Fejlsøgning af mover 800x600

Fejlsøgning af Caravan Mover


Der kan være flere årsager til din mover ikke virker eller fungerer korrekt. Nedenstående beskriver nogle forskellige eksempler og forslag til lokalisering af problemet.


caravaninfo.dk

NB. Ofte skyldtes fejl på Movere dårlig kabelforbindelse, hvorfor du bør tjekke “alle ledninger” i kabelsko m.v. om de er løse samt tjekke om kabelsko er fastspændt – Husk også at tjekke ved batteriet. Løse ledninger/kabelsko kan i værste fald skabe en brand på grund af overophedning hvor ledningen er løs.


Husk at dit batteri kapacitet reduceres ved kulde:

Et fuldt opladet batteri som belastes i kulde ved ca.:
+ 25°C giver 100 %
+/- 0°C giver 75 %
– 18°C giver 50%

Hvornår er batteriet fuldt opladet:

Værdierne gælder for en temperatur på ca. 20 ° C.
[ws_table id=”74″]

 


 • Først fremmest skal man sørge for, at “batterierne i fjernbetjeningen” bliver skiftet hvert år eller efter behov. Vigtigt: Batterierne i fjernbetjeningen skal være af god kvalitet ellers melder moveren fejl, det er især Truma Mover. Ved skift til AAA kvalitets batterier i fjernbetjeningen får fjernbetjeningen igen signal til styre boks, og det hele virker igen.
 • Din mover hoved afbryder er ON. Der er nogle gange fejl på hoved afbryder som kan være årsagen.
 • Har du en Mover med alm hoved afbryder (se billede), kan der være fejl i selve hoved afbryderen.
 • Virker din mover slet ikke skal du tjekke om sikringen er defekt, om der strøm nok på batteriet.
 • Du kan også foretage en nulstilling ved at koble strømmen fra i 10-20 sekunder, herefter kobler du strømmen til igen, og nulstilling er foretaget.
 • Hvis en Truma Movers fjernbetjening bibber hele tiden er det fordi styreboksen har fundet en fejl. Når styreboks tændes undersøger den om der er fejl nogle steder. Hvis f.eks en kabelsko eller rust på tilslutning af en spindelmotor vil fjernbetjeningen bippe kontant blot for at nævne nogle – Når fejlen er rettet virker det hele igen.

Campingvogn/ Mover batteriet er opladet 100 % (mål evt. med multimeter hvor mange volt batteriet har) – Fuldt opladet batteri måles til > 12,80 volt, 70 % opladet batteri måler ca. 12,55 volt, og  måler du f.eks 12,30 Volt er ladningsgraden ca. 50% (bør oplades omgående) – Oplyste tal er vedr. AGM batteri.

Mål spændingen direkte på dit batteri i campingvognen mens du anvender moveren for at se om der sker et større spændings fald ved brug af moveren. Et batteri kan vise fuldt opladet batteri inden forbrug af batteriet, men ved forbrug kan spændingen falde væsentligt, er det tilfældet er batteriet defekt.

De mest udsatte strømstik f.eks de udvendige stik bør holdes rene for evt. ir. Du kan anvende kontaktspray/ kontaktfedt for at begrænset evt. ir (se mere herom under menu vedligeholdelse af campingvogn)

 

Læs Mere

 

Hvis ovenstående ikke hjælper, så prøv at efterspænde kablerne i styreboksen m.v., samt bevæge sikringen for løse/ dårlige forbindelser.

Et multimeter kan være nødvendigt til fejlsøgning, du kan måle om der er strøm til en motor samt om batteriet har den strøm som er nødvendigt for at din mover fungerer korrekt – Se evt. mere om batteri i menuen batteri

 

Læs Mere

 

Movere med elektrisk tilkobling kan betjenes til batteriet har ca. 9 volt, ved spændings fald under ca. 9 volt kan den elektriske til- og frakobling umiddelbart ikke anvendes, tjek spændingen på batteriet.

Hvis din mover køre, men køre skævt eller ikke trækker ordenligt (f.eks op på en kile) kan det også skyldtes afstanden mellem drivruller og dæk er for stor. Afstanden skal på de fleste movere være 20 mm mellem dæk og moverrulle. Man løsner boltene som moveren er fastgjort ved campingvognens undervogn, og placerer f.eks et stykke træ på 20 mm presser mover rulle ind mod dækket således træstykket på 20 mm er imellem, herefter spændes boltene fast igen (Boltene skal kun løsnes, og moveren skal ikke af for at justerer moveren).

 

Læs Mere

 


Selve mover el-motoren er ret simpel idet der tale om en el-drevet motorer, hvor kul og kommutator er nogle vigtige dele i en elmotor.

