OzonBehandling fjern dårlig lugt, virus, bakterier og miroorganismer

OzonBehandling i Campingvogne, Biler, Autocampere, Boliger og Fritidshuse blot for at nævne nogle.

OzonBehandling fjerner dårlig lugt, virus, bakterier og miroorganismer i Campingvogne, Biler, Autocampere, Boliger og Fritidshuse blot for nævne nogle.  Ozonbehandling fjerner uønsket lugt fra f.eks. Cigaret røg, Fugt, Skimmel, Mug, Lugt efter Brand, Opkast, Lugt fra Afløb og Sved m.v..

Ozon dræber også alle former for bakterier, vira og andre mikroorganismer. En af fordelene ved at behandle med ozon er, at det er en gas, som hurtigt kan synke dybt ind i interiøret, tøj, tekstiler og byggematerialer, hvor lugten oftest findes. Lugt i gulve, vægge og lofter kan også fjernes ved at udføre en ozonbehandling – Mulighederne er mange.  Se i øvrigt vores test/ konklusion sidst i artiklen.

Hvilken OzonGenerator bør du anvende

Alfa Instruments har kvalitets OzonGeneratorer til OzonBehandling. Alfa Instruments har følgende transportable OzonGeneratorer – Se sidst i artiklen vores konklusion:

 • OZZI Clean 200 mg/t
 • OZZI Clean 500 mg/t
 • OZZI Clean 2000 mg ozon/time
 • OZZI Clean 4000 mg ozon/time
 • OZZI Clean 8000 mg ozon/time

Ovenstående er alle kvalitets OzonGeneratorer som også anvendes af proff. virksomheder inden for Biler, Campingvogne, Boliger, Fritidshuse, Campingpladser, Bilplejefirmaer, Bilforhandlere, Skadeservicefirmaer,  blot for nævne nogle.
OZZI™ er et Dansk design, der kræver et minimum af vedligeholdelse/service.

Nedenstående behandlingsvejledning viser hvor stor Ozongenerator bør kan anvende. F.eks til Campingvogne, Autocampere, Biler, Både og mindre rum i boligen bør en OZ200 eller OZ500 anvendes.
Udover OZ500 er velegnet til f.eks Campingvogne, Autocampere, Biler, Både kan den også anvendes i boliger i rum op til ca. 21 kvadratmeter.

ozon behandlingstid

Hvad er forskellen på de forskellige OzonGeneraltorer

Først og fremmest bør man se på hvor store rum (antal m³) OzonGeneratoren kan Ozonbehandle.
OZ200 g OZ500 er uden digital timer men har funktion således behandlingstiden kan indstilles i intervaller på ½ time med timeren.

OZ2000, OZ4000 og OZ8000 har en digital timer, der styrer tænd-sluk funktionen. Den kan også bruges til at programmere, hvor lang tid ozongeneratoren ønskes at køre og hvornår.

Ozonbehandling

OZ200 / OZ500 mg ozon/time

Ozongenerator

OZ2000/ 4000 & 8000 mg ozon/time

Ozongenerator

OzongeneratorOzongenerator

Til alle Ozongeneratorer som leveres af Alfa Instruments medfølger der 4 lamineret sider vedrørende indstilling digital ur, Hvordan man anvender Ozongeneratoren, vejledning til brug af Ozongenerator i biler, både m.v. samt sikkerheds skilt til brug på indgangsdør til rummet som Ozonbehandles.

Hvornår må man Ozonbehandle efter første Ozonbehandling

Har man behov for mere end 1 gang ozonbehandling bør man vente 1-2 dage før anden ozonbehandling foretages.

Vedligeholdelse

Ingen vedligeholdelse – Dog støvsuge evt. støv i ender. Den karamiske plade holder til mange behandlinger, ofte hvis man anvender en Ozongenerator løbende til mange Ozonbehandlinger vil den karamiske plade holde i ca. 3 år. Den karamiske plade er en sliddel og kan udskiftes.

Placering af OzonGenerator

Ozongeneratoren stilles i det ønskede rum og tilsluttes en almindelig stikkontakt (230V). Stil den højt f.eks på et bord eller højere.  Sørg for de to ender af Ozongeneratoren ikke er tildækket.

Alle vinduer og døre lukkes. Jo tættere rummet er, jo bedre effekt af ozonbehandlingen. Det bør sikres, at der ikke slipper store mængder ozon ud af rummet fx ved en sprække under døren ind til rummet eller et vindue, der står på klem.

Ved Ozonbehandling i f.eks Campingvogne, Boligrum m.v. placeres OzonGeneratoren højt placeres f.eks på et bord.

