Køleskab i campingvogn med hedeslag


Det er et gammelt og velkendt emne, men Jørgen Boesgaard vil nu alligevel dele sine erfaringer med andre campister.

Se nedenstående artikel fra Jørgen Boesgaard, hvor han konstaterer hans køleskab i campingvognen har hedeslag, “køler ikke godt nok til at madvare kan holde sig”.


Vi var Hesselhus camping ved Silkeborg i uge 30, vejret var super og meget varmt.

Vi er nok mange der har prøvet under mere sydlige brede grader temperature omkring 30 gr, hvor køleskabet er på overarbejde og det kniber gevaldigt og holde de anbefalede 5 gr, denne uge var ingen undtagelse.

Jeg havde tændt køleskabet dagen før afrejse, fyldt frost vare i køleskabet til fl. dage, men ved ankomsten til Hesselhus efter knap 4 timers rejse, var alt tøet op og temperaturen var ubehagelig høj.

Gode råd var nu rådne og det var madvarerne også snart, hvis jeg ikke fik gang i køleskabet igen.
Som det første, var og tjække om brænderen virkede – el. varmelegemet virkede og jo, det gjorde det, men køleribberne i køleskabet, nærmest varmede i stedet for at køle, surt noget måtte gøres.

Desværre kunne jeg ikke udrette noget her og nu, det måtte vente til vi kom hjem igen.

Heldigvis efter børnebørnene var puttet, var der tid til at Google lidt på evt. fejl på køleskab.
Bla. her i dette og andre forum var der gode råd og hente.

Et af rådene var og afmontere køleskabet og vende det på hovedet og lade det stå natten over, dette blev straks gjort efter hjemkomst, desværre har Hobby (425 m. endekøkken) stillet køleskabet på gulvet og bygget resten af campingvognen op omkring køleskabet.

Nå man er vel håndværker.
Køkkenet blev skilt ad, således at køleskabet kunne trækkes sidelæns ud, allerede her kunne jeg se at Hobby ikke havde brugt meget tid på at følge monterings vejledningen fra Elektrolux.

Køleskabet blev vendt på hovedet, væsken (ammoniakken) klukkede lystigt, så der var håb forude.
Som skrevet var indbygning af køleskabet ikke efter forskrifterne, ide afstanden fra kølespiral til bagvæggen var ca 4 cm fra stoppet som sidder på kølespiralen, dette betyder at luft cirkulationen går i stå og ikke køler.

Jeg startede med og montere nogle lister på højkant af bagvæggen således at den fra fabrikken angivet afstand blev overholdt, en liste på tværs ved underkant af øverste udluftning og en i bunden, nu var der ligesom en lille kasse, 30 mm flamingo blev lagt i, der efter en 1 mm aluplade som bagvæg ind mod brænder – kølespiral, mit køleskab er af typen der kan stå over en hjulkasse, altså med et stort hak i bagenden, her blev monteret en aluplade fra bunden og op til bagkant af køleskab i en vinkel på ca 45 gr. Herved undgås den ”lomme” som virker som en luftfælde og er med til at ødelægge skorstens effekten.

Dagen efter blev køleskabet atter vendt om, satte strøm til, nu var det bare og vente et par timer, for derefter og måle temperaturen om den var på vej ned.

Jep, køleskabet virkede igen.

Nu skulle køleskabet ind på plads igen, lidt spændende om jeg nu havde målt rigtigt og min ny fremstillet bagvæg var ok, det var den, desværre glemte jeg og tage et foto, men nu stod kølespiral og varme enheden op af bagvæggen som den skulle, passagen er nu så tilpas snæver at luften tvinges op igennem spiral og ikke ved siden af.

Skabs sider blev silet ved gen montering evt. huller ved gulv blev også lukket, således at rummet bag ved køleskabet er totalt lukket bortset fra ventilations ristene.

En anden fejl fra Hobbys side er at den øverste rist ikke er hævet over køleribberne, men dette er velkendt på mange CV, da kåge pladerne er monteret oven på køleskabet, hertil lavede jeg en aluplade som sluttede tæt på overkant af hullet til risten, samt sluttede tæt inde ved køleskabet, nu kunne luften kun gå fra bunden af køleskab og ud for oven, en hermed skabe en god skorstens effekt.

Alt dette medfører et andet plus, vi er nok mange der genkender susen og træk/kulde omkring køleskabet om vinteren, dette er nu overstået et overstået kapittel.

Nu var tiden inde for at afprøve om køleskabet nu virkede som det skulle, næste dags morgen var temp i køleskab 4,5 gr. Yes, det virker, men ak og ve da temperaruren i løbet af dagen steg til 28 gr, var der kun 15 gr. i køleskabet.

OK, der MÅTTE være en fejl mere.

