstår uopladet i flere dage eller uger, vil nedbrydes som følge af sulfatdannelse¹. Hvis den opdages i tide, kan sulfatdannelsen i nogle tilfælde gøres delvis reversibel ved at oplade batteriet med en svag strøm, der øges til en højere spænding.
Bemærkninger:
a) Regenerering bør kun udføres lejlighedsvis på VRLAblyakkumulatorer med flade plader (gel og AGM), fordi den deraf følgende gasdannelse vil udtørre elektrolytten.
b) VRLA-stavbatterier opbygger et højere internt tryk, før der opstår gasdannelse og mister derfor mindre vand ved regenerering. Flere fabrikanter af stavbatterier anbefaler derfor at anvende regenereringsfunktionen ved periodisk brug.

Lithium-ion (LiFePO₄)-batterier

Li-ion-batterier (Lithium) lider ikke af sulfatdannelse.
Men Li-ion-batterier er meget følsomme over for under- eller overspænding.
Li-ion-batterier er derfor ofte forsynet med en integreret celleudligning og kredsløb til underspændingsbeskyttelse (UVP).
Nogle opladere med beskyttelse mod omvendt polaritet genkender ikke et batteri, når UVP er blevet udløst.
Blue Power Charger vil imidlertid automatisk nulstille UVP og påbegynde opladning.

Blue Power-Opladeren anvender en særlig ladealgoritme til at oplade Lithium-ion batterier for at sikre optimal ydelse.

Ladealgoritmer

Intelligent ladealgoritme med valgfri regenerering for blyakkumulatorer

Ladespændinger ved rumtemperatur:

 

NORMAL (14,4 V): anbefales til oversvømmede fladcelle antimon batterier (startbatterier), batterier med flade plader (gel og AGM).
HIGH (14,7 V): anbefales til oversvømmede bly-calcium-batterier, Optima-spiralcellebatterier og Odyssey-batterier.
LI-ON: (14,2V) anbefales til Lithium batterier

Opladningskarakteristik (bulk – absorption – flydning – lagring):

BULK Oplader batteriet med maksimal strøm, indtil absorptionsspændingen nås. Batteriet vil nu være cirka 80 % opladet og er klar til brug.
ABS – Absorption Oplader batteriet ved konstant spænding og med aftagende strøm, indtil det er fuldt opladet. Se ovenstående tabel for absorptionsspænding ved rumtemperatur. Tilpasset batteristyring: Absorptionstiden er kort (mindst 30 minutter), hvis batteriet var (næsten) fuldt opladet, og den øges til 8 timer, hvis batteriet var helt afladet.
FLOAT Holder batteriet fuldt opladet ved en konstant spænding.
STORAGE Holder batteriet ved reduceret konstant spænding for at begrænse gasdannelse og korrosion af de positive plader. Langsom selvafladning forhindres via en automatisk ugentlig fornyelse af batteriet med en kort absorptionsladning.

Udløsning af en ny ladecyklus

En ny ladecyklus begynder når:
a) Opladeren har nået flyde- eller lagertilstand, og strømmen øges som følge en belastning op til den maksimale strøm i over fire sekunder.
B) Vekselstrømsforsyningen har været afbrudt og er blevet tilsluttet igen.

Powersuply

Batteriladeren kan anvendes som ren powersuply med mulighed for at stille spænding i APPen.

Vores Installation

Efter montering af batteriladeren monterede vi  – og + poler på batteriet.
Vi tilslutter herefter den ekstra strømbegrænset udgang, der altid er strømførende, så længe indgangsspændingen er 180 – 265 VAC som sikre funktionen bjergtilslutning”/ Winter Heating fungerer som eksisterende standard batterilader. Den overskydende blå ledning fra den gamle batterilader samles med Victron Blue Smart ekstra orange ledning.

 
Overskydende blå ledning fra eksisterende batterilader samles med den ekstra orange ledning på ny Victron Blue Smart IP67 1+Si batterilader.

Færdig monteret og vintersikring funktionen virker.
Vores placering gør vi kan se batteriladerens status via diodelys når vi åbner lågen i siddebænken. 