Vejledning i brug af ozongenerator til lugtsanering af biler mm.

BILER som Ozonbehandles kan med fordel behandles med OZ200/ OZ500:

Sæt ozongeneratoren på bagsædet i bilen. Sørg for at der er frit til luftindtag. Tilslut ozongeneratoren til en timer ( tænd- og sluk-ur ) og indstil timeren til f. eks. 6 timer, efterfulgt af en spærretid på 3 timer, eller 4 timer efterfulgt af 2 timers spærretid.

Spærretiden skal bruges til at ozonen omdannes til luftens ilt som den oprindeligt er lavet af.

Spærretiden skal altid være på mindst halvdelen af køretiden.

Halveringstiden for ozon er ca. 20 min ved 20 gr. C. Åben vinduerne foran med ca. 5 cm.

Aftør alle faste flader og rudernes inderside med vinduesrens eller lignende. Aftør med en ren klud.

Bilen skal være helt tør indvendig før ozonbehandlingen startes. ellers skabes der saltpetersyre.

Hvis bilen er særlig slem skal behandlingen gentages 1 eller 2 gange med mindst 2 dage mellem behandlingerne.  Hvis bilen stadig lugter lidt af ozon, kan det skyldes at spærretiden efter ozonbehandlingen har været for kort, og man kan så afhjælpe dette ved at køre bilens ventilationssystem i nogle minutter.

I øvrigt henvises til manualen som også er udleveret sammen med ozongeneratoren.

Følsom elektronik og plastic kan tage skade ved for høje koncentrationer af ozon. Derfor må man ikke sætte ozongeneratoren foran i bilen.

NB. Ozon behandling kan foretages igen såfremt ønskede resultat ikke er opnået.

Behandlingstid med OzonGenerator  

Ozonbehandlings tiden afhænger af hvilken OzonGenerator du anvender, det vil sige hvilken størrelse samt hvor slemt rummet du Ozonbehandler er.

Uanset hvilken størrelse OxonGenerator du anvender skal du altid havde i spærre tid som er den tid der skal være efter OzonGeneratoren er færdig.  Eksempel med 4 timers Ozonbehandling skal der være efterfulgt af 2 timers spærretid – Gå ikke ind i rummet før efter spærretid ca. halvdelen af Ozon behandlingstid. Når spærretiden er endt, skal rummet luftes grundigt ud for at fjerne eventuelle rester af ozon. Lugter rummet fortsat af ozon, forlænges udluftningstiden.

Jo højere temperatur (sommer/vinter), jo mere Ozon er der behov for. Produktion af Ozon falder ved højere temperaturer, højeste effekt opnås f.eks ved ca. 20 grader.

Sådan anvendes ozzi™ til ozonbehandling

Bedste resultat opnås når temperaturen ikke overstiger 20 grader.

 • Åbn skabe, garderobe, skuffer osv. så ozonet nemmest kan nå omkring.
 • Hæng lugt forurenet tøj op i, så det bliver udsat for en direkte behandling.

Ozongeneratoren stilles i det ønskede rum og tilsluttes en almindelig stikkontakt (230V).
Alle vinduer og døre lukkes. Jo tættere rummet er, jo bedre effekt af ozonbehandlingen. Stil den højt f.eks på et bord eller højere.  Sørg for de to ender af Ozongeneratoren ikke er tildækket.
Det bør sikres, at der ikke slipper store mængder ozon ud af rummet fx ved en sprække under døren ind til rummet eller et vindue, der står på klem. Anvendt evt. afdækningstape til tætning rundt døre m.v..

 • OZZI™ tændes, og med timeren kan man fastsætte en behandlingstid på f.eks. 3-5 timer.
 • Rummet forlades, så snart ozongeneratoren er tændt.
 • Rummet holdes aflukket, mens behandlingen er i gang. Ozonen fylder hele rummet og trænger ind i tekstiler, træværk og øvrigt interiør, hvor den steriliserer miljøet.
 • Ozon kan hos mennesker og husdyr bl.a. give lette gener i øjne og på slimhinder, hvorfor det rum, man har behandlet, skal forblive aflukket efter en ozonbehandling. Rummets spærretid er typisk halvdelen af køretiden.
 • Når behandlings- og spærretiden er endt, skal rummet luftes grundigt ud for at fjerne eventuelle rester af ozon. Lugter rummet fortsat af ozon, forlænges udluftningstiden.
 • Behandlingen gentages efter behov.

Et rum, der er behandlet med ozon, skal udluftes grundigt inden man tager rummet i brug igen.
Rummet må ikke tages i brug før lugten af ozon er væk.
Således forebygges, at mennesker og husdyr får lettere gener i øjne og på slimhinder efter ozonbehandling. Der må ikke være personer, dyr eller planter i det rum, som ozonbehandles.

