Køleskab i campingvogn med fej 800x600

Gasdrift ved kørsel med Campingvogn


Gasflammen blæser ud ved kørsel med køleskabet på gasdrift:

Når du køber en campingvogn forventer de fleste at man kan anvende de muligheder campingvognen er solgt med, f.eks at du kan køre med campingvognen på gasdrift. Gasdrift på køleskabet yder den bedste køle effekt.

Ved kørsel med køleskabet på gasdrift bliver gasflammen blæst ud under kørsel i nogle campingvogne. Der er noget som tyder på det gælder begge de 2 førende producenter af absorberende køleskabe. Hvis gasflammen bliver blæst ud sker der ikke noget, grundet gastilførslen selv slår fra (Magnet ventil/ varmesikring) – Vær dog opmærksom på køleskabet mister køleeffekten.

Der er mange teorier om årsagen til gasflammen bliver blæst ud under kørsel, om vinteren monterer man ofte vinterafdækninger på begge køleskabs riste, hvorfor problemet ikke forekommer om vinter når vinterafdækninger
er monteret.

Om sommeren kan man anvende den nederste køleskabs rist når man kører med køleskabet på gasdrift, men anvend kun den nederste. Den nederste vinterafdækning som anvendes om sommeren bør fjernes igen så snart man er fremme på dinistationen/campingpladsen.

Vinterafdækning riste monteret på begge riste
Billede viser vinterafdækning riste monteret på begge riste

Køleskabet bliver udluftet via de 2 udvendige ventilationsriste, hvor den nederste rist trækker frist luft ind, og når den friske luft som kommer ind fra nederste ventilationsrist bliver varmet op, hvorefter den opvarmet luft kommer ud af den øverste udluftningrist (kaldes skorstens effekt).

Brug af køleskab om vinteren:

Hvis du bruger køleskabet, når udendørstemperaturen er under 8°C, bør der monteres vinterafdækning på ventilationsgitrene. Vinterafdækningen beskytter dit køleskab mod for kold luft.

Nogle campingvognsforhandlere oplyser deres kunder som har problemer med gasflammen blæses ud under kørsel, at de skal monterer en vinterafdækning på den nederste køleskabs rist ved kørsel med camping på gasdrift om sommeren, og at vinterafdækningen ikke medfølger ved køb af campingvogn.

Hvis du monterer vinterafdækning om “sommeren” bør du få din forhandler til, at bekræfte det er efter forskrifterne du monterer en vinterafdæknings rist (kun den nederste om sommeren) ved kørsel med køleskabet på gasdrift.

Det fremgår ikke af campingvognens brugsanvisning der skal anvendes vinterafdækning på den nederste køleskabs rist om sommeren ved kørsel med køleskabet på gasdrift.
Nogle danske campingvognsforhandler oplyser campingvogns ejerne som har problemer med gasflammen går ud under kørsel, at man ikke må kører med køleskabet tændt på gasdrift under kørsel, og dermed er deres problem løst.

Der findes også gasflammebeskytter som sælges som ekstraudstyr, man kan undre sig over sådanne en lille fætter ikke bliver monteret fra starten når man bygger campingvognen. De fleste campister forventer ved køb af campingvogn, at man kan anvende 12 volt samt gas til drift af køleskab under kørsel med campingvognen.

De to førende inden for produktion af absorberende køleskabe er Dometic og Thetford, producenter leverer bla. Deres køleskabe til de respektive fabrikker som bygger campingvogne. Køleskabs producenterne har nogle krav til installation af køleskabet, og campingvogns producenterne skal efterleve disse krav ved montering af køleskabet i campingvognen, ellers fungerer det muligvis ikke som det skal, og garantien kan evt. bortfalde.

Årsagen til dit køleskab gasflamme blæser ud under kørsel kan bla. Være:

• Forkert installation fra campingvognfabrikken.
• Formeget luft kommer ind og blæser gasflammen ud.
•- Nogle vil påstå det afhænger af hvilken side dit køleskab er placeret i, men erfaringer viser det ikke er retvisende, problemet sker uanset hvilken side dit køleskab er placeret i – Ligesom campingvognejere med tagudluftning også har oplevet problemet.

Mange køleskabe er monteret således, at den nederste ventilations rist er placeret højere end gulvet i campingvognen, typisk grundet hjulkassen.

Når Campingvognfabrikken installerer køleskabet ved hjulkassen og ventilations risten er hævet over gulvet i campingvognen, skal der bores i 40 mm hul i campingvognens bund jf. køleskabsproducenterne. Hullet i bunden er “alene til at fjerne evt. uforbrændt gas bag køleskabet, idet gas er tungere end luft, derfor vil evt. udforbrændt gas blive ved gulv niveau.