Jeg afmonterede kølepladen inde i køleskabet, her gemte synderen sig.

Bag ved kølepladen sidder et 21mm rør, på ca. 40 cm formet som et liggende U, kontaktfladen mellen kølerør og køleplade er ca. 1mm (prøv og sætte en 2 kroner på højkant af et bord, så kan du se hvor lidt kontakt der er) hvilket giver en køle overførsels flade på 4cm/2 ikke meget efter min mening (har arbejdet en del med køling) der måtte fremstilles et par køle fordelings plader, efter en times arbejde i fræsebænken have jeg fremstillet 2 stk køleplader, bestående af to halvskåle på 15 cm som passer nøjagtigt uden på kølerøret og med en kontaktflade mod kølepladen på 16 mm x 150 mm, dette giver nu en kontaktflade på 48 cm/2, = 11 x større køleflade.

Kølepladerne blev smurt ind i varme/kølepaste for at sikre en optimal overførsel inden kølepladen atter blev monteret igen.

Nu skulle mit lille forsøg stå sin prøve, køleskabet blev tændt for gas drift og på højeste effekt.
Ude temperaturen kl. 13.30 var på 26 gr det samme galt for køleskabet, der gik ikke lang tid før jeg kunne aflæse på termometeret at temperaturen faldt, ca. hvert halve minut faldt temperaturen 0,1 gr, kl. 19.00 var temperaturen inde i køleskabet faldet til 5,4 gr, ude temp 24,6 gr.
Hvilket må siges og være yderst tilfredsstillende og dermed må det konstateres, at et camping køleskab der virker efter 60 år gamle principper, virkelig virker og kan køle, men det kræver først og fremmest at køleskabet er installeret 100% korrekt.

Her kl. 22.00 er temperaturen midt i køleskabet 3 gr.

Billedet viser de to kølefordelings pladerBillede 2.

Jeg har nu afmonteret den indvendige kølerib-plade, bag denne gemmer sig det “liggende U” rør, som skal overføre kulden til kølerib-pladen og derved køle køleskabet.

Det rør er ca. 21 mm i diameter, nogenlunde samme diameter som på en 2 krone.

Hvis du sætter en 2 krone på højkant på en bordplade og kikker på hvor meget, eller rettere hvor LIDT 2 kronen berører bordpladen, vil du kunne se at med den ringe berøringsflade, vil det være svært at transportere/overføre kulden fra “U” røret til kølerib- pladen.

Jo højere ude temperatur jo vanskelige bliver det for køleskabet at følge med til at bibeholde den ønskede temperatur inde i køleskabet på ca. 5 grader.

Dette skyldes alene at jo højere ude temperatur, jo mere varme skal der produceres i varmelegemet for at skabe mere køling, men her opstår problemet, hvis der produceres for meget varme i forhold til den kulde, der kan afsættes inde i køleskabet.
Så begynder amoniakken, der bruges som kølemiddel at koge med skade på køleskabet til følge. Det var det, der skete for mig.

Her er det at mine to kulde-overførings-plader kommer ind og afhjælper problemet, med den mangel den overførsel af kulde fra “U” røret til kølerib-pladen.

På det indsatte billed ses tydeligt det “liggende U rør” som er kølerøret.
Billede 1

På den øverste del af “U” røret sidder den ene kulde-overførsels-plade. For neden er den ikke monteret. Det “hvide” på røret er en pasta, der er med til og overføre kulden. Det er tydeligt at se hvor stor berørings forskellen er på de to rør.

Kølerør, manglende kontakt til køleplade
Billede 1
På det viste billede er køleskabets indvendige køleplade afmonteret, de 2 tynde rør i midten er henholdsvis termostat til gas og el drift.

På billedet er der en ganske tynd sort vandret streg, denne sorte streg er ALT hvad kølerøret har af kontakt til kølepladen, i mit første indlæg ses en køleskinne og en tegnet sort streg som illustrere, den sorte streg på billedet.
Billedet viser også tydeligt hvor meget mere køleskinnen har kontakt til kølerør og køleplade

Køleskinnen forøger kølearealet 11 gange, hvilket betyder at køleevne forbedres samtidig med at gas/elforbrug nedsættes betydeligt!

En regel ved varme og køling, for at opnå en god ledeevne skal der være god kontakt, -er der ikke det, opstår der en “isolering”, hvilket bevirker dårlig virkningsgrad. Derfor bruges der også varme/kølepaste fra f.eks. Danfoss, men som udgangspunkt SKAL der være god kontakt.

Mit eget køleskab er et Elktrolux og jeg kan af gode grunde ikke være 100% sikker på om Dometic og Elektrolux er identiske, selvom jeg har en stor mistanke, da Dometic har overtaget Elktrolux produktion af CV køleskabe.