Når alt er fastspændt sættes 230 volt stikket i stikkontakten, og nu kan vi betjene batteriladeren via App.

Vi har installerert Victron Connect APP før vi sætter 230 volt strøm til batteriladeren første gang.  – Wow hvor lækkert, Victron Connect APP registrerer batteriladeren med det samme, og opsætning m.v. udføres – Læs mere:

Du kan kun foretage indstillinger via Victron connet App som blev installeret via dette link:
Victron Blue Smart IP67: Download VictronConnect App Victron Blue Smart IP67 Download VictronConnect APP Hurtigt uden problemer !

Den installerede APP finder straks batteriladeren og du kan se hvilken batterilader samt størrelse du har IP67 12/25

Connecting til batteriladeren
Tast koden og dan par

Vi kan nu aflæse batteriladeren lader med 14.2 volt og der er et forbrug på 6.9 A samt at batteriladeren er på absorption charge

Vi accepterer opdatering af firmware 
Vi ændre fra opladning status "Normal batterier" til "Lithium batterier"
Ændres til Li-ion som er til Lithium batterier
Vi vælger product info for at få menu frem hvor navnet kan ændres
Standard navnet ændres ved at trykke op EDIT og skiver www.caravaninfo.dk 

Navnet er nu ændret fra standard navn til www.caravaninfo.dk – Når vi skal aflæse eller ændre lade status står der www.caravaninfo.dk samt hvilken batterilader IP67 12/25. Alle ændringer kan foretages via sin Iphone eller android

Du kan også vælge Power Supply funktion - Alle ændringer kan foretages via sin Iphone, Ipad eller android

Du kan indstille batteri laderen til opladning af dit batteri, ligesom du kan reducerer opladningstyrken fra 25A til 10A via din Iphone, Ipad og Android blot for at nævne nogle.
Victron Blue Smart IP 67 batterilader har mange gode funktioner samt kvaliteter ved brug til campingvogn eller autocampere. Alle ændringer kan foretages via sin Iphone eller android.

Du kan aflæse mange nyttige informationer som f.eks ladecyklus samt se hvor meget batteri laderen indlader med.
På nedenstående billede kan du se bateriladeren er i Absorption charge og den indlader med 6.9 A ligesom volt er 14.20. Ved forbrug af lys m.v. i campingvognen vil mn kunne aflæse at batteri laderen som er super intelligent selv med det samme øger ladestyrken A.

Vælg opladning

NORMAL (14,4 V): Anbefales til oversvømmede fladcelle antimon batterier (startbatterier), batterier med flade plader (gel og AGM).
HIGH (14,7 V): Anbefales til oversvømmede bly-calcium-batterier, Optima-spiralcellebatterier og Odyssey-batterier.
Li-on: Anbefales til Lithium batterier.

Valg af Normal eller High recondition

En blyakkumulator, som ikke er tilstrækkeligt opladet, eller som henstår uopladet i flere dage eller uger, vil nedbrydes som følge af sulfatdannelse¹. Hvis den opdages i tide, kan sulfatdannelsen i nogle tilfælde gøres delvis reversibel ved at oplade batteriet med en svag strøm, der øges til en højere spænding.
Bemærkninger:
a) Regenerering bør kun udføres lejlighedsvis på VRLA blyakkumulatorer med flade plader (gel og AGM), fordi den deraf følgende gasdannelse vil udtørre elektrolytten.
b) VRLA-stavbatterier opbygger et højere internt tryk, før der opstår gasdannelse og mister derfor mindre vand ved regenerering. Flere fabrikanter af stavbatterier anbefaler derfor at anvende regenererings funktionen ved periodisk brug.
c) Regenereringsfunktionen kan anvendes ved oversvømmede batterier for at “udligne” cellerne og forebygge syrelagdeling.
d) Nogle fabrikanter af batteriopladere anbefaler impulsopladning for at gøre sulfatdannelse reversibel. De fleste batterieksperter er imidlertid enige om, at der ikke findes noget afgørende bevis for, at
impulsopladning fungerer bedre end opladning med konstant spænding. Dette bekræftes af vore egne tests. Ovenstående vedrørende regenerering: kilde Victron.

