Køleskab smaragd

Reparation/ forbedring af campingvogn køleskab


Nogle campingvogn ejere har meget lidt forståelse for, hvordan køleskabet fungerer ud man over man tænder det, skifter gasflaske samt køre 230 volt/ 12 volt drift. Når madvarene og øllet føles varmt og smørret er smeltet, så er det tid, at prøve at redde maden og naturligvis øllet.

Et Absortionskøleskab fungerer helt anderledes end det køleskab du har i dit hus/ lejlighed som er et kompressor køleskab.

Et Absortionskøleskab har ikke nogen kompressor som pumper freon gennem rørene. I stedet sker der varme fra enten et elektrisk element (12 volt eller 230 volt varmelegemne) eller en lille flamme (Gasbrænder) som forårsager en nedsivende handling, der cirkulerer ammoniak blanding gennem kølerørne bag på køleskabet. Det er på mange måder mere enkelt, og nemmere at fejlfinde – Man kan sige kølemetoden har sit eget indbygget back-up-system.
Abation køleskab 2

Når et campingvogn køleskab ikke starter (ikke køler så godt som det burde), betyder det ofte, at væsken ikke længere cirkulerer ordentligt igennem køleenheden.

Det gode ved campingvogn køleskabe er der er ingen bevægelige dele er. Der er ingen pumper eller kompressor til at få væsken ud. Køleeffekten sker blot ved opvarmning (Gas, 12 volt eller 230 volt) af væske (ammoniak) – Når ammoniakken er opvarmet begynder det at cirkulerer.

Hvis køleskabet har en lækage, vil du straks kunne lugte ammoniak.

Når campingvogn køleskabe ikke bruges så ofte:
Ofte findes problemet med campingvogn køleskabe, at det ikke bliver anvendt ofte nok.

Et campingvogn køleskab, der bruges en gang eller to gange om året i en periode på 5 eller 6 år er meget mere tilbøjelige til at sætte ud med fejl i forhold til et køleskab som er i kontinuerlig drift.


Dit køleskab fungerer på Gas, 12 volt og 230 volt, men køler ikke godt nok – Så prøv denne lynguide:

• Campingvogn står i vatter
• Køleskabsdøren er lukket helt til (Tryk ind i bunden af låge)
• Køleskabet er startet op på et lavt trin, og hæver køleskabet til højere trin f.eks 3/4 efter nogle timer (er dette ikke sket, så sluk køleskabet i 24 timer)
• Rens din gasbrænder til køleskabet
•Køleskabs ventilationsristen udvendigt er renset for støv insekter m.v.


Virker det ikke ?, så gå videre til nedenstående udvidet guide
.

Se denne youtube film:


Denne youtube film er udarbejdet af CaravanInfo.dk


Har du problemer med dit køleskab kan du prøve følgende:

1) Undersøge ved at lugte:
Det første, du skal gøre er at undersøge med din næse om der er en stærk lugt af ammoniak – Hvis køleenheden er blevet utæt, vil der være en stærk lugt af ammoniak. Omkostningerne til en reparationen ville ofte ikke kunne svare sig, hvorfor en udskiftning af køleskabet ville være en mere praktisk løsning. Campingvognforhandleren kan afgøre, hvilken løsning der ville være den billigste løsningsmodel for dig.
Lugter du ikke ammoniak, så gå videre til nedenstående trin:

2) At køleskabsdøren lukker helt tæt, prøv at skubbe lågen ind for neden

3) Sikre dig din campingvogn står i vatter, både sidevejs og i længde retningen. Står din campingvogn ikke i vatter mister dit køleskab køleeffekt.

4) Du skal nu prøve alle driftformer på køleskabets.
Hvis campingvogn køleskabet virker på gas, men ikke på el – eller på el, men ikke gas – Der er her nogle ting, du kan gøre for at indsnævre mulighederne.

5) Hvis du f.eks starter dit køleskab op på max eller næsten max, vil køleskabet fra starten afgive ekstreme omgivelsestemperatur bag køleskabet, og der kan være opstået damplommer som medføre væsentligt reduceret køleeffekt som først forsvinder når du slukker køleskabet, og lader det sunde sig i ca. 24 timer før du tænder køleskabet igen.

Hvis du derimod starter køleskabet op på et lavt trin, og hæver køleskabet til højere trin f.eks 3/4 efter nogle timer vil køleskabet kunne følge med. Uanset hvordan dit køleskab er startet op, bør du aldrig skrue op på max (max bør aldrig være på mere end 3/4).

