Solceller Camping – Hvad bør du være opmærksom inden køb

Solceller Camping - Hvad bør du være opmærksom inden køb

Solcelleanlæg campingvogn

Solcellepaneler med Bypass Dioder

Ved serieforbundet solcelleanlæg bør man sikre sig solcellepanelerne er med Bypass Dioder.

ByPass Dioder skal sørge for at hvis der skygges på et solcellepanel i din serie forbunden række af solcellepaneler, så er det kun serie forbundene solceller der rammes af dette. Det gælder til gengæld for både On Grid og Off Grid solceller.

Vi har f.eks 4 stk. 55W Victron solpaneler i serie = 220W. Hvis en af vores 4 solcellepaneler får skygge f.eks panel nr.1 så stiger panel nr. 1´s modstand kraftigt og strømmen fra panel 2 vil blive brugt af panel nr.1. ByPass Dioden sørger for at den strøm der bliver produceret på panel nr. 2 bliver “bypass” og vil flyde uden om panel nr.1  i stedet for at forsvinde i Panel nr.1. I ovenstående tilfælde hvor panel nr. 1 er med skygge, vil vi således kun miste 55W ud af 220W.

Billede viser et lille 55W solpanel med bypass diode, ved større solcellepaneler er der flere bypass dioder 

Serieforbundet solcelleanlæg hvorfor

Fordelen ved at havde flere solpaneler i serie er vi opnår mere effektivitet fra vores solpaneler idet spændingen hæves på solside – Fordele er bla.: Kan udnytte lyset bedre i den mørke tid.
Solarladeren skal dimensioneres til den høje spænding  – Vi har valgt Victron SmartSolar MPPT 150/35.

Læs Mere

Solcelle oplader 

Du bør købe en solarlader som også kan oplade lithium batterier og som er en MPPT solarlader.
MPPT er en forkortelse for Maximum Power Point Tracking og betyder, at systemet finder det punkt, hvor solpanelet yder maximal effekt ved en lysstyrke. Det vil sige hvor Volt x Ampere giver det største tal Watt.

Vi har valgt Victron SmartSolar MPPT 150/35 hvor vi via vores iphone/ipad kan aflæse data og foretage indstillinger.
Der er flere andre gode funktioner som at beskytte sit lithiumbatteri, se mere i nedenstående.

Læs Mere
Victron SmartSolar MTTP

Sikre lithium batteri ved brug af solar opladning under 0 grader 

Vores valg af Victron er bla. de mange gode funktioner og den gode kvalitet, der er tænkt over tingene i den mindste detalje ligesom nogle Victron produkter kan snakke sammen.

Ser flere campister som anvender Victron SmartSolar, og der er god grund til – Dog er det ikke alle som er opmærksom på de gode detaljer herunder ved brug af lithium batteri. Når man indstiller sin SmartSolar til lithiumbatteri og samtidig anvender Victron Smart Battery Sense, vil SmartSolar oplade lithium batteriet korrekt ud fra batteriets temperatur, men SmartSolar vil også stoppe opladning når batteriet har under 0 grader 🙂 – Herved sikre man at lithiumbatteriet ikke bliver udelagt lige som korrekt opladning medføre større kapacitet og længere levetid.

Læs Mere

Smart battery sense

Topband 12 volt 96Ah med app og Heat

Hvilken type sikringer bør du anvende

For at undgå flaskehals i vedrørende den effekt du kan få ud af dit solcelleanlæg bør man sikre sig stik, sikringer og kabler er optimalt udført. Mange anvender fladsikringer, men udlempen ved de færdige fladsikringsholder med kort kabelstykke er der kan opstå strømtab. Ved anvendelse af f.eks. midi sikringsholder minimer man risikoen for strømtab.

Kabler til Solcelleanlæg

Kabler som anvendes udvendigt skal være Solar Kabler som bla. er UV-beskyttet og som er egnet til udvendig brug.

Kabler som trækkes indvendigt kan man anvende almindeligt 12 volt kabel. Kabel dimensionering afhænger af solcellepanelerne og hvilken installation man har, f.eks. serie eller parallelt forbundet samt længden af kabelinstallationen.

Bør du vælge aluramme solpaneler eller tynde fleksible solpaneler

Aluramme solpaneler er umiddelbart pt. de mest effektive, men de vejer også mere end de tynde solpaneler.
De tynde solpaneler kan havde mindre effekt som ofte skyldtes fordi de ikke kan komme af med varmen idet der ikke er  luft under.

Hvis driftssikkerheden er afgørende: Vælg paneler i aluminiumsrammer og gerne 50 watt højere end batteriets Ah.

Det går stærk med udvikling af tynde solcellepaneler, og der findes nogle på marked som sikkert er blevet bedre men som desværre ikke er testet for holdbarhed og effektivitet.