Planter bør fjernes inden Ozonbehandling ved høje koncentrationer, ved lave koncentrationer påvirker Ozon ikke planter.

NB. Ozon behandling kan foretages igen såfremt ønskede resultat ikke er opnået.

Sådan virker en OzonGenerator

OZZI™ bruger luftens ilt til at danne ozon. Generatoren blæser ozonen ud i rummet, hvor ozonen spreder sig og angriber bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer så rummet desinficeres. I tilfælde af COVID-19 er ozonbehandling et supplement til rengøring. Ozonbehandlingen må ikke stå i stedet for Sundhedsstyrelsens vejledning for nedbringelse af smittefare.

Ozonen dannes fra luftens ilt ved at anvende en højspændingsgenerator til at lave en elektrisk udladning, som kaldes koronaudladning. Udladningen skaber et blåt lys, og i denne proces omdannes luftens ilt til ozon: 3 O2 (Ilt) → 2 O3 (Ozon). Ozonen omdannes naturligt tilbage til ilt over tid, og efterlader ingen giftige dampe efter ozonbehandlingen. Således er ozonbehandling miljøvenlig, og ozon betragtes derfor som en GRØN teknologi. I USA er det anvendt til behandling af økologiske madvarer for at undgå insekter og mug, og ozonbehandling har status som PURE AIR fra de amerikanske myndigheder.


Vi bliver ofte spurgt hvor man kan købe OZZI Clean Ozongenerator – Det kan du via Alfa instruments hjemmeside via dette link Ozongenerator

Læs Mere
Alfa instruments har eksperter for rådgivning om den ozongenerator-model, der passer bedst til dig eller andre spørgsmål. Vi har været glade for den rådgivning vi har fået ved vores køb af OZ2000.


YouTube


Vores test samt konklusion efter Ozonbehandling med OZZY Clean OzonGenerator 

Første test af vores Ozongenerator var i boligen hvor vi anvendte Ozongeneratoren i et værelse på ca. 16 m2.
Vi har købt en brugt sofa som lugtede (ryger sofa), så hvorfor ikke anvende Ozongeneratoren til at fjerne ryger lugten. Vores værelse har grundet defekt regnvandsbrønd som dog er blevet udbedret efterfølgende haft en meget svag lugt af mug. Derfor er det oplagt vi slår to fluer med et smæk ved en Ozonbehandling.

Vi stillede Ozongeneratoren på en hylde og indstillede det digitale ur samt med start- og slut tid.

Efter start af Ozongenerator lukkede vi døren til rummet og tapede til rundt døren inkl. nøglehul.
Som før nævnt er der en spærre tid som ca. er halvdelen af Ozonbehandlingstiden. Spærretiden medføre at en Ozonbehandling tid på eksempelvis 3 timer medføre 1½ time spærretid i alt 4,5 time før man må gå ind i rummet. Efter spærretid gik vi ind i rummet og åbnede vinduet.

Resultat 

Resultatet er meget imponerende, lugten i sofaen var væk, og rummet var uden nogen dårlige lugte.

Tænk at man så simpelt kan fjerne dårlig lugt, virus, bakterier og miroorganismer.
Resultaterne af vores test belyser vi har gjort det rigtige ved at anskaffe os en Ozongenerator som vi kan anvende fremadrettet i Campingvognen, Autocamperen, Boligen og Fritidshuset.

Vi er meget tilfredse med den rådgivning Alfa Instruments har givet os dels til rette valg samt ved spørgsmål undervejs hvilket har sikret os optimal slutresultat.

Ozongenerator

Læs Mere

Nye indlæg

Hvor sælger og køber du bedst Campingvogn, Autocamper, Udstyr m.v..

Hvor sælger og køber du bedst campingvogne, autocampere og udstyr ? Der var en gang hvor DBA (Den Blå Avis) samt Guloggratis var de foretrukne steder at købe og sælge. Facebook er blevet et populært inden for Køb og Salg, herunder bla. campingvogne, autocampere, teltvogne, udstyr blot for at nævne nogle. Vi har undersøgt marked,

Læs mere »
Bilferie Europa

Bilferie Europa

Bilferie Europa Bilferie Europa – Du bestemmer selv tempoet, ruten og ønskede oplevelser. Læs mere på www.bilferieeuropa.dk Deltag i Facebook gruppe Bilferie Europa (Facebook gruppe). Klik her Campingferie Campingferie Camping Østrig Læs mere → Blog Køre langt med Campingvogn – Gode råd Læs mere → Campingferie Camping Italien Læs mere → Campingferie Camping Polen Læs