6) Hvis du holder på en campingplads, og anvender køleskabet på 230 volt, kan du ikke altid være sikker på dit køleskab bliver forsynet med 230 volt.
Modtager dit køleskab ikke 230 volt, bliver køleeffekten reduceret med f.eks:
• 220 volt falder effekten til ca. 91% (119 watt)
• 210 volt falder effekten til ca. 83% (112,7 watt)
• 200 volt falder effekten til ca. 75% (94 watt)

Fungerer ved gas drift, men ikke på 230 volt, så prøv dette:

• Det første du skal gøre er at bekræfte, at du har 230 volt på køleskabet. Tjek afbrydere og sikringer, “vigtigt” du er nødt til at kontrollere stikkontakten på bagsiden af ​​køleskabet, for at sikre der er spænding i stikkontakten/ tilslutningen. Kontrollere, at der også er 12 volt på køleskabet, fordi den bruger begge niveauer af elektricitet til at arbejde.

Du kan anvende et multimeter til at måle 230 volt og 12 volt, dette stykke værktøj kan købes for under kr. 100,-, og kan næsten ikke undværes, anvendes også til fejlsøgning af mover.

• Hvis spændingen er til stede, og alle indikatorlamper syntes at fungere, er det næste skridt, at du skal tjekke det elektriske varmeelement – Her kan du bruge dit multimeter.
Du skal være forsigtig, fordi du har jo med farlige strømførende spændinger at gøre.

Test for spænding, mens elementet er tilsluttet. Hvis du har spænding på ledningen til varmeelementet er det mest sandsynligt varmeelementet er brændt sammen.

Du kan også gøre følgende:
Tilslut 230 volt elementet direkte til en 230 volt strømkilde uden om termostaten og kontrolsystemer. For at gøre dette, skal du finde de to hvide ledninger der kommer fra 230 volt varmelegeme. Varmeelementet er placeret i det cylindriske tin hylster der er rundt brænderen, og er tilgængelig gennem den udvendige rist på siden af campingvognen. Der bør være to elementer ved siden af ​​hinanden, 12 volt element, bemærk den måde ledningerne er tilsluttet – 12 volt element har en ledning forbundet direkte til elementet. 230 volt varmelegemehar også ledninger forbundet direkte til elementet.

Afbryd de to ledninger på klemrækken, og forbind de to ledninger direkte til 230 volt fra et andet sted end i campingvognen. Du kan nu måle om dit køleskab køler på 230 volt – Du skal måle på følgende måde: Du stiller et glas vand midt inde i køleskabet, herefter sætter din måle sonde ned i vandet, og måler vandtemperaturen (se billede), efter 24 timer kan du aflæse måleresultaterne, om dit køleskab køler som det skal – Denne målemetode er den korrekte hvis du ville tjekke om dit køleskab køler som det skal.

Temperaturen måles midt i køleskabet med føleren nede i en kop vand
Temperaturen måles midt i køleskabet med føleren nede i en kop vand

Varmelegemet kan kontrolleres med et ohm-meter. Sørg for at afbryde 230 volt strømkabel og 12 volt forsyning, før der arbejdes på enheden. Find og afmontere ledningerne, der fører til varmelegemet. Med et multi-meter indstillet på ohm læsning, kontrollere du modstanden af ​​varmelegemet –

varmelegeme:

Det elektriske varmeelement er placeret på bagsiden af ​køleskabet, og kan ses når du demonterer den udvendige ventilationsrist på siden af campingvognen – under dækslet mærket 6 finder det elektriske varmeelement – Der kan dog være forskel på hvordan det ser ud bag dit køleskab alt efter årgang samt model.
Varmeelement

Her ser du et billede af et 12 volt varmelegeme (230 volt varmelegeme ser ud på samme måde):

12 volt varmelegeme
12 volt varmelegeme

• Hvis du ikke har nogen spænding til varmeelementet, kan dit problem ligge i et kredsløb i køleskabet. Her bør du overveje, at kontakte en kvalificeret campingvognforhandler.

 

Fungerer ved 230 volt drift, men ikke på Gas drift, så prøv dette:

• Du kan masserer omskifteren 12v / 230v / Gas (Masserer omskifteren ca. 20-40 gange). Årsagen er der kan sætte sig ir ved omskifteren som kan være årsagen til køleskabet ikke virker. Du kan f.eks godt tænde dit gas køleskab man flammen går ud, og her kan ovennævnte være årsagen, hvor man ofte tror det er flammedetektor eller termoføleren som er årsagen.