Campingvogne som har nederste ventilationsrist lig med gulvniveau, skal ikke havde et hul i bunden, grundet den nederste ventilationsrist ville fungerer som ventilation af køleskabet samt fjerner uforbrændt gas.
Problemet er, at campingvognfabrikkerne måske ikke helt overholder installations kravene fra køleskabs producenterne.
Prøv at måle om det hul din campingvogn har i bunden er 40 mm, måske du måler 56 mm idet varmeslange kabel bliver anvendt fordi man har det materiale i forvejen.

At gasflammen blæses ud ved kørsel på gasdrift, kan måske skyldtes hullet i bunden er for stort, og der derved kommer formeget luft/lufttryk op til gasflammen som blæses ud.

Må man køre med køleskab på gasdrift – Se svaret længere nede.


Må man køre med campingvognen på gasdrift:

Hvordan er reglerne:

Der er ikke forbud mod, at køre med sit køleskab tændt på gasdrift under kørsel, men nogle steder er det forbudt at have tændt for gas. Det gælder f.eks. på tankstationer, garager, på færger, ved færgelejer.

Der er ikke krav om, at campingvognens gasanlæg skal efterses jævnligt, men Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at anlægget bliver kontrolleret minimum hvert andet år.
Typisk fremgår det af brugsanvisnngen: Gasanlægget skal kontrollere regelmæssigt iht. gældende forskrifter af en autoriseret fagmand.


Hvad står der i brugsanvisningen (Uddrag fra en “campingvogn brugsanvisning”):

Gasanlægget blev installeret og godkendt iht. de “Tekniske regler for apparater med flydende gas og ildsteder i køretøjer” (TRF). Ved ændringer af enhver art på gasanlægget efter campingvognens udlevering bortfalder gyldigheden for den medfølgende gaskontrolattest og kontrolskiltet på campingvognen.
• Ud over de nedenstående retningslinjer skal du altid overholde
brugsanvisningerne for de indbyggede gasapparater.
• Brugsanvisningerne skal altid være tilgængelige i
campingvognen.
• Gasanlægget skal kontrollere regelmæssigt iht. gældende forskrifter af en autoriseret fagmand.
• Gasanlægget skal kontrolleres mindst hvert 2. år på et autoriseret værksted. Det gælder også for ikke indregistrerede køretøjer. Overhold de lokale forskrifter.

• Luk gasregulatoren og gasapparaternes gashaner inden du kører ud.

Som det fremgår af brugsanvisningen som medfølger din campingvogn skal du altid overholde brugsanvisningerne for de indbyggede gasapparater.
Det betyder du skal kigge i brugsanvisningen vedrørende dit køleskab f.eks Thetford eller Dometic. Kan du ikke finde din brugsanvisning, kan du ofte finde den på producentens hjemmeside, vi har indsat links længere nede på siden.

Hvorfor anvende køleskabet på gasdrift under kørsel:

• Køleskab på gasdrift har større køleeffekt.
• Gasdrift på køleskabet mens du kører istedet for 12 volt medfører du får større køleeffekt. Ved brug af 12 volt forbruger din bil mere brændstof og bruger lidt af motorkraften til ladning af strøm til køleskabet.


Konklusion vedrørende gasflamme blæser ud under kørsel:

* Domitec skriver i deres brugermanual du må køre med køleskabet og varmeovnen på gasdrift.
* Thetford skriver derimod man ikke må køre med køleskabet samt varmeovnen på gasdrift. Har kontaktet Thetford som oplyser i de ikke anbefaler man anvender køleskabet på gasdrift under kørsel, men at det kan køre på gasdrift under kørsel.
* Lovgivningen har ikke givet forbud mod, at campingvogne kører med køleskab eller varmeovnen på gasdrift.
* Det fremgår ikke af campingvognens brugermanual, der skal monteres vinterafdækning på den nederste rist om sommeren ved kørsel på gasdrift – Ligesom det ikke fremgår af køleskabs producenternes brugsanvisning, derfor bør du få dokumentation fra din forhandler på du må installerer vinterafdækningsrist om sommeren ved kørsel på gasdrift (af hensyn til evt. ansvar/garanti).
* Der findes jf. den ene køleskabs producent en flammebeskytter som kan afhjælpe problemet vedrørende gasflammen blæses ud ved kørsel på gasdrift, hvorfor det kan undres, at sådanne lille dims ikke er monteret fra campingvognfabrikken eller køleskabs producenten. Flere campister har problemet og det afhjælpes typisk ved campisten får oplyst der skal købes en vinterafdækningsrist som skal monteres ved kørsel på gasdrift, eller der bliver oplyst du ikke må anvende køleskabet på gasdrift under kørsel – Men er det rimeligt??, skriv evt. dine kommentarer nederst på denne side.