Har du også et køleskab der ikke vil køle optimalt når det er varmt, kan jeg “varmt” anbefale at få monteret et sæt køleplader.

Sammen med kølepladerne får du en udførlig beskrivelse, hvorledes du monterer kølepladerne og hvordan du kontrollerer, om dit køleskab er monteret korrekt fra fabrik, hvilket desværre meget ofte ikke er tilfældet.

Har du ikke selv mod på opgaven, hjælper jeg gerne med monteringen, kan Jørgen Boesgaard kontaktes via tlf. 21600965 eller pr. mail jorgenboesgaard@gmail.com

Såfremt jeg kan være behjælpelig, fremstiller jeg gerne et sæt køleoverførings-plader til en pris på 300,- kr. + evt. montering eller forsendelse.

Monterings vejledning

Tillykke med dit køb af køleskinne til dit campingvogns køleskab.
Kølerskinnen vil ved korrekt montering sikre en yderst effektiv overførsel af kulden fra kølerøret til kølepladen, grundet den Ca. 15 gange større køleoverflade.

Derved forbedres køleskabets evne til også at køle effektivt i de varme sommerperioder.
Som side gevinst ved en den øgede effektivitet, er køleskabet også mere økonomisk i drift, både på gas og el drift.

Montering:

Vær meget forsigtig med, at af og på montere køleskabets køleplade, vær særlig opmærksom på, den/de tynde kapillarrør der er stukket ned i en rille i toppen af kølepladen, det er følere til køleskabets drift termostat.

Kølepladen er sat fast med nogle skruer, disse afmonteres og kølepladen trækkes forsigtigt lodret ned og monteres i omvendt rækkefølge, når du har sikret dig at køleskinnen har korrekt kontakt til kølerøret.
Rens omhyggeligt kølerøret og køleplade for rester af gammel pasta, fjern evt. en lille smule skum langs kølerør, således at køleskinne kan få ordentligt kontakt til kølerør, på smør evt. en smule Danfoss køle/varme pasta i et tyndt lag på indersiden af køleskinnen, (kølepasta til CPU kan også bruges) pres derefter køleskinnen på plads, på køleskabets kølerør, afmonter igen og se på ”billedet – aftrykket” er der kontakt i midten af køleskinnen i hele længden, er den klar til montering.
OBS. I nogle køleskabe er der en risiko for, at køleskinnen IKKE vil ligge 100 % tæt på kølerøret, grundet befæstelses punkterne til aluminiumkølepladen, er så tæt på kølerøret at køleskinnen ikke kan få ordentlig kontakt til kølerøret.

I de tilfælde hvor køleskinnen ”ridder” på befæstelses punkterne må der slibes i køleskinnen ud for hvert punkt indtil køleskinnen ligger til, ellers virker køleskinnen IKKE.

Bemærk: En betingelse for at du vil få optimal udnyttelse af køleskinnen, er at dit køleskab er 100 % korrekt monteret fra fabrik, da det har vist sig, at nogle campingvogns fabrikanter specielt på de lidt ældre vogne har undladt at montere monterings kit til køleskabet.

Dette kontrolleres ved, at der må IKKE kunne mærkes træk, over eller under køleskabet inde i vognen (mærkes bedst i ydersæson når det er køligt og der er varme på vognen og evt. lidt blæsevejr)
Kontroller evt. også ved at lyse med en kraftig lygte ind i gemmen ventilations ristene (riste skal afmonteres) mørklæg camping vognen og lys ind for oven og for neden udefra gennem åbningerne ind til køleskabet, kan der ses lys inde i vognen omkring køleskab, skal dette tætnes, ligeledes kontrolleres om der er monteret lede plade, specielt i toppen mellem køleskab og evt. kogeø, i bunden er der ofte boret store huller i skabet hvor evt. varmeslange løber bag om køleskab, der må IKKE være hul omkring slange og evt. ledninger, til de skabe der støder op til.

Se evt. køleskabets monterings vejledning der fulgte med campingvogn fra ny.

Stor tak til Jørgen Boesgaard for den flotte artikel.Deltag i vores Facebook gruppe:

Facebook Gruppe Camping-Udstyr-Teknik


Camping-Udstyr-Teknik:

Deltag i facebook gruppen Camping Udstyr, Teknik. En hyggelig gruppe som er for alle, og hvor der er god dialog samt hjælp at hente.

Læs Mere
Solceller Camping:

Har du solceller til camping eller overvejer du solceller til camping, kan du med fordel deltage i facebook gruppen Solceller Camping som omhandler alt vedrørende Solceller inden for Camping: Campingvogn, Autocamper, Telt, Teltvogn, Shelter, Campinghytte, Mobilhome eller Bivuak m.v..

Solceller Camping - Facebook GruppeLæs Mere


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top