• Det første du skal gøre er og tjekke om du har en flamme af god kvalitet “blå flamme uden gul spids”. Hvis gasflammen er lys, og går ud næsten med det samme, er termoelement defekt. Termoelementet er den enhed som lukker for gasssen hvis der ingen flamme er, og åbner (holdes åben) når der er flamme og varme på elementet. Termoelementet er knyttet til hovedgasventilen på bagsiden af ​​køleskabet, og har et rør, der strækker sig til i nærheden af ​​gasbrænderen. I de fleste tilfælde, kan dette udskiftes af en med teknisk snilde.

• Hvis gasflammen forbliver tændt, skal du nu tjekke kvaliteten af ​​gasflammen. Ofte findes der rust og snavs i gasbrænderen som er faldet ned i gasbrænderen fra gasbrænder afgangsrør – Rust og snavs forstyrre gasbrænder systemet således der ikke sker ordenligt forbrænding eller slet ikke nogen forbrænding. Du kan løse dette ret simpelt – Se nedenstående Youtube film som vi har fundet på internettet:

Fejlsøgning vedr. “gaskøleskab”:

1) Masserer omskifteren 12v / 230v / Gas ca. 20-40 gange grundet ir kan være årsagen.
2) Brænderen er snavset, således at flammen er for lille, og termoelementet er ikke korrekt varmt.
3) Temperaturføleren er ikke korrekt placeret med spidsen af den blå flamme, hvorved termoelement ikke bliver rigtig varmt.
4) Gasdysen er tilstoppet, defekt eller slidt.
5) Kabelforbindelser er iret eller løse.
6) Fastgørelser af jordledninger, tjek det er rent og fast.
7) Gasventil i gaskasse står i åben position, og gasventil i campingvognen står i åben position
8) Der er gas i gasflasken

Virker ovenstående ikke, og du har gasflamme men køleskabet køler ikke som det skal, kan det være 2 ting: Enten sidder der noget som får varmen fra brænderen til at gå uden om de rør hvor kølevæsken løber, eller din termostat lukker ikke op for gassen når kølebsabet er for varmt, så det kun er vågeblusset, der brænder.

NB. Det er ofte små deltajler som gør dit køleskab ikke virker optimalt, ved at kontrollerer ovenstående, kan du lokaliserer fejlen selv, eller give teknikkeren en mere målrettet beskrivelse af problemet.

400x400
Har du styr på dit gaskøleskab – Se denne artikel vedrørende gasdyse og gasbrænder som kan medføre ukontrolleret flamme jf. billede: Se mere via dette link

 


Her finder du flere forslag vedrøende forbedring af køleeffekt:

Se denne youtube film vedrørende en Dansk campist som har foretaget forbedring af køleeffekt på sit køleskab :


Stor tak til Lars Plovmann som har udarbejdet denne youtube film.

Se denne youtube film vedrørende en Tysk campist som har foretaget forbedring af køleeffekt på sit køleskab :


Nedenstående artikel er udarbejdet af en campist som selv har foretaget reperation af sit køleskab:

Det er jo et ret kendt fænomen, at køleskabene i campingvognen har det med at give op – især hvis det har nogle år på bagen.

Et nyt køleskab koster her i 2009 i nærheden af kr. 7.000,- ekskl. moms og montering, så hvad gør man for at få det gamle skab til at virke og hvad skal der til?

Nedennævnte er beskrevet på baggrund af erfaringer i en ældre LMC-campingvogn, men adskiller sig sikkert ikke meget fra andre mærker.

1.) Du kan i første omgang være heldig, at brænderen er sodet til eller at der ligger flager af afskallet farve i skorstenen. Fjern risten udvendig og blæs igennem med trykluft fra en kompressor eller støvsuger*). Det kan være nødvendigt at fjerne det øverste rør af skorstenen, d.v.s. det stykke, der går fra skabets skorsten til udluftningsristen. Blæs derefter gennem skorstenen, luftstrømmen vil fjerne det meste af løst materiale. Tilslut derefter skorsten igen og afprøv skabet. Hvis du ikke kan se den blå flamme i køleskabets indre kighul, så må du vente for at se om udluftningsristen bliver varm. Gør den det, så virker skabet.