Se relevante links

• Link: ” Gasdrift i campingvogn”
• Link: ” Vejning af campingvogn”
• Link: ” Overlæsset campingvogn”
• Link: ” Se info. om Tempo 100 godkendelse”


Nye indlæg

E&J 165Ah Lithium Batteri Heat_1

E&J 165Ah Lithium Batteri Heat

E&J 12,8V 165Ah LIFEPO4 Lithium Batteri Heat – Kan oplades ved batteri temperatur under 0 grader. Kvalitets E&J 12,8V 165Ah LIFEPO4 Lithium Batteri Heat – Kan oplades ved temperatur under 0 grader. Har indbygget BMS, er velegnet til Campingvogne/ Autocampere. Artiklen omhandler E&J 165Ah nyeste model Lithium batteri som bla. har bedre data end forrige E&J 165Ah

Læs mere »

Kompressor METABO POWER 180-5 W OF

METABO Kompressor til Camping Metabo Power 180-5 W OF er en lille effektiv og kompakt camping stempelkompressor til fleksibel anvendelse ved pumpning af Campingvogn dæk- og bildæk samt cykeldæk, rengøre enmer m.v.. Denne bærbar montagekompressor – ideel til alle slags opgaver inden for camping, bil samt i boligen til hæftning og sømning blot for at

Læs mere »
Isabella Trolley

Isabella Trolley – Camping Transportvogn

Isabella Trolley – Camping Transportvogn Ingen grund til at slæbe på tunge ting med risiko for ryg problemer. Vi har undersøgt hvilken muligheder vi havde når vi bla. skal transporterer vores toilettank m.v.. Vi ønsker en holdbar camping løsning, og det blev Isabella Trolley som har mange fordele, herunder bla.:  Kan kører let og uhindret

Læs mere »
Isabella Mega Space Opbevaringstelt

Isabella Mega Space Opbevaringstelt

Isabella Mega Space Opbevaringstelt Vi har en sæson plads skal havde et kvalitets redskabstelt som er stabilt, med god plads og kan stå ude hele sæsonen – Vi har valgt Isabella Mega Space Opbevaringstelt. Opbevaringsteltet har fast og god udluftning i gavl samt 1 meter bred dør med lynlås i den anden gavl. Er med

Læs mere »
Glamping

Glamping – Glampister – Glamourøs Camping

Glamping – Glampister – Glamourøs Camping Glamping som betyder  ”glamourøs camping” er et populært begreb, og er blevet meget populært inden for de seneste ca. 10 år. Konceptet går ud på det vi kender fra luksusrejser, man kombinerer intimiteten og det naturnære fra campinglivet med komfort. Glamping har hurtigt vokset sig stort grundet det giver

Læs mere »
Teltonika RUTX50

Camping 5G Router TELTONIKA RUTX50

RUTX50 Kraftfuld Router med super hurtig 5G Campister vælger ofte almindelige routere som anvendes i boliger til camping, men er disse routere er ikke altid optimale til camping. Som kræsen campist ønsker vi en fremtidssikret kraftfuld 5G router – Vores valg blev TELTONIKA RUTX50 som er en 5G kraftfuld router som kan tilsluttes 12 volt som

Læs mere »


Deltag i vores Facebook gruppe:

Facebook Gruppe Camping-Udstyr-Teknik


Camping-Udstyr-Teknik:

Deltag i facebook gruppen Camping Udstyr, Teknik. En hyggelig gruppe som er for alle, og hvor der er god dialog samt hjælp at hente.

Læs Mere
Solceller Camping:

Har du solceller til camping eller overvejer du solceller til camping, kan du med fordel deltage i facebook gruppen Solceller Camping som omhandler alt vedrørende Solceller inden for Camping: Campingvogn, Autocamper, Telt, Teltvogn, Shelter, Campinghytte, Mobilhome eller Bivuak m.v..

Solceller Camping - Facebook GruppeLæs Mere


Summary
Gasdrift ved kørsel med Campingvogn
Article Name
Gasdrift ved kørsel med Campingvogn
Description
Gasdrift ved kørsel med Campingvogn
Author
Publisher Name
Caravaninfo.dk
Publisher Logo

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top