Hvis kullene sidder fast i kulholderen kan det være på grund af “snask” (kulstøv opblandet i kondensvand).

Typisk kan det forekomme hos vintercampister som ofte bruger deres mover om vinteren, hvilket på sigt kan medføre dårlig kontakt mellem kommutatoren og kullene grundet kulstøv opblandet i kondensvand. Kondensvand kommer ved brug af moveren om vinteren, og kombinationen af kulstøv og kondensvand er en dårlig blanding for en elmotor med kul.
Der kan også forekomme ekstra kulstøv i motoren ved evt. overbelastning af moveren, eller kullene være knækket.

Hvis din mover trækker dårligt eller pludselig ikke virker, kan ovenstående være årsagen, og en rensning for evt. kulstøv bør foretages.

Hvis kullene sidder fast i kulholderen kan det være på grund af “snask” (kulstøv opblandet i kondensvand).
Typisk kan det forekomme hos vintercampister som ofte bruger deres mover om vinteren, hvilket på sigt kan medføre dårlig kontakt mellem kommutatoren og kullene grundet kulstøv opblandet i kondensvand. Kondensvand kommer ved brug af moveren om vinteren, og kombinationen af kulstøv og kondensvand er en dårlig blanding for en elmotor med kul. Der kan også forekomme ekstra kulstøv i motoren ved evt. overbelastning af moveren, eller kullene være knækket.

Hvis din mover trækker dårligt eller pludselig ikke virker, kan ovenstående være årsagen, og en rensning for evt. kulstøv bør foretages.

Se mere om udskiftning samt service af mover kul

 

Læs Mere

 

Se nedenstående billede af 2 stk. kul til en Mover motor:

 


Billede af Moverkul

 


Hvis en mover motor ikke vil trække, men giver lyd fra sig, kan det være gearet eller en sikkerheds split som er defekt. Hvis det er en sikkerheds split vil det koste få kroner for en ny split samt arbejdet med at skille moveren af.

Kig altid i din instruktionsbog og prøv de tips som er beskrevet, hvis det ikke giver resultater kan du arbejde videre med at finde fejlen.

NB…. Ofte skyldtes fejl på Moveren “dårlige kabelforbindelser”. Du bør som det første starte med at undersøge dårlige kabel forbindelser i el-systemet. Start med at undersøge kabelforbindelserne der går fra batteri til styreboks o.s.v., efter spænd skruer/ møtrikker og kabelsko m.v…. 


På de fleste movere kan nedenstående fremgangsmåde anvendes:

1) Tag strømmen fra styreboksen
2) Mærk ledningerne til de 2 motorer, således at de kan monteres i samme rækkefølge
3) Afmonter de 4 ledningerne til de 2 motorer
4) Sæt strøm på styrboksen
5) Tænd fjernbetjeningen til styreboksen
6) Prøv nu at betjene moveren med fjernbetjeningen

Hvis den lyser rød, er det styrboksen der er gået og skal byttes.

Hvis alt fungere normalt, når du bruger de enkelte knapper på fjernbetjeningen skal du fortsætte med følgende:

7) Tag strømmen fra styreboksen
8) Tilslut nu den ene motor
9) Gentag nu 4 – 6

Hvis den lyser rød, er det den pågældende motor der er gået og skal byttes.

Hvis alt fungere normalt, når du bruger de enkelte knapper på fjernbetjeningen men den ene motor tilsluttet skal du fortsætte med følgende:

10) Tag strømmen fra styreboksen
11) Fjern den ene motor
12) Tilslut nu den anden motor
13) Gentag nu 4 – 6

Hvis den lyser rød, er det den pågældende motor der er gået og skal byttes.

Hvis alt fungere normalt, når du bruger de enkelte knapper på fjernbetjeningen men den anden motor tilsluttet skal du fortsætte med følgende:

14) Tag strømmen fra styreboksen
15) Tilslut nu begge motorer
16) Gentag nu 4 – 6

Hvis den lyser rød, kan det være styreboksen eller det kan være en overbelastning med begge motorer tilsluttet, og du bør vurderer om et værksted skal se på det.


Har du ikke fundet fejlen kan også prøve nedenstående:

Hvis du har prøvet, at tjekke/udbedre evt. dårlige kabelforbindelser, og det ikke har afhjulpet problemet, bør du undersøge videreHvis alt umiddelbart fungerer men Moveren ikke kan trække ordenligt eller slår fra kort tid efter den er blevet aktiveret – Bør du anskaffe dig et multimeter hvis du ikke har dette stykke værktøj, kan købes hos Onkel Nyborg. Selv om du har et forholdvis nyt batteri samt en ny lader, kan fejlen godt ligge her.