 

Konklusion

Victron Blue Smart IP67 er uden blæser til køling af batterilader, derved undgår du blæserstøj.  Victron Blue Smart IP67 indvendige komponenter er støbt voks således er den ekstra sikret mod komponenter tager skade ved vibrationer, stød eller andre påvirkninger. Der er 5 års garanti på Victron Blue Smart IP67 batterilader.

Denne intelligente batterilader er klart et godt valg til den kræsen campist som gerne vil sikre lang leve tid på sit batteri samt sikre korrekt opladning, og ikke mindst lang leve tid på batteriladeren.
Bluetooth

Blue Smart IP67 batterioplader er vandtæt og forsynet med indbygget Bluetooth, status af opladeren og batteriet kan derfor kontrolleres fra en smartphone, tablet eller laptop. Alle opladerens indstillinger kan konfigureres ved hjælp af Victron Connect-appen.

 

Genanvendelse af dybt afladede ‘døde’ batterier

I modsætning til andre mærker forsøger Blue Smart IP67 batterioplader som er vandtæt, at oplade et dybt afladet batteri ved at tvangstilføre lav strøm. Derefter genoptages normal opladning, så snart der er opbygget tilstrækkelig spænding over batteriterminalerne.

Lysdiodevisning

Lysdiodevisning Den grønne lysdiode lyser, når opladeren er tilsluttet en vekselstrømskilde. Den gule lysdiode blinker hurtigt under bulkopladning og langsommere under absorptionsopladning. Den gule lysdiode lyser konstant under flydeopladning og er slukket i lagringsindstilling.

Vi anvender Victron Peak Power Pack Lithium 40A batteri som vejer 8,6 kg og egnet til Campingvogn og Mover.

Har du andre Victron produkter som f.eks Victron Peak Power Pack – Campingvogn og Mover Lithium batteri 40A og 8,6 kg. Kan du se samt betjene både batterilader og batteri via Victron App – Se nedenstående billede.

Victron Peak Power Pack Campingvogn og Mover Lithium batteri 40A kan betjenes via Iphone, Ipad/Androi. Det smarte ved  dette batteri er du kan slukke for mover porte og slukke for hele batteriet som svarer til de demonterer batteripolerne – Denne funktion anvender vi hvis campingvognen skal i vinterhi.
Alt kan betjenes via Iphone, Ipad/ Android. Herudover er batteriet inkl. batterilader 3A og 7A regulator til opladning ved kørsel med campingvogn eller ved tilslutning af solceller.

Batteri kan ligeledes lukkes helt ned som svarer til du demonterer kablerne på batteriet. Du kan også slukke for strøm udgange til moveren. Det hele kan betjenes via Iphone, Ipad og Android Smart 🙂 .

Batteri måler

Nye indlæg

Hvor sælger og køber du bedst Campingvogn, Autocamper, Udstyr m.v..

Hvor sælger og køber du bedst campingvogne, autocampere og udstyr ? Der var en gang hvor DBA (Den Blå Avis) samt Guloggratis var de foretrukne steder at købe og sælge. Facebook er blevet et populært inden for Køb og Salg, herunder bla. campingvogne, autocampere, teltvogne, udstyr blot for at nævne nogle. Vi har undersøgt marked,

Læs mere »
Bilferie Europa

Bilferie Europa

Bilferie Europa Bilferie Europa – Du bestemmer selv tempoet, ruten og ønskede oplevelser. Læs mere på www.bilferieeuropa.dk Deltag i Facebook gruppe Bilferie Europa (Facebook gruppe). Klik her Campingferie Campingferie Camping Østrig Læs mere → Blog Køre langt med Campingvogn – Gode råd Læs mere → Campingferie Camping Italien Læs mere → Campingferie Camping Polen Læs

Læs mere »

Outdoor Life – Camping Beklædning og Udstyr

Outdoor Life – Camping Beklædning og Udstyr Beklædning- og Udstyr – Fritidstøj og Udstyr til Camping og Fritid Tidligere Næste Artikler om Outdoor Life – Camping Beklædning og Udstyr Her kommer snart nyheder, artikler og test – Følg siden. Campingferie Camping Østrig Læs meree → Campingferie Camping Italien Læs meree → Campingferie Camping Polen Læs