Uanset hvilken solpanel man vælger omdanner solcellepaneler sollys til strøm, ligesom jo varmere panelerne bliver, jo dårligere udnyttelse.

Ud over aluramme solpaneler og tynde solpaneler findes de i  2 grupper:
1) Monokrystalinske, som er de mest effektive, men også de dyreste.
2) Polykrystalinske, som er knap så effektive, især ved høje temperaturer, men til gengæld billigere.

En campist som har solceller på hele campingvogn tagflade samt på terræn

Hvor stort solcelleanlæg/ batteri bør man vælge

Inden man vælger solcelleanlæg bør man tage højde for batteriets størrelse samt det forventede forbrug.
Man kan anvende tommelfingerregel: ca. 100 watt pr. 100Ah batteri eller 1 watt solcelle pr. Ah batteri kapacitet som for de fleste vil være en brugbar løsning. Det anbefales ikke at solcelleanlægget bliver mindre – Gerne større.
Hvis driftssikkerheden er afgørende: Vælg paneler i aluminiumsrammer og gerne 50 watt højere end batteriets Ah.

Eksempel:
Lys, varme, vandpumpe, lidt opladning og radio/TV: 150 Watt solcelleanlæg samt 100 Ah Lithium

Gode råd hvad man kan gøre for at strømmen rækker længere:

1) Skift alle pærer ud til LED
2) Tilbehør bør købes til 12 volt

Solcellepaneler - Aflæse data for optimal effekt

Når du læser data om solcellepanler støder du bla. på følgende oplysninger:
Solcellepaneler har ofte oplysninger om STC =Standard Test Conditions og Nominel driftscelletemperatur.

Hvad betyder det ?

STC =Standard Test Conditions

Standard Test Conditions (STC) er industristandardbetingelserne, hvorunder alle solcellepaneler testes for at bestemme deres nominelle effekt og andre egenskaber. Når et panel annonceres for at have en kapacitet på for eksempel 150Wp, er dette den effekt, det forventes at producere under STC.

Da alle producenter følger den samme standard, giver det et rimeligt grundlag for at sammenligne dem med hinanden.

Betingelserne (fra IEC 61538 ):

Celletemperatur: 25°C
Indstråling: 1000 W/m²
Luftmasse: 1,5

1000 W/m 2 (1 kW/m 2 ) fuld solskin ved middagstid (bestråling), når panelet og cellerne har en standard omgivelsestemperatur på 25 o C med en havoverfladeluftmasse (AM) på 1,5 (1 sol). Desuden er I SC kortslutningsstrømmen ved STC og V OC er åben kredsløbsspænding.

Bemærk, at temperaturklassificeringen er for cellen i panelet. Ikke den omgivende lufttemperatur. Solpanelceller varmes op, når de udsættes for sollys, og celletemperaturen kan være 20-30 grader højere end omgivelsestemperaturen.

Bare fordi to paneler har samme STC-klassificering, betyder det ikke, at de vil producere den samme mængde strøm på stedet. Panelerne kan f.eks. have forskellige temperaturkoefficienter eller opføre sig anderledes under dårlige lysforhold. STC-vurderinger siger heller ikke noget om byggekvaliteten af ​​panelerne.

Nominel driftscelletemperatur

Den nominelle driftscelletemperatur (NOCT) (nogle gange omtalt som normal driftscelletemperatur) er defineret som den temperatur, som et solpanel opnår under et sæt forhold, der er mere i overensstemmelse med den virkelige verden end STC:

Betingelserne:
Lufttemperatur: 20°C
Indstråling: 800W/m²
Luftmasse: 1,5
Vindhastighed: 1 m/s
Montering = åben bagside

Bemærk, at NOCT bruger den omgivende lufttemperatur , ikke celletemperaturen som i STC.

NOCT er nyttig til at sammenligne to paneler med samme STC-klassificering. Et panel med en højere nominel effekt ved NOCT for eksempel vil generelt resultere i et panel med højere ydeevne.

Solpanelspænding

Spændingen på et solpanel er ikke fast, og vil variere afhængigt af intensiteten af det sollys, der rammer panelet. Det er også stærkt påvirket af temperaturen. 
Når temperaturen på cellerne i et panel stiger, falder spændingen. Dette får også modulets udgangseffekt til at falde. Den mængde, som spændingen ændrer sig med hver gradsændring i temperaturen, kaldes temperaturkoefficient og kan findes på solpanelets datablad.

Et solpanel datablad vil give flere forskellige spændingsværdier. De to vigtigste er:

Voc (ved STC) – Solar Panels åben kredsløbsspænding ved STC. Dette er den spænding, som solpanelet kan forventes at vise over sine terminaler, når det ikke er tilsluttet nogen anden enhed, under standard testbetingelser (STC). 