Husk at skifte batterier i din Mover fjernbetjeningen.

Du bør lokaliser fejlen med dit multimeter, prøv følgende:

1) Mål batterispændingen på batteriet poler uden belastning – Fuldt opladet batteri måles til ca. 12,72 volt, måler du 12,12 Volt er ladningsgraden ca. 50% (bør oplades omgående), og måler du 11,64 Volt er ladningsgraden ca. 10 %, og batteriet er fladt.

2) Mål batteri spændingen på batteriet poler med laderen tilsluttet – Hvis spændingen stiger til ca. 14 volt (afhængig af ladertype) fungerer batteriladeren.

3) Mål spændingen på batteri poler mens du belaster Moveren, hvis batterispændingen falder til under 12 volt når du belaster batteriet er batteriet defekt (Inden test skal dit batteri skal være opladet 100 % = 12,7 Volt).

Ovenstående afdækker evt. tvivl om defekt batteri eller batterilader, er der stadig fejl kan du prøve at undersøge følgende:

4) Du kan måle direkte på hver motor.- Når disse belastes hårdt, og er der stadig 12-12,5 Volt, er der ingen fejl med strøm til motorene. En metode du også kan anvende er at måle udgangs spændingen på styreboksen, husk dog det skal være med  belastning på moveren.

Er problemet ikke fundet/løst bør du havde fokus på kullene i motoren, læs i starten af tråden på denne side om kul/kulstøv i motoren.

5) Du bør skilles af for at undersøge følgende:

 • Tilholdertrykket på kullene, rense disse og sikre dig fri bevægelighed i kulholderne.
 • Rense for ect. kulstøv.
 • Udskifte kullene hvis de er defekte.

6) Hvis en mover motor ikke vil trække, men giver lyd fra sig, kan det være gearet eller en sikkerheds split som er defekt. Hvis det er en sikkerheds split vil det koste få kroner for en ny split samt arbejdet med at skille moveren af.

Du skal naturligvis tjekke at alle ledninger er fastspændt, og sidder som de skal.

NB. Har du skilt motoren af bør du smøre motorens bevægelige dele med smøremiddel,  se mere vedrørende vedligeholdelse af mover: 

 

Læs Mere

 

Læs mere information om mover og campingvogn Batteri:  

 

Læs Mere

 

Billede af et multimeter:

Multimeter_Harald_Nyborg


Mover monteringsvejledninger

Download Mover Monteringsvejledninger


Mover uden kul:

Bemærk der findes nye Mover som er kommet på marked i 2013 der er børsteløse (Uden kul) som f.eks Truma XT. Caravaninfo.dk har ikke kendskab til hvordan de nye typer børsteløse Mover motorer er opbygget, vil dog forklare lidt om forskellen på en børste motor og børsteløs motor.

Indledningsvis kan det oplyses der er mange fordele ved en børsteløs motor (uden kul), hvilket sikkert også bliver fremtiden. Dels grundet mindre sliddele, bruger mindre strøm, genererer mindre varme, bedre ydeevne, højere drejningsmoment hvorfor effektiviteten kan gøres højere, og som regel har de lavere elektrisk støj. Man undgår ligeledes kul støv samt fugt som kan gøre motoren sløv. Børsteløs “motor” er vedligeholdelses fri, da den er uden kul og kommutator.

En børsteløs (uden kul) motor virker som en DC motor med børster, bortset fra at kummuteringen sker elektronisk. Ved børsteløs motor er det motorens hastighed som bestemmer feltets hastighed, og motorens hastighed justeres ved at ændre spændingen. Typisk har en børsteløs motor ikke samme startmoment som en motor med børster (med kul), det er fordi regulatoren ikke kender motorens position når den ikke roterer. De børsteløse motorer har samme karakteristikker som motoren med børster, hvis man ser bort fra opstarten. Hvis der eksempelvis er monteret en form for positions måler på en børsteløs motor, så regulatoren altid har kendskab til motorens position, kan man opnå samme store startmoment på den børsteløse motor.

Truma XT Mover – Montering & Test 2022 

Vi har købt en ny Truma XT Mover i Holland hvor vi bla. har sparet penge samt fået bedre garanti end Danmark. Vi har selv monteret vores Truma XT – Læs artikel vedrørende Montering & Test og se vores YouTube. 