Læs mere »
E&J 165Ah Lithium Batteri Heat_1

E&J 165Ah Lithium Batteri Heat

E&J 12,8V 165Ah LIFEPO4 Lithium Batteri Heat – Kan oplades ved batteri temperatur under 0 grader. Kvalitets E&J 12,8V 165Ah LIFEPO4 Lithium Batteri Heat – Kan oplades ved temperatur under 0 grader. Har indbygget BMS, er velegnet til Campingvogne/ Autocampere. Artiklen omhandler E&J 165Ah nyeste model Lithium batteri som bla. har bedre data end forrige E&J 165Ah

Læs mere »

Kompressor METABO POWER 180-5 W OF

METABO Kompressor til Camping Metabo Power 180-5 W OF er en lille effektiv og kompakt camping stempelkompressor til fleksibel anvendelse ved pumpning af Campingvogn dæk- og bildæk samt cykeldæk, rengøre enmer m.v.. Denne bærbar montagekompressor – ideel til alle slags opgaver inden for camping, bil samt i boligen til hæftning og sømning blot for at

Læs mere »
Isabella Trolley

Isabella Trolley – Camping Transportvogn

Isabella Trolley – Camping Transportvogn Ingen grund til at slæbe på tunge ting med risiko for ryg problemer. Vi har undersøgt hvilken muligheder vi havde når vi bla. skal transporterer vores toilettank m.v.. Vi ønsker en holdbar camping løsning, og det blev Isabella Trolley som har mange fordele, herunder bla.:  Kan kører let og uhindret

Læs mere »
Isabella Mega Space Opbevaringstelt

Isabella Mega Space Opbevaringstelt

Isabella Mega Space Opbevaringstelt Vi har en sæson plads skal havde et kvalitets redskabstelt som er stabilt, med god plads og kan stå ude hele sæsonen – Vi har valgt Isabella Mega Space Opbevaringstelt. Opbevaringsteltet har fast og god udluftning i gavl samt 1 meter bred dør med lynlås i den anden gavl. Er med

Læs mere »
Teltonika RUTX50

Camping 5G Router TELTONIKA RUTX50

RUTX50 Kraftfuld Router med super hurtig 5G Campister vælger ofte almindelige routere som anvendes i boliger til camping, men er disse routere er ikke altid optimale til camping. Som kræsen campist ønsker vi en fremtidssikret kraftfuld 5G router – Vores valg blev TELTONIKA RUTX50 som er en 5G kraftfuld router som kan tilsluttes 12 volt som

Læs mere »
Victron Camping Solcelleanlæg 900x500

Victron Camping Solcelleanlæg

Victron Camping Solcelleanlæg Vores artikel og YouTube vil løbende blive opdateret, hvor vi vil vise de muligheder man har med Victron udstyr til Solcelleanlæg. Abonner på vores YouTube kanal og vær med på de første nyheder samt videoer. Der er meget at vise om dette udstyr  hvorfor vores YouTube kommer som del 1 og 2

Læs mere »


Deltag i vores Facebook gruppe:

Facebook Gruppe Camping-Udstyr-Teknik


Camping-Udstyr-Teknik:

Deltag i facebook gruppen Camping Udstyr, Teknik. En hyggelig gruppe som er for alle, og hvor der er god dialog samt hjælp at hente.

Læs Mere
Solceller Camping:

Har du solceller til camping eller overvejer du solceller til camping, kan du med fordel deltage i facebook gruppen Solceller Camping som omhandler alt vedrørende Solceller inden for Camping: Campingvogn, Autocamper, Telt, Teltvogn, Shelter, Campinghytte, Mobilhome eller Bivuak m.v..

Solceller Camping - Facebook GruppeLæs Mere


Summary
Victron Blue Smart IP67 batterilader i Kabe Campingvogn
Article Name
Victron Blue Smart IP67 batterilader i Kabe Campingvogn
Description
Victron Blue Smart IP67 batterilader i Kabe Campingvogn
Author
Publisher Name
Caravaninfo.dk
Publisher Logo

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top