På hosstående billede kan du se, hvordan dit køleskab ser ud på bagsiden. Det er ret enkelt konstrueret og de nødvendige dele er nemme at studere.
På hosstående billede kan du se, hvordan dit køleskab ser ud på bagsiden. Det er ret enkelt konstrueret og de nødvendige dele er nemme at studere.

2.) Hvis det under 1.) nævnte ikke fører til et godt resultat, så bliver det nødvendigt at fjerne køleskabet fra campingvognen. Det kan være en tricky affære, for der er kun lidt plads. Inden du starter skal regulatoren til gasflasken afmonteres, al strøm skal afkobles, også evt. batteri. Du skal løsne gasledningen oven på skabet. Der skal bruges 2 skruenøgler og flere hænder. Derefter afmonteres elektriske ledninger. Kan disse ikke fjernes, er for korte og skabet stadig hænger fast, så må ledningerne klippes over.

Klik på billedet for at se stort billede
Klik på billedet for at se stort billede

3.) Har fjernet skabet, så gentag processen som beskrevet under 1.) Forskellen er, at du nu kan komme nemmere til at se skorstens indvendige rør, samt brænderen. Nu hvor køleskabet er fjernet, ser det måske ud ligesom mit, d.v.s. rust på forskellige dele.

Afprøv om der kommer gnist fra magnettændingen. Se efter om ledningerne er intakte, hvis det ikke virker.

Fjern snavs fra køleskabsrummet, mal evt. råt træværk med træolie.

4.) Vi fjerner rust med en stålbørste så godt som det er muligt. D.v.s. at også rust under den originale lak skal fjernes, med en skalpel el.lign. kan man fjerne malingen på evt. rustbobler.

Klik på billedet for at se stort billede. Foto viser rør på bagsiden efter maling.
Klik på billedet for at se stort billede. Foto viser rør på bagsiden efter maling.

5.) Når løs rust er fjernes males med hammerlak (Hammerite), som fås i hvid, sort, grå eller sølv farve. jeg brugte den sorte. Hammerite har den fordel, at det kan fås i ganske små portioner og kan påføres direkte på mindre rustangreb hhv. tilbageblevet fint rust.

6.) Nu er du klar til at sætte køleskab på plads igen. Det kan godt være besværligt og det må absolut tilrådes, at er er to (stærke) personer om det. Pladsen er snæver og det kan godt være, at der nærmest skal bruges vold for at få det ind.

7.) Tilslut nu gasledningen, sørg for at møtrikkerne skrues godt fast, afprøv med brun sæbe omkring bøsningerne om disse er tætte. Kan de ikke blive det, så må du henvende dig til autoriseret fagmand.

8.) Tilslut alle elektriske ledninger igen. Hvis de har været for korte, er det en god ide at forlænge dem ved hjælp af samlemuffer. Det gør tilslutning meget nemmere.

9.) Et gammelt køleskab er måske blevet lidt ulækkert at se på indvendigt. Det skal naturligvis også friskes op. Rust fra riste fjernes så godt som det er muligt. Vask skabet grundigt med (udendørs) Rodalon, aftør derefter med sprit. Misfarvede dele eller hele skabet kan males med speciel farve. Spørg din farvehandler. Jeg har brugt Bengalak fra Colorama, den fås en en helt hvid farve, der matcher køleskabet, så man evt. kan male partielt.

Klik på billedet for at se stort billede. Billedet viser det afmonterede skab inden maling.
Klik på billedet for at se stort billede. Billedet viser det afmonterede skab inden maling.

10) Når du nu har risten åbent bør du måske overveje en anden ting: effektivisering af køleevnen. Det er ofte sådan, at køleskabene ikke kan komme af med varmen, både når det kører på strøm eller med gas. Jeg bruger aldrig batteri til drift af køleskabet, så tænd/slukke-knappen foran på køleskabet blev tilsluttet en lille blæser fra en skrottet PC (12V). Blæseren monterede jeg på bagsiden af udluftningslisten og voila, temperaturen kom ned fra de sædvanlige 13 gr. til 7 gr.C. Ventilatoren kan nu tilsluttes batteriet , hhv. 12 V anlægget og den kan så bruges kontinuerligt eller vedvarende. Strømforbruget kan knapt måles og ventilatoren kan derfor næppe tømme dit bilbatteri, såfremt du glemmer at slukke for den.

Klik på billedet for at se stort billede.
Klik på billedet for at se stort billede.