Læs mere »

Outdoor Life – Camping Beklædning og Udstyr

Outdoor Life – Camping Beklædning og Udstyr Beklædning- og Udstyr – Fritidstøj og Udstyr til Camping og Fritid Tidligere Næste Artikler om Outdoor Life – Camping Beklædning og Udstyr Her kommer snart nyheder, artikler og test – Følg siden. Campingferie Camping Østrig Læs meree → Campingferie Camping Italien Læs meree → Campingferie Camping Polen Læs

Læs mere »
E&J 165Ah Lithium Batteri Heat_1

E&J 165Ah Lithium Batteri Heat

E&J 12,8V 165Ah LIFEPO4 Lithium Batteri Heat – Kan oplades ved batteri temperatur under 0 grader. Kvalitets E&J 12,8V 165Ah LIFEPO4 Lithium Batteri Heat – Kan oplades ved temperatur under 0 grader. Har indbygget BMS, er velegnet til Campingvogne/ Autocampere. Artiklen omhandler E&J 165Ah nyeste model Lithium batteri som bla. har bedre data end forrige E&J 165Ah

Læs mere »

Kompressor METABO POWER 180-5 W OF

METABO Kompressor til Camping Metabo Power 180-5 W OF er en lille effektiv og kompakt camping stempelkompressor til fleksibel anvendelse ved pumpning af Campingvogn dæk- og bildæk samt cykeldæk, rengøre enmer m.v.. Denne bærbar montagekompressor – ideel til alle slags opgaver inden for camping, bil samt i boligen til hæftning og sømning blot for at

Læs mere »
Isabella Trolley

Isabella Trolley – Camping Transportvogn

Isabella Trolley – Camping Transportvogn Ingen grund til at slæbe på tunge ting med risiko for ryg problemer. Vi har undersøgt hvilken muligheder vi havde når vi bla. skal transporterer vores toilettank m.v.. Vi ønsker en holdbar camping løsning, og det blev Isabella Trolley som har mange fordele, herunder bla.:  Kan kører let og uhindret

Læs mere »
Isabella Mega Space Opbevaringstelt

Isabella Mega Space Opbevaringstelt

Isabella Mega Space Opbevaringstelt Vi har en sæson plads skal havde et kvalitets redskabstelt som er stabilt, med god plads og kan stå ude hele sæsonen – Vi har valgt Isabella Mega Space Opbevaringstelt. Opbevaringsteltet har fast og god udluftning i gavl samt 1 meter bred dør med lynlås i den anden gavl. Er med

Læs mere »
Teltonika RUTX50

Camping 5G Router TELTONIKA RUTX50

RUTX50 Kraftfuld Router med super hurtig 5G Campister vælger ofte almindelige routere som anvendes i boliger til camping, men er disse routere er ikke altid optimale til camping. Som kræsen campist ønsker vi en fremtidssikret kraftfuld 5G router – Vores valg blev TELTONIKA RUTX50 som er en 5G kraftfuld router som kan tilsluttes 12 volt som

Læs mere »
Victron Camping Solcelleanlæg 900x500

Victron Camping Solcelleanlæg

Victron Camping Solcelleanlæg Vores artikel og YouTube vil løbende blive opdateret, hvor vi vil vise de muligheder man har med Victron udstyr til Solcelleanlæg. Abonner på vores YouTube kanal og vær med på de første nyheder samt videoer. Der er meget at vise om dette udstyr  hvorfor vores YouTube kommer som del 1 og 2

Læs mere »


Deltag i vores Facebook gruppe:

Facebook Gruppe Camping-Udstyr-Teknik


Camping-Udstyr-Teknik:

Deltag i facebook gruppen Camping Udstyr, Teknik. En hyggelig gruppe som er for alle, og hvor der er god dialog samt hjælp at hente.

Læs Mere
Solceller Camping:

Har du solceller til camping eller overvejer du solceller til camping, kan du med fordel deltage i facebook gruppen Solceller Camping som omhandler alt vedrørende Solceller inden for Camping: Campingvogn, Autocamper, Telt, Teltvogn, Shelter, Campinghytte, Mobilhome eller Bivuak m.v..

Solceller Camping - Facebook GruppeLæs Mere


Summary
OzonBehandling fjern dårlig lugt, virus, bakterier og miroorganismer
Article Name
OzonBehandling fjern dårlig lugt, virus, bakterier og miroorganismer
Description
OzonBehandling i Campingvogne, Biler, Autocampere, Boliger og Fritidshuse blot for at nævne nogle.
Author
Publisher Name
Caravaninfo.dk
Publisher Logo

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top