Vi har bla. opnået nedenstående ved køb af Truma XT i Holland hos CaravanMoverShop:

 • Vi har sparet penge på køb af Truma XT Mover
 • Vi har fået den nyeste Truma XT version
 • 5 års garanti selv om vi selv monterer vores Truma XT Mover, ingen krav om Truma Partner skal monterer – Vi har selv monteret vores Truma Mover XT og får 5 års garanti.
 • Garantien dækker “arbejdsløn og reservedele”
 • Der medfølger “ekstra i prisen” : Batteriafbryder, kabelsko, fugemasse til lukning ved gennemføring af rør i vognbund, elektriker rør til beskyttelse af kablerne til begge mover motorer i fuld længde fra motor til styreboks inkl. holder til fastgørelse under vognbund.

Brugermanual er på Dansk medfølger, intet anderledes end ved køb i Danmark bortset fra ovennævnte fordele.

Læs Mere

Truma XT Mover


Deltag i facebook gruppen “Campingvogne og Movere med Fejl”. Der findes allerede mange gode nyttige informationer i gruppen – Deltag via link eller klik på billede: Campingvogne og Movere med Fejl
Gruppen omhandler Campingvogne og Movere med Fejl – Der findes allerede mange gode information i gruppen.

 


 


Har du noget at kunne tilføje eller konstaterer du fejl, må du gerne kontakte os. e-mail

Nye indlæg

E&J 165Ah Lithium Batteri Heat_1

E&J 165Ah Lithium Batteri Heat

E&J 12,8V 165Ah LIFEPO4 Lithium Batteri Heat – Kan oplades ved batteri temperatur under 0 grader. Kvalitets E&J 12,8V 165Ah LIFEPO4 Lithium Batteri Heat – Kan oplades ved temperatur under 0 grader. Har indbygget BMS, er velegnet til Campingvogne/ Autocampere. Artiklen omhandler E&J 165Ah nyeste model Lithium batteri som bla. har bedre data end forrige E&J 165Ah

Læs mere »

Kompressor METABO POWER 180-5 W OF

METABO Kompressor til Camping Metabo Power 180-5 W OF er en lille effektiv og kompakt camping stempelkompressor til fleksibel anvendelse ved pumpning af Campingvogn dæk- og bildæk samt cykeldæk, rengøre enmer m.v.. Denne bærbar montagekompressor – ideel til alle slags opgaver inden for camping, bil samt i boligen til hæftning og sømning blot for at

Læs mere »
Isabella Trolley

Isabella Trolley – Camping Transportvogn

Isabella Trolley – Camping Transportvogn Ingen grund til at slæbe på tunge ting med risiko for ryg problemer. Vi har undersøgt hvilken muligheder vi havde når vi bla. skal transporterer vores toilettank m.v.. Vi ønsker en holdbar camping løsning, og det blev Isabella Trolley som har mange fordele, herunder bla.:  Kan kører let og uhindret

Læs mere »
Isabella Mega Space Opbevaringstelt

Isabella Mega Space Opbevaringstelt

Isabella Mega Space Opbevaringstelt Vi har en sæson plads skal havde et kvalitets redskabstelt som er stabilt, med god plads og kan stå ude hele sæsonen – Vi har valgt Isabella Mega Space Opbevaringstelt. Opbevaringsteltet har fast og god udluftning i gavl samt 1 meter bred dør med lynlås i den anden gavl. Er med

Læs mere »
Glamping

Glamping – Glampister – Glamourøs Camping

Glamping – Glampister – Glamourøs Camping Glamping som betyder  ”glamourøs camping” er et populært begreb, og er blevet meget populært inden for de seneste ca. 10 år. Konceptet går ud på det vi kender fra luksusrejser, man kombinerer intimiteten og det naturnære fra campinglivet med komfort. Glamping har hurtigt vokset sig stort grundet det giver

Læs mere »
Teltonika RUTX50

Camping 5G Router TELTONIKA RUTX50

RUTX50 Kraftfuld Router med super hurtig 5G Campister vælger ofte almindelige routere som anvendes i boliger til camping, men er disse routere er ikke altid optimale til camping. Som kræsen campist ønsker vi en fremtidssikret kraftfuld 5G router – Vores valg blev TELTONIKA RUTX50 som er en 5G kraftfuld router som kan tilsluttes 12 volt som

Læs mere »


Deltag i vores Facebook gruppe:

Facebook Gruppe Camping-Udstyr-Teknik


Camping-Udstyr-Teknik:

Deltag i facebook gruppen Camping Udstyr, Teknik. En hyggelig gruppe som er for alle, og hvor der er god dialog samt hjælp at hente.

Læs Mere
Solceller Camping:

Har du solceller til camping eller overvejer du solceller til camping, kan du med fordel deltage i facebook gruppen Solceller Camping som omhandler alt vedrørende Solceller inden for Camping: Campingvogn, Autocamper, Telt, Teltvogn, Shelter, Campinghytte, Mobilhome eller Bivuak m.v..

Solceller Camping - Facebook GruppeLæs Mere


Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top