PS: Du må godt frakoble gasanlæggets ledninger og tilslutte dem igen, men al anden installation af gasledninger og 220 V elektriske ledninger ud over det nævnte skal foretages af autoriserede firmaer.

Supplerende tips fra læser:

Jeg har med held fået mit campingkøleskab til at virke igen, så jeg tænkte at der var andre der kunne få brug for rådet.
Mit problem var at køleskabet godt kunne tænde på gas, men gik ud så snart jeg slap knappen. Køleskabet blev trukket ud af hullet og jeg opdagede at føleren til magnetventilen var skubbet for langt væk fra brænderen. Føleren skubbede jeg så lidt tættere på og monterede køleskabet igen.
Nu fungerer det perfekt igen. Der blev ved samme lejlighed blæst godt igennem med trykluft.

Ovenstående artikel er udarbejdet af Hans Duggen.

Nye indlæg

Bilferie Europa

Bilferie Europa

Bilferie Europa Bilferie Europa – Du bestemmer selv tempoet, ruten og ønskede oplevelser. Læs mere på www.bilferieeuropa.dk Deltag i Facebook gruppe Bilferie Europa (Facebook gruppe). Klik her

Læs mere »
Autocamper info

Autocamper Info

Autocamper Info Camper info- Drømmer du om friheden der følger med en autocamper – Autocamper giver dig ubegrænset frihed til at opleve dit ultimative feriemål.  Læs mere på www.camperinfo.dk Klik her

Læs mere »

Outdoor Life – Camping Beklædning og Udstyr

Outdoor Life – Camping Beklædning og Udstyr Beklædning- og Udstyr – Fritidstøj og Udstyr til Camping og Fritid Tidligere Næste Artikler om Outdoor Life – Camping Beklædning og Udstyr Her kommer snart nyheder, artikler og test – Følg siden. SummaryArticle NameOutdoor Life – Camping Beklædning og UdstyrDescriptionBeklædning og Udstyr til Outdoor Life – Fritidstøj og

Læs mere »
E&J 165Ah Lithium Batteri Heat_1

E&J 165Ah Lithium Batteri Heat

E&J 12,8V 165Ah LIFEPO4 Lithium Batteri Heat – Kan oplades ved batteri temperatur under 0 grader. Kvalitets E&J 12,8V 165Ah LIFEPO4 Lithium Batteri Heat – Kan oplades ved temperatur under 0 grader. Har indbygget BMS, er velegnet til Campingvogne/ Autocampere. Artiklen omhandler E&J 165Ah nyeste model Lithium batteri som bla. har bedre data end forrige E&J 165Ah

Læs mere »

Kompressor METABO POWER 180-5 W OF

METABO Kompressor til Camping Metabo Power 180-5 W OF er en lille effektiv og kompakt camping stempelkompressor til fleksibel anvendelse ved pumpning af Campingvogn dæk- og bildæk samt cykeldæk, rengøre enmer m.v.. Denne bærbar montagekompressor – ideel til alle slags opgaver inden for camping, bil samt i boligen til hæftning og sømning blot for at

Læs mere »
Isabella Trolley

Isabella Trolley – Camping Transportvogn

Isabella Trolley – Camping Transportvogn Ingen grund til at slæbe på tunge ting med risiko for ryg problemer. Vi har undersøgt hvilken muligheder vi havde når vi bla. skal transporterer vores toilettank m.v.. Vi ønsker en holdbar camping løsning, og det blev Isabella Trolley som har mange fordele, herunder bla.:  Kan kører let og uhindret

Læs mere »


Deltag i vores Facebook gruppe:

Facebook Gruppe Camping-Udstyr-Teknik


Camping-Udstyr-Teknik:

Deltag i facebook gruppen Camping Udstyr, Teknik. En hyggelig gruppe som er for alle, og hvor der er god dialog samt hjælp at hente.

Læs Mere
Solceller Camping:

Har du solceller til camping eller overvejer du solceller til camping, kan du med fordel deltage i facebook gruppen Solceller Camping som omhandler alt vedrørende Solceller inden for Camping: Campingvogn, Autocamper, Telt, Teltvogn, Shelter, Campinghytte, Mobilhome eller Bivuak m.v..

Solceller Camping - Facebook GruppeLæs Mere


Summary
Reparation/ forbedring af campingvogn køleskab
Article Name
Reparation/ forbedring af campingvogn køleskab
Description
Reparation/ forbedring af campingvogn køleskab
Author
Publisher Name
Caravaninfo.dk
Publisher Logo

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top