Vmpp (ved STC) . Solpanelspænding ved det maksimale effektpunkt. 
Den maksimale spænding panelet vil producere ved STC, når det er tilsluttet en inverter med maksimal power point tracking (MPPT).

Hvor varme bliver solpaneler egentlig?

Solpaneler til hjemmet testes ved 25 °C ,   og derfor vil solpaneltemperaturen generelt ligge mellem 15 °C og 35 °C , hvorunder  solceller vil producere med maksimal effektivitet. Solpaneler kan dog blive så varme som 65 °C , hvorefter solcelleeffektiviteten vil blive hæmmet. Installationsfaktorer som hvor tæt panelerne er installeret på taget kan påvirke den typiske varme i dit solsystem.

Størstedelen af solpaneler er sammensat af silicium fotovoltaiske (PV) celler, som er beskyttet af en glasplade og holdt sammen med en metalramme. Disse materialer kan sammenlignes med de materialer, der udgør vinduerne og stellet i en bil – for at forstå, hvor varme solpaneler bliver, tænk på en bil, der har stået på en varm parkeringsplads en sommerdag. Vinduerne og rammen vil være varme at røre ved. Den faktiske temperatur, som dine solpaneler vil have på et givet tidspunkt, varierer betydeligt afhængigt af lufttemperaturen, hvor tæt du er på ækvator, niveauet af direkte sollys og tagmateriale.

Victron MPPT 150_35 800x600

Temperaturens effekt på solpanelets effektivitet

Ligesom med alt andet elektronisk udstyr, falder solpanelernes ydeevne, når de bliver varme – termodynamikkens love fortæller os, at med øget varme følger en nedsat effekt, og dette gælder for solpaneler. Således vil varmere temperaturer altid betyde mindre output for PV-celler, og dette tab er kvantificeret i en “temperaturkoefficient” af panelproducenter, som varierer fra model til model.

Hvordan kan du vide, hvilken slags outputtab dine paneler oplever? Producenter vurderer deres produkters følsomhed over for temperatur i form af temperaturkoefficienten, som er udtrykt i procent pr. grad Celsius. Det er standardpraksis at teste solpaneler for udgangseffekt ved 25 ° C. Så hvis et panel er vurderet til at have en temperaturkoefficient på -0,50 % pr. °C, vil panelets udgangseffekt falde med en halv procent for hver grad stiger temperaturen omkring 25 °C . Selvom det tal lyder lille, kan overfladetemperaturen på et tag om sommeren være væsentligt højere end 25 °C – forestil dig overfladen på en asfaltvej på en varm sommerdag. Den lille procentdel af udgangseffekttab for hver grad af varmeforbindelser.

Her er et eksempel: Hvis du har solpaneler med en effektivitetsvurdering på 17 procent og en temperaturkoefficient på -0,45, vil de miste 0,45 % af deres effektivitet for hver grad over 25 °C. Hvis overfladetemperaturen på dit tag stiger til 30 °C , vil dit solpanels effektivitet falde til 16,7 procent. Hvis den stiger til 35 °C , falder effektiviteten til 16,3 procent.

Sådan kan du modvirke overophedning af solpaneler

Solpaneler er almindeligvis monteret et par centimeter over dit tag, med luftstrømsrum under solcellepanel, hvilket hjælper med at flytte varmen væk fra solpanelerne.

Tynde fleksible solcellepaneler kan prale af en lavere temperaturkoefficient end traditionelle monokrystallinske og polykrystallinske fotovoltaiske paneler.

En vigtig note at huske på om temperaturkoefficienter er, at hvis et panel arbejder i temperaturer lavere end 25 °C, vil temperaturkoefficienten faktisk være positiv, og dine solpaneler vil øge effektiviteten 🙂 . Det betyder, at de bedste betingelser for optimal solproduktion er kolde, solrige dage, hvilket igen betyder, at du ikke behøver at leve i et varmt klima for at få glæde af solenergi. 

Omvendt, hvis du bor i et klima, der er varmt og solrigt hele året, bør du måske investere i avancerede solpaneler, der kommer med en lavere temperaturkoefficient, f.eks. Sunpower, Panasonic og REC som fremstiller solpaneler med nogle af de laveste temperaturkoefficienter. 

Solceller Camping - Optimal effekt (ikke færdig pakkesæt)

Man får ikke altid det mest optimale solcelleanlæg som færdigpakkesæt Vi har nu både 12 volt og 230 volt strøm fra vores solcelleanlæg uden tilslutning af 230 volt strøm – Vi er blevet endnu mere frie- og uafhængige campister som frit kan vælge pladser.

Læs artikel via nedenstående link 

Solceller Camping - Facebook gruppe

Solceller Camping - Læs